Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2021:1116

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-04-2021
Datum publicatie
03-06-2021
Zaaknummer
200.276.105/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ondernemingskamer; enquêteprocedure; beëindiging procedure na minnelijke regeling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.276.105/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 21 april 2021

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OOGCONTACT ALMELO B.V.,

gevestigd te Hengelo,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. H.P. Plas, kantoorhoudende te Utrecht,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BETER THUIS WONEN MULTIHULP B.V. (voorheen: Thuiszorg Multihulp B.V.)

gevestigd te Enschede,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. E.N. Mulder, kantoorhoudende te Nijkerk,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BETER THUIS WONEN HOLDING B.V.,

gevestigd te Hoogeveen,

2. [A],

wonende te [....] ,

3. [B],

woonplaats onbekend,

4 [C] ,

woonplaats onbekend,

5. [D],

woonplaats onbekend,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. E.N. Mulder, kantoorhoudende te Nijkerk.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen ook als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoekster met Oogcontact;

 • -

  verweerster met Multihulp;

 • -

  belanghebbende sub 1 met BTWH;

 • -

  de belanghebbenden gezamenlijk met de belanghebbenden.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 15 en 16 december 2020.

1.3

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Multihulp over de periode vanaf 1 januari 2018, met benoeming van mr. E.M. Soerjatin (hierna: Soerjatin) tot onderzoeker, en, als onmiddellijke voorziening voor de duur van de procedure mr. J.T. Stekelenburg (hierna: Stekelenburg) benoemd tot zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van Multihulp, met doorslaggevende stem, zonder wie Multihulp niet vertegenwoordigd kan worden.

1.4

Bij e-mail van 16 maart 2021 heeft mr. Mulder namens de belanghebbenden aan de Ondernemingskamer verzocht de procedure te beëindigen omdat partijen overeenstemming hebben bereikt.

1.5

Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 16 maart 2021 heeft Stekelenburg namens Multihulp bericht dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen die mede voorziet in beëindiging van de enquêteprocedure.

1.6

Bij e-mail van 16 maart 2021 heeft mr. Plas namens Oogcontact de Ondernemingskamer laten weten dat partijen een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten onder meer inhoudende dat Oogcontact haar aandelen in Multhulp zal overdragen en vervolgens Multihulp haar governance in overeenstemming zal brengen met vigerende wet- en regelgeving door in ieder geval een raad van commissarissen in te stellen. Oogcontact heeft de Ondernemingskamer verzocht het verzoek tot beëindiging van de procedure niet in behandeling te nemen dan wel af te wijzen omdat – zo begrijpt de Ondernemingskamer – op dat moment nog geen raad van commissarissen was ingesteld, althans haar onvoldoende duidelijk was welke stappen waren gezet ter verbetering van de governance.

1.7

Op verzoek van Stekelenburg heeft de Ondernemingskamer de behandeling van het verzoek tot beëindiging van de procedure voor korte periode aangehouden.

1.8

Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 14 april 2021 heeft mr. Plas namens Oogcontact verzocht de procedure te beëindigen omdat haar inmiddels was gebleken dat een raad van commissarissen was ingesteld.

1.9

Met verwijzing naar het hiervoor in 1.8 bedoelde bericht heeft Stekelenburg bij e-mail van 14 april 2021 aan de Ondernemingskamer laten weten dat Multihulp haar verzoek tot beëindiging van de procedure handhaaft, alsmede dat de statutaire naam van Multihulp is gewijzigd van Thuiszorg Multihulp B.V. in Beter Thuis Wonen Multihulp B.V.

1.10

Soerjatin heeft desgevraagd telefonisch aan de secretaris van de Ondernemingskamer laten weten geen bezwaar te hebben tegen beëindiging van de procedure.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen en zij geen bezwaar (meer) hebben tegen beëindiging van het bevolen onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij de beschikking van 15 december 2020 bevolen onderzoek en de bij die beschikking getroffen onmiddellijke voorziening zal beëindigen, één en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 15 december 2020 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Multihulp, gevestigd te Enschede;

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikking van 15 december 2020 getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. C.C. Meijer, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en prof. drs. E. Eeftink RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.