Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3361

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-12-2020
Datum publicatie
15-12-2020
Zaaknummer
23-002851-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest. Noodzakelijk om tachograafdata onderzoeker ter terechtzitting te horen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002851-19

datum uitspraak: 14 december 2020

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 18 juli 2019 in de strafzaak onder parketnummer 15-086516-19 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1968,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Tegen voormeld vonnis is door het openbaar ministerie en namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Dit tussenarrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 30 november 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Op de terechtzitting in hoger beroep van 30 november 2020 is het onderzoek in deze strafzaak gehouden en gesloten.

Overwegingen

Tijdens de beraadslaging is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Het hof heeft tijdens de beraadslaging mede acht geslagen op een proces-verbaal “aanvullend tachograafdata onderzoek” van 16 november 2020, opgemaakt door [naam] (tachograafdata onderzoeker, inspecteur van politie). In dat proces-verbaal wordt op pagina 7 door [naam] onder meer gesteld dat “de belading (het hof begrijpt: de belading van de vrachtwagen) nagenoeg geen invloed had op de nauwkeurigheid (het hof begrijpt: de nauwkeurigheid van de tachograaf)”. Deze conclusie wordt in het proces-verbaal evenwel niet nader onderbouwd, terwijl daarin evenmin wordt uiteengezet wat er precies met het gebezigde woord “nagenoeg” wordt bedoeld. Mede gelet op het voorgaande, acht het hof het ambtshalve – blijkens punt 25 van de pleitnotities: net als de verdediging – noodzakelijk om [naam] ter terechtzitting als deskundige te horen.

Het hof acht aldus noodzakelijk dat de volgende persoon ter terechtzitting als deskundige wordt gehoord:

- [naam], als tachograafdata onderzoeker en inspecteur verbonden aan de Landelijke Eenheid van de Politie, Dienst Landelijke Operationele Samenwerking, Landelijk Forensisch Service Centrum, Expert Team Visualisatie en Reconstructie te Driebergen.

Het hof zal daartoe het onderzoek heropenen, schorsen en de hervatting van het onderzoek ter terechtzitting op een nader te bepalen datum gelasten.

Beslissing

Het hof:

Heropent het gesloten onderzoek, schorst dit in het belang ervan en beveelt de hervatting van het onderzoek op een nader te bepalen terechtzitting (waarvoor 90 minuten dienen te worden gereserveerd).

Beveelt de oproeping van:

- de verdachte en diens raadsman,

  • -

    de deskundige [naam] voornoemd, en

  • -

    het slachtoffer [slachtoffer] B.V.

tegen de dag en het tijdstip van de nader te bepalen terechtzitting, onder kennisgeving van die dag en dat tijdstip aan de benadeelde partij [slachtoffer] B.V.

Bepaalt dat de zaak opnieuw moet worden aangebracht op een terechtzitting van (in ieder geval) mr. K.J. Veenstra en mr. J.J.I. de Jong.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. K.J. Veenstra, mr. J.J.I. de Jong en mr. J.W.P. van Heusden, in tegenwoordigheid van mr. S. Abelsma, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 14 december 2020.

=========================================================================

[…]