Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:3212

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-11-2020
Datum publicatie
30-11-2020
Zaaknummer
23-000729-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kinderporno; vrijspraak; beslag onttrekking aan het verkeer.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000729-18

datum uitspraak: 27 november 2020

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 15 februari 2018 in de strafzaak onder parketnummer 15-720027-15 tegen

een persoon zich noemende: [verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Afghanistan) op [geboortedag] 1986,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 november 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 27 oktober 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, (een) afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten een Apple laptop en/of een Kingston memorystick) bevattende (een) afbeelding(en) - heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (toonmap video 1, filename [bestand 1])

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (toonmap video 5, filename [bestand 2]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (toonmap video 4, filename [bestand 3]

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (toonmap video 3, filename [bestand 4]

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (toonmap video 2, filename [bestand 5];

2.
hij op of omstreeks 27 oktober 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, (een) afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) - en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) - heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad

terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, welke voornoemde ontuchtige handeling(en) bestond(en) uit: het door een hond vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon (toonmap dierenporno).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden en dat de in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen worden onttrokken aan het verkeer.

Vrijspraak

De verdachte is vanuit Afghanistan naar Nederland gereisd. Bij controle op Schiphol bleek hij in het bezit van een laptop waarop kinder- en dierenpornografische afbeeldingen waren opgeslagen. Deze afbeeldingen zijn aangetroffen in een (verzamel)map die bereikbaar was via het door de verdachte gebruikte wachtwoord. De verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat de laptop de voornoemde afbeeldingen bevatte, hij deze laptop als militair in het Afghaanse leger ter beschikking heeft gekregen, het een gebruikte laptop betrof, het wachtwoord niet door hem is ingesteld en de laptop ook door collega’s werd gebruikt.

Gelet op de verklaring van de verdachte, die niet wordt weerlegd door het op de laptop uitgevoerde technisch onderzoek of door ander bewijs, acht het hof niet overtuigend bewezen dat de verdachte wist dat de laptop kinder- en dierenpornografisch materiaal bevatte, zodat hij bij gebreke van opzet op de tenlastegelegde gedragingen van het onder 1 en 2 tenlastegelegde moet worden vrijgesproken.

Beslag

De onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven laptop en memorystick zijn vanwege het daarop aangetroffen kinder- en dierenpornografische materiaal van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd met de wet of het algemeen belang. Deze voorwerpen zullen daarom, nu het hof vaststelt dat wel een strafbaar feit is begaan, op grond van artikel 36d van het Wetboek van Strafrecht aan het verkeer worden onttrokken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- een laptop, computer, kleur zilver, Apple, met hoes en lader;

- een datadrager (memorystick), kleur blauw, Kingston DT101 G2;

Beveelt de bewaring voor de rechthebbende van een vliegticket, [ticket], route Amsterdam - Oslo.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. H.M.J. Quaedvlieg. mr. J.H.C. van Ginhoven en mr. M.L.M. van der Voet, in tegenwoordig-heid van mr. M.A.T. van Willigen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 27 november 2020.

Mr. Van der Voet is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.