Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:2685

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
12-10-2020
Datum publicatie
22-10-2020
Zaaknummer
200.270.725/02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; ontheffing van de door de Ondernemingskamer aangewezen bestuurder uit zijn functie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.270.725/02 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 12 oktober 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WESTCON 2000 B.V.,

gevestigd te Den Haag,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. F.J.B. Buitenhuis, kantoorhoudende te Den Haag,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROYAL CARE HOLDING B.V.,

gevestigd te Almere,

VERWEERSTER,

advocaten: voorheen mrs. R.A. Moonen en A.M. den Hollander, thans geen,

verschenen bij haar (indirect) bestuurders P.N. Lincklaen Arriëns en [A] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROYAL CARE B.V.,

gevestigd te Almere,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CURA THUISZORG B.V.,

gevestigd te Hilversum,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MET DE THUISZORG B.V.,

gevestigd te Haarlemmermeer,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WE CARE THUISZORG B.V.,

gevestigd te Leiden,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MED OPTIONS B.V.,

gevestigd te Bennebroek,

BELANGHEBBENDE,

advocaten: mrs. R.A. Moonen en A.M. den Hollander, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. S.J.M. de Neeve, kantoorhoudende te Utrecht,

3 [C] ,

wonende te [....] ,

4. [D],

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

verschenen in persoon,

5 [E] ,

wonende te [....] ,

6. [F],

wonende te [....] ,

7. [G],

wonende [....] ,

8. [H],

wonende te [....] ,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[I] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. F. Heybroek, kantoorhoudende te Bussum,

10 P.N. LINCKLAEN ARRIËNS,

in zijn hoedanigheid van door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder,

wonende te Bussum,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. F.G.K. Overkleeft, kantoorhoudende te Amsterdam,

11 M.C. KEESMAAT,

in haar hoedanigheid van door de Ondernemingskamer benoemde commissaris,

wonende te Ochten,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. M. Mussche, kantoorhoudende te Utrecht,

12 F.J. LEEFLANG,

in haar hoedanigheid van door de Ondernemingskamer benoemde beheerder van aandelen,

wonende te Amsterdam,

BELANGHEBBENDE,

verschenen in persoon.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen, belanghebbenden en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoekster met Westcon;

 • -

  verweerster 1 met RC Holding;

 • -

  verweerster 2 met Royal Care;

 • -

  verweerster 3 met Cura;

 • -

  verweerster 4 met Met de Thuiszorg;

 • -

  verweerster 5 met We Care;

 • -

  verweersters 1 tot en met 5 gezamenlijk met RC Holding c.s.;

 • -

  belanghebbende 1 met Med Options;

 • -

  belanghebbende 2 met VBB;

 • -

  belanghebbenden 5 tot en met 9 gezamenlijk met [J] ;

 • -

  belanghebbende sub 10 met Lincklaen Arriëns;

 • -

  belanghebbende sub 11 met Keesmaat:

 • -

  belanghebbende sub 12 met Leeflang.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 24 december 2019, 31 december 2019, 2 januari 2020 en 31 augustus 2020 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 24 december 2019, 31 december 2019 en 2 januari 2020 heeft de Ondernemingskamer bij wijze van onmiddellijke voorzieningen

 1. Med Options geschorst als bestuurder van RC Holding;

 2. Lincklaen Arriëns benoemd tot bestuurder van RC Holding met beslissende stem en bepaald dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is RC Holding te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder RC Holding niet vertegenwoordigd kan worden;

 3. Keesmaat tot commissaris van RC Holding en Royal Care, Cura en Met de Thuiszorg benoemd met beslissende stem in de raad van commissarissen;

 4. het besluit van 16 december 2019 tot ontslag van VBB als bestuurder van RC Holding geschorst;

 5. de aandelen die Med Options in RC Holding houdt, met uitzondering van één aandeel, ten titel van beheer overgedragen aan Leeflang.

De beslissing op het enquêteverzoek is aangehouden.

1.4

Bij de beschikking van 31 augustus 2020 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van RC Holding c.s. over de periode vanaf 1 november 2018 en de aanwijzing van de onderzoeker aangehouden.

1.5

Med Options heeft bij verzoekschrift, met producties, van 25 september 2020 de Ondernemingskamer verzocht

primair: Lincklaen Arriëns te ontslaan als bestuurder van RC Holding en de desbetreffende onmiddellijke voorziening op te heffen, althans een nieuwe bestuurder van RC Holding te benoemen,

subsidiair: het takenpakket van Lincklaen Arriëns, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Keesmaat en/of Leeflang en/of VBB;

alsmede: de aanwijzing van de onderzoeker (verder) aan te houden totdat Keesmaat en Leeflang eenparig daarom hebben verzocht.

1.6

Westcon heeft bij verweerschrift, met productie, van 5 oktober 2020 de Ondernemingskamer verzocht het verzoek van Med Options af te wijzen. Voor het geval de Ondernemingskamer Lincklaen Arriëns zou ontheffen, verzoekt Westcon een nieuwe bestuurder van RC Holding te benoemen.

1.7

Lincklaen Arriëns heeft bij verweerschrift, met producties, van 5 oktober 2020 de Ondernemingskamer verzocht het verzoek van Med Options tot zijn ontslag af te wijzen. Ter zake het verzoek van Med Options tot het (verder) aanhouden van de aanwijzing van de onderzoeker refereert Lincklaen Arriëns aan het oordeel van de Ondernemingskamer.

1.8

Keesmaat en Leeflang hebben bij brief van 5 oktober 2020 te kennen gegeven het verzoek van Med Options te ondersteunen.

1.9

VBB heeft bij brief van mr. De Neeve van 5 oktober 2020 het verzoek tot ontslag van Lincklaen Arriëns gesteund en bezwaar gemaakt tegen benoeming van een andere tijdelijk bestuurder.

1.10

[J] hebben bij brief van mr. Heybroek van 7 oktober 2020 te kennen gegeven het verzoek van Med Options te ondersteunen.

1.11

De verzoeken zijn behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 8 oktober 2020. Bij die gelegenheid hebben mr. Den Hollander, mr. De Neeve, mr. Heybroek, mr. Buitenhuis en mr. Overkleeft de standpunten van partijen toegelicht. Keesmaat en Leeflang hebben ieder hun standpunt toegelicht. Allen (behalve Leeflang) hebben aantekeningen overgelegd. VBB en Keesmaat hebben nadere producties overgelegd. Partijen, hun advocaten, Lincklaen Arriëns, Keesmaat en Leeflang hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt.

1.12

Ter terechtzitting (a) zijn partijen overeengekomen dat zij gedurende drie weken onder begeleiding van een door de Ondernemingskamer aan te wijzen notaris zullen trachten te komen tot een adequate governance van RC Holding c.s., in de vorm van nieuwe statuten en een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en (b) heeft Lincklaen Arriëns de Ondernemingskamer verzocht hem te ontheffen uit zijn functie van bestuurder van RC Holding. Partijen hebben de Ondernemingskamer met het oog hierop verzocht om, behoudens de ontheffing van Lincklaen Arriëns, iedere verdere beslissing op de verzoeken aan te houden.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu Lincklaen Arriëns ter zitting heeft verzocht te worden ontheven uit zijn functie van bestuurder van RC Holding, zal de Ondernemingskamer hieronder dienovereenkomstig beslissen.

2.2

Gelet op de afspraak dat partijen ernaar zullen streven om op korte termijn alsnog een adequate governance van RC Holding c.s. tot stand te brengen, zal de Ondernemingskamer vooralsnog geen nieuwe tijdelijk bestuurder aanwijzen. Gevolg daarvan is dat vooralsnog VBB enig bestuur van RC Holding is. De Ondernemingskamer zal de getroffen onmiddellijke voorziening ten aanzien van het bestuur van RC Holding aanpassen overeenkomstig de ter zitting tussen partijen tevens gemaakte afspraak dat voor de duur van het nadere overleg over de toekomstige governance, bestuursbesluiten die meer omvatten dan de dagelijkse gang van zaken onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeurig door Keesmaat.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

ontheft met ingang van heden drs. P.N. Lincklaen Arriëns uit zijn functie van bestuurder van Royal Care Holding B.V.;

heft op de bij beschikking van 24 december 2019 getroffen onmiddellijke voorziening ten aanzien van het bestuur van Royal Care Holding B.V. uitsluitend voor zover die voorziening inhoudt dat Royal Care Holding B.V. zonder de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder niet kan worden vertegenwoordigd;

bepaalt, bij wijze van onmiddellijke voorziening, dat bestuursbesluiten die meer omvatten dan de dagelijkse gang van zaken onderworpen zijn aan voorafgaande goedkeurig door drs. M.C. Keesmaat;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2020.