Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:2071

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-07-2020
Datum publicatie
27-07-2020
Zaaknummer
200.252.245/02 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; beslissing voorzitter; toewijzing machtigingsverzoek, 2:353 lid 3 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2020/156
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

zaaknummer: 200.252.245/02 OK

beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer van 22 juli 2020

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SJOEBERT B.V.,

gevestigd te Roosendaal,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. T.S. Jansen en mr. A.S. van der Heide, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L’ÉTOILE PROPERTIES NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L’ÉTOILE PROPERTIES REIM HOLLAND B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. G.T.J. Hoff, kantoorhoudende te Haarlem,

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de voorzitter van de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van de Ondernemingskamer van 30 april 2019, 1 mei 2019, 12 juli 2019 en 29 mei 2020 in deze zaak.

1.2

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van L’Étoile Properties Netherlands B.V. (hierna: L’Étoile Netherlands) over de periode vanaf 1 januari 2016 en mr. P.D. Olden (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

1.3

Bij beschikking 29 mei 2020 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het op die dag ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegde verslag van de onderzoeker met de bijlagen ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.4

Bij brief van mrs. Jansen en Van der Heide van 13 juli 2020 heeft Sjoebert B.V. de voorzitter van de Ondernemingskamer verzocht haar op de voet van artikel 2:353 lid 3 BW te machtigen om – in een door Sjoebert B.V. bij de Rechtbank Rotterdam te entameren procedure – mededelingen uit het onderzoeksverslag (inclusief bijlagen) te doen door het onderzoeksverslag (inclusief bijlagen) in het geding te brengen in die procedure.

1.5

Bij brief van 20 juli 2020 heeft mr. Hoff namens L’Étoile Netherlands de Ondernemingskamer bericht dat zij an sich geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de verzochte machtiging.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Sjoebert B.V. heeft aan haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. Sjoebert B.V. is voornemens op korte termijn een procedure tegen [A] (hierna: [A] ) en [B] (hierna: [B] ) te entameren bij de Rechtbank Rotterdam ten einde te laten vaststellen dat [A] en [B] als bestuurders van L'Étoile Netherlands onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door onder meer de aan L'Étoile Netherlands toekomende acquisitie fee te verleggen naar L'Étoile Properties Reim Holland B.V., als gevolg waarvan Sjoebert B.V. schade heeft geleden. Voor het voeren van deze procedure is voor Sjoebert B.V. essentieel dat zij een beroep kan doen op het onderzoeksverslag.

2.2

L’Étoile Netherlands heeft laten weten tegen het verlenen van de verzochte machtiging geen bezwaar te hebben, indien i) de machtiging ook voor haar geldt, en daar verzoekt zij zo nodig ook om, en ii) de machtiging uitdrukkelijk beperkt blijft tot mededelingen uit het verslag in het kader van de civiele procedure en niet daarbuiten.

2.3

De voorzitter overweegt als volgt. Uit artikel 2:353 lid 3 BW volgt dat als uitgangspunt geldt dat het onderzoeksrapport vertrouwelijk is. Bij een machtigingsverzoek als het onderhavige weegt de voorzitter van de Ondernemingskamer het belang van verzoekster bij het kunnen doen van mededelingen uit het onderzoeksverslag en het belang van de vennootschap bij vertrouwelijkheid.

2.4

Het belang van Sjoebert B.V. bij het verkrijgen van de verzochte machtiging is erin gelegen dat zij zich in de procedure bij de Rechtbank Rotterdam kan beroepen op uit het onderzoeksverslag blijkende feiten en omstandigheden die volgens Sjoebert B.V. van belang zijn voor de beoordeling van de toewijsbaarheid van haar vordering. Dat belang ligt in het verlengde van de doeleinden van het enquêterecht, in het bijzonder het verkrijgen van opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk blijkend wanbeleid. Nu L’Étoile Netherlands an sich geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de verzochte machtiging en de voorzitter van de Ondernemingskamer ook overigens niet is gebleken van belangen die zich tegen toewijzing verzetten, zal hij de door Sjoebert B.V. verzochte machtiging verlenen op de hierna te vermelden wijze. Omdat het L’Étoile Netherlands ook zonder machtiging vrijstaat mededelingen uit het verslag te doen (zie artikel 2:353 lid 3 BW) is er geen reden om, zoals L’Étoile Netherlands heeft verzocht, te bepalen dat de machtiging eveneens geldt voor L’Étoile Netherlands.

3 De beslissing

De voorzitter van de Ondernemingskamer:

machtigt Sjoebert B.V. om, in een door Sjoebert B.V. tegen [A] en [B] te starten procedure, in eerste aanleg bij de Rechtbank Rotterdam, i) mededelingen uit het verslag met bijlagen van het onderzoek naar het beleid en gang van zaken van L’Étoile Properties Netherlands B.V., neergelegd ter griffie van de Ondernemingskamer op 29 mei 2020 te doen en ii) voornoemd verslag inclusief bijlagen in het geding te brengen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, in tegenwoordigheid van
mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2020.