Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:2527

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
25-09-2020
Datum publicatie
01-10-2020
Zaaknummer
23-003259-19.a
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal meermalen gepleegd. Het hof geeft toepassing aan artikel 9a Sr nu de verdachte inmiddels de ISD-maatregel is opgelegd en artikel 63 Sr van toepassing is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003259-19

datum uitspraak: 25 september 2020

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 19 augustus 2019 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 13-706000-19 (zaak A) en 13-702655-18 (zaak B) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Letland) op [geboortedag] 1988,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

laatst bekende adres: [adres 1] ,

thans uit anderen hoofde gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Zaanstad te Westzaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

11 september 2020 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

zaak met parketnummer 13-706000-19 (A):

hij op of omstreeks 31 december 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen drie (3), althans een of meer, parfumerie-artikelen (onder andere van het merk Tommy Hilfiger), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan winkelbedrijf [winkel 1] , vestiging [adres 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

zaak met parketnummer 13-702655-18 (B) (gevoegd):

hij op of omstreeks 25 oktober 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een kledingstuk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan winkelbedrijf [winkel 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaken met parketnummers

13-706000-19 en 13-702655-18 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zaak met parketnummer 13-706000-19 (A):

hij op 31 december 2018 te Amsterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen drie parfumerie-artikelen, onder andere van het merk Tommy Hilfiger, toebehorende aan winkelbedrijf [winkel 1] , vestiging [adres 2] ;

zaak met parketnummer 13-702655-18 (B) (gevoegd):

hij op 25 oktober 2018 te Amsterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kledingstuk toebehorende aan winkelbedrijf [winkel 2] .

Hetgeen in de zaken met parketnummers 13-702655-18 en 13-706000-19 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaak met parketnummer 13-706000-19 en het in de zaak met parketnummer 13-702655-18 bewezen verklaarde levert op:

diefstal, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht

De politierechter heeft de verdachte voor het in eerste aanleg in de zaak met parketnummer 13-702655-18 en het in de zaak met parketnummer 13-706000-19 bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met aftrek van voorarrest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het in de zaak met parketnummer

13-702655-18 en het in de zaak met parketnummer 13-706000-19 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, met een proeftijd van

3 jaren.

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat aan de verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. Daartoe heeft hij aangevoerd dat een straf of maatregel voor de onderhavige feiten niets zou toevoegen aangezien de verdachte reeds in een inrichting voor stelselmatige daders is gedetineerd en artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht bovendien van toepassing is.

Het hof acht het mede in het licht van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, raadzaam te bepalen dat in verband met de omstandigheden die zich na de onderhavige feiten hebben voorgedaan, geen straf of maatregel zal worden opgelegd.

Het hof overweegt daartoe dat de verdachte bij vonnis van de rechtbank Amsterdam op 31 december 2019 met parketnummer 13-258146-19 onherroepelijk is veroordeeld tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de duur van 2 jaren, uit hoofde van welke veroordeling de verdachte thans is gedetineerd.

Het hof zal toepassing geven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer

13-706000-19 en het in de zaak met parketnummer 13-702655-18 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 13-706000-19 en het in de zaak met parketnummer

13-702655-18 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat ter zake van het in de zaak met parketnummer 13-706000-19 en het in de zaak met parketnummer 13-702655-18 bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.E. Kleene-Krom, mr. W.M.C. Tilleman en mr. A. Dantuma-Hieronymus, in tegenwoordigheid van mr. N.R. Achterberg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 25 september 2020.

Mr. A. Dantuma-Hieronymus is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]