Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2020:1653

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
29-05-2020
Datum publicatie
26-06-2020
Zaaknummer
000409-20 - 23-004427-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Klaagschrift strekkende tot teruggave aan de verdachte van de twee onder hem in beslag genomen honden. Ongegrond. Bij gelijktijdig gewezen arrest is de verbeurdverklaring bevestigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

GERECHTSHOF AMSTERDAM

rekestnummer: 000409-20 (art. 552a Sv)

parketnummer in hoger beroep: 23-004427-17

Beschikking op het klaagschrift op de voet van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:


[klager] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1982,

adres: [adres],

hierna te noemen: klager.

1 Inhoud klaagschrift
Het klaagschrift van 3 juli 2017 strekt tot teruggave aan de verdachte van de twee onder hem in beslag genomen honden (mix Stafford).

2 Procesgang

De rechtbank Noord-Holland heeft het klaagschrift bij beschikking van 24 juli 2017 ongegrond verklaard.

De Hoge Raad heeft op 19 februari 2019 de beschikking van 24 juli 2017 vernietigd en het klaagschrift teruggewezen naar de rechtbank Noord-Holland.

De rechtbank Noord-Holland heeft zich bij beschikking van 3 juni 2019 onbevoegd verklaard en het klaagschrift verwezen naar het hof Amsterdam.


Het hof heeft kennisgenomen van de relevante stukken in de strafzaak onder bovengenoemd parketnummer. Het hof heeft op 15 mei 2020 ter gelegenheid van de openbare behandeling van het klaagschrift de advocaat van klager, mr. S. Konya, en de advocaat-generaal in raadkamer gehoord.

3
3. Beoordeling

Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave, nu het veiligstellen van de belangen waarvoor artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt, aangezien het hof bij arrest van heden in de strafzaak met bovengenoemd parketnummer de eerder door de politierechter in de strafzaak met parketnummer 15-153727-17 bij vonnis van 14 december 2017 uitgesproken verbeurdverklaring heeft bevestigd.

4 Beslissing
Het hof:

Verklaart het beklag ongegrond.

Beveelt de onverwijlde betekening van deze beschikking aan klager.

Deze beschikking is gegeven door de meervoudige raadkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. P.C. Römer, mr. J.L. Bruinsma en mr. E. van Die, in tegenwoordigheid van mr. A.N. Biersteker, griffier, is ondertekend door de voorzitter en de griffier en is uitgesproken op de openbare zitting van dit hof van 29 mei 2020.