Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3451

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-12-2020
Datum publicatie
18-12-2020
Zaaknummer
23-000503-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

woninginbraak, bevestiging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000503-20

datum uitspraak: 17 december 2020

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 7 februari 2020 in de strafzaak onder de parketnummers 13-252283-19 en 13-741128-18 (TUL) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1996,

postadres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 3 december 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen behalve ten aanzien van de door de rechtbank aan het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf verbonden bijzondere voorwaarden -in zoverre zal het vonnis worden vernietigd-

en met dien verstande dat het hof vanwege een omissie in het vonnis het dictum aanvult met de beslissing dat de vordering van de benadeelde partij voor zover niet toegewezen, wordt afgewezen en dat op pagina 2, onder het kopje 3.3, laatste alinea, van het vonnis, de naam van de verdachte [verdachte] vervangt door de naam van de medeverdachte [medeverdachte].

Bijzondere voorwaarden

Het hof heeft kennisgenomen van het advies van de het Leger des Heils Jeugdbescherming en reclassering van 17 november 2020 waarin wordt geadviseerd indien het ten laste gelegde bewezen wordt verklaard aan de verdachte een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met algemene en bijzondere voorwaarden; te weten (samengevat) een meldplicht bij de reclassering en het zich houden aan de aanwijzingen van de reclassering, begeleid wonen of maatschappelijke opvang, een gedragsinterventie cognitieve vaardigheden alsmede een inspanningsverplichting voor structurele dagbesteding.

Het hof ziet in voornoemd advies aanleiding de door de rechtbank aan het voorwaardelijk strafdeel verbonden bijzondere voorwaarden te wijzigen overeenkomstig dit advies en zoals benoemd in het dictum.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de aan het voorwaardelijk strafdeel te verbinden bijzondere voorwaarden en doet in zoverre opnieuw recht.

Bepaalt als bijzondere voorwaarden bij de deels voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf dat de veroordeelde:

-zich binnen drie werkdagen na het ingaan van de proeftijd bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering op het adres [adres 2] meldt. Veroordeelde dient zich te melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zo lang de reclassering dat nodig vindt. Tevens dient de veroordeelde zich te houden aan de aanwijzingen van de reclassering.

-zal verblijven in een nader te bepalen instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, te bepalen door de reclassering. Het verblijf duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. De veroordeelde houdt zich aan de huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld.

-gedurende de proeftijd actief zal deelnemen aan de gedragsinterventie Cognitieve Vaardigheden. De reclassering bepaalt welke training het precies wordt. De veroordeelde houdt zich aan de afspraken en aanwijzingen van de trainer/begeleider.

-zijn medewerking verleent aan en een actieve inspanning verricht voor een (traject gericht op) het verkrijgen en behouden van structurele en zinvolle dagbesteding.

Geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Wijst de vordering van de benadeelde partij af voor het deel dat uitgaat boven het bij vonnis toegewezen bedrag van € 198,04 (honderdachtennegentig euro en vier eurocent).

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. C.J. van der Wilt, mr. M.J.A. Duker en mr. D. Radder, in tegenwoordigheid van mr. A.M. van Tilburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 17 december 2020.

==========================================================

[…]