Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3765

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-12-2020
Datum publicatie
14-01-2021
Zaaknummer
200.268.745/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; Vaststelling vergoeding onderzoeker

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2021/28
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.268.745/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 15 december 2020

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIOGEN HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIOGEN ENERGY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIOGEN HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIOGEN ENERGY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTERS,

(ook met betrekking tot het zelfstandig tegenverzoek van Lamaro Holding B.V.)

advocaat: mr. S.C.M. van Thiel, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LAMARO HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

tevens VERZOEKSTER,

advocaten: mr. G.R.G. Driessen en mr. J.A.G.M. Vriens, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n (met betrekking tot het zelfstandig tegenverzoek) t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERFUND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mr. R.Q. Potter, mr. C.R.B. Jonker en mr. D.R. de Breij, allen kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 2 en 5 maart 2020, 14 mei 2020 en 26 november 2020 en naar de beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer in deze zaak van 13 november 2020.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Priogen Holding B.V. en Priogen Energy B.V. over de periode vanaf 1 januari 2018 en drs. E.A. Marseille RA (hierna: de onderzoeker) benoemd als onderzoeker, alsmede bij wijze van onmiddellijke voorziening mr. T.J.M. Lenders benoemd tot bestuurder van Priogen Holding B.V.

1.3

Bij beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 13 november 2020 zijn (i) mr. T.J.M. Lenders, (ii) [A] , (iii) [B] , (iv) [C] , (v) [D] en (vi) [F] gemachtigd om in gesprekken met en in schriftelijke stukken gericht aan – uitsluitend – (i) mr. T.J.M. Lenders, (ii) [A] , (iii) [B] , (iv) [C] , (v) [D] en (vi) [F] over de inhoud van het concept-onderzoeksverslag mededelingen te doen, welke machtiging geldt tot en met de dag waarop het definitieve onderzoeksverslag ter griffie wordt gedeponeerd.

1.4

Op 23 november 2020 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van voormeld onderzoek, gedateerd op 23 november 2020, aan de Ondernemingskamer doen toekomen met daarbij gevoegd een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren. Deze specificatie sluit op een bedrag van € 25.000 (exclusief btw).

1.5

Bij de beschikking van 26 november 2020 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het hiervoor genoemde onderzoeksverslag ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden en partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

1.6

Geen van partijen heeft gebruikt gemaakt van de door de Ondernemingskamer geboden gelegenheid zich uit te laten over de in 1.4 genoemde specificatie.

2 De gronden van de beslissing

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over de door de onderzoeker opgestelde specificatie uit te laten. Tegen het bedrag aan onderzoekskosten zijn geen bezwaren aangevoerd. Dit bedrag komt de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 (https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id909d9174010088634e4eeaeadf8fb658?idp=LegalIntelligence) BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 25.000, de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. M.P. Nieuwe Weme, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en prof. dr. mr. S. ten Have, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.J. Blok, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2020.