Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:2788

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-10-2020
Datum publicatie
24-10-2020
Zaaknummer
23-001384-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak van de primair tenlastegelegde bedrijfsinbraak in vereniging, alsmede het subsidiair tenlastegelegde medeplegen van heling van de bij die inbraak weggenomen goederen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001384-20

datum uitspraak: 22 oktober 2020

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 15 juni 2020 in de strafzaak onder parketnummer 13-060614-20 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Roemenië) op [geboortedag] 1989,

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier ten lande,

buitenlands adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 30 september 2020 en 22 oktober 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis, waarbij de verdachte terzake van diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden met aftrek van voorarrest.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:


primair

hij, op of omstreeks 6 maart 2020 te Amsterdam-Duivendrecht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een of meerdere (Apple en/of [bedrijf]) adapters en/of een of meerdere (Apple) laptops en/of een of meerdere (Apple) telefoons en/of een of meerdere Apple oldtimer goederen, in elk geval enig goed/goederen, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan het bedrijf [bedrijf], heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen goederen onder zijn/haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair
hij, in of omstreeks de periode van 6 maart tot en met 7 maart 2020 te Amsterdam, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (een) goed(eren), te weten een of meerdere (Apple en/of [bedrijf]) adapters en/of een of meerdere (Apple) laptops en/of een of meerdere (Apple) telefoons en/of een of meerdere Apple oldtimer goederen heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed/deze goederen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof met betrekking tot de bewijsvraag tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte ten aanzien van het primair tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Vrijspraak van het primair en subsidiair tenlastegelegde

Op basis van het voorliggende dossier stelt het hof vast dat bij de inbraak die op 6 maart 2020 bij het bedrijf [bedrijf] heeft plaatsgevonden acht daders betrokken zijn geweest. Kort na die inbraak is een groot deel van de buit aangetroffen in een woning waar zich op dat moment negen personen bevonden, waaronder de verdachte en diens medeverdachten [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3]. Anders dan bij die drie medeverdachten – in wier zaken het hof vandaag eveneens arrest wijst – kan in het dossier geen (extra) aanwijzing worden gevonden dat de verdachte één van de acht daders is geweest, zodat de mogelijkheid open blijft dat hij bij die inbraak niet betrokken is geweest. Nu niet met een voor een bewezenverklaring vereiste mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat verdachte zich aan het primair ten laste gelegde heeft schuldig gemaakt, dient hij daarvan te worden vrijgesproken.

Evenmin kan op grond van de stukken in het dossier met diezelfde mate van zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte (een deel van de) bij de inbraak gestolen goederen voorhanden heeft gehad als bedoeld in artikel 416 respectievelijk artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht. De verdachte dient derhalve eveneens van de subsidiair ten laste gelegde heling te worden vrijgesproken.

Bevel tot voorlopige hechtenis

Het hof heeft het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte bij beslissing van 19 oktober 2020 per direct opgeheven, welke beslissing afzonderlijk is geminuteerd. Gelet hierop heeft de verdachte geen belang (meer) bij bespreking van hetgeen in dit kader ter terechtzitting in hoger beroep door de raadsvrouw is aangevoerd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het primair en subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. S.M.M. Bordenga, mr. J.J.I. de Jong en mr. J.W.P. van Heusden, in tegenwoordigheid van mr. A.S.E. Evelo, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 22 oktober 2020.

De griffier is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.