Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3234

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-11-2020
Datum publicatie
21-12-2020
Zaaknummer
200.230.866/01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2018:1520
Herstelde arrest: ECLI:NL:GHAMS:2020:744
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Art. 32 Rv. Aanvulling arrest. Alsnog uitvoerbaarverklaring bij voorraad kostenveroordeling. Verzoek tardief? Alsnog aangevoerd restitutierisico. Dringend belang bij verzoek?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RBP 2021/15
NJF 2021/163
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.230.866/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : C/13/625255 / HA ZA 14-717

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 november 2020

inzake

EARTH CONCEPTS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

advocaat: mr. W.J.A. Lansing te Utrecht,

tegen

UPSTREAM ADVERTISING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

mede kantoorhoudende te Amsterdam,

geïntimeerde,

niet verschenen,

en

1 de vennootschap naar vreemd recht EARTH WATER INTERNATIONAL LTD,

2. de vennootschap naar vreemd recht EARTH GROUP HOLDINGS LTD,

beide gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada

gevoegde partijen aan de zijde van geïntimeerde,

advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

1 Verloop van de procedure

Partijen worden hierna Earth Concepts, Upstream en EWI c.s. genoemd.

In deze zaak is op 10 maart 2020 eindarrest gewezen. Daarin heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en Earth Concepts veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van EWI c.s.

Per e-mail van hun advocaat van 8 september 2020 hebben EWI c.s. het hof verzocht om met toepassing van artikel 32 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) het arrest van 10 maart 2020 aan te vullen door de daarin gegeven proceskostenveroordeling alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, nu EWI c.s. die uitvoerbaarverklaring wel hadden gevorderd maar het hof daarop niet heeft beslist. Het verzoek is in de bedoelde e-mail toegelicht.

Earth Concepts, daartoe door het hof in de gelegenheid gesteld, heeft per e-mail van haar advocaat van 29 september 2020 op dit verzoek gereageerd en heeft het hof verzocht het verzoek af te wijzen.

Daarna is arrest bepaald op heden.

2 Beoordeling

2.1

Het hof constateert dat EWI c.s. in hoger beroep uitdrukkelijk hebben gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, en dat het hof in zijn arrest van 10 maart 2020 heeft verzuimd op die vordering te beslissen.

2.2

Earth Concepts voert als verweer tegen het verzoek van EWI c.s. aan dat het te laat is gedaan. Dat verweer faalt, nu uit de bewoordingen van artikel 32 lid 1 Rv volgt dat de rechter desverzocht in een geval als hiervoor bedoeld onder 2.1 ‘te allen tijde’ tot aanvulling overgaat.

Ook stelt Earth Concepts zich op het standpunt dat zij van toewijzing van het verzoek ernstig nadeel zou ondervinden, waarbij zij wijst op een restitutierisico ten aanzien van de in Canada gevestigde entiteiten. Het enkele wijzen op de vestigingsplaats van EWI c.s. acht het hof onvoldoende onderbouwing om van een restitutierisico uit te gaan – nog daargelaten dat het in het kader van de toepassing van artikel 32 Rv in strijd met een goede procesorde zou zijn om rekening te houden met omstandigheden die, zoals hier het geval is, niet zijn gesteld of gebleken in de procedure die voorafging aan het arrest waarvan de aanvulling wordt verzocht.

Ten slotte wijst Earth Concepts erop dat EWI c.s. bij toewijzing van hun verzoek geen dringend belang hebben. Ook dat standpunt heeft zij onvoldoende onderbouwd, nog daargelaten dat aanwezigheid van een dringend belang geen voorwaarde vormt voor toewijzing van een verzoek tot aanvulling als bedoeld in artikel 32 Rv.

2.3.

Gelet op het voorgaande, zal het verzoek worden toegewezen.

3 Beslissing

Het hof:

verklaart de kostenveroordeling in het tussen partijen op 10 maart 2020 uitgesproken arrest uitvoerbaar bij voorraad;

verstaat dat deze uitspraak, met vermelding van de datum daarvan, zal worden gesteld

op de minuut van het arrest van 10 maart 2020.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en is door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 november 2020.