Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:817

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
13-02-2019
Datum publicatie
03-06-2019
Zaaknummer
23-001221-18
Rechtsgebieden
Materieel strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak woninginbraak (in vereniging). Onvoldoende wettig bewijs. Vordering TUL afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001221-18

datum uitspraak: 13 februari 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 22 maart 2018 in de strafzaak onder de parketnummers 15-860264-17 en 05-740420-16 (TUL) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Afghanistan) op [geboortedatum] 1998,

adres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

30 januari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 25 november 2017 te Hoorn tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

- een Hugo Boss tas en/of

- een geldkistje (met inhoud) en/of

- administratie en/of post (gericht aan bewoner(s) perceel [adres 2]) en/of

- riemen en/of

- portemonnees (met inhoud) en/of

- een of meer (nog onbekend gebleven) goed(eren) van zijn/hun gading

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [slachtoffer], (in/uit een woning gelegen aan de [adres 2]) heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of (voornoemde) goed(eren) weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden waarvan 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd voor de duur van 2 jaren, met aftrek van voorarrest.

Vrijspraak

Het hof overweegt dat uit de processtukken weliswaar blijkt van aanwijzingen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het ten laste gelegde, maar dat het dossier voldoende wettig bewijs ontbeert om die conclusie te kunnen trekken. Immers, er heeft geen enkele herkenning plaatsgevonden met de personen, te weten getuige [getuige] en de verbalisant [verbalisant], die de mogelijke daders van de woninginbraak daar toen in de directe omgeving hebben gezien. Ook op andere wijze is niet boven redelijke twijfel verheven dat deze personen juist de verdachte en zijn medeverdachte [medeverdachte] hebben gezien als de mogelijke daders. Daarvoor is van belang dat [getuige] een erg algemeen signalement van de mannen die hij bij de auto heeft gezien heeft gegeven. Bovendien weet hij niet of de mannen die hij de eerste keer heeft gezien, dezelfde zijn als de mannen die hij later met een witte tas heeft gezien. [verbalisant], die de daders bij de [adres 2] heeft zien weglopen, oogcontact met hen heeft gehad en ze klaarblijkelijk goed heeft kunnen zien beschrijft dat de daders lichte broeken droegen, zulks terwijl de verdachte noch de medeverdachte [medeverdachte] bij hun aanhouding een lichte broek droeg. Het onderzoek naar de schoensporen in de woning leidt niet tot een ander oordeel, omdat niet alleen de koppelingen tussen de SIN-nummers van de schoenen die onderzocht zijn en de inbeslaggenomen schoenen van de verdachte en de medeverdachte [medeverdachte] ontbreken, maar ook de vereiste typica die zouden kunnen leiden tot een zekere mate van waarschijnlijkheid van het gebruik van de inbeslaggenomen schoenen bij het ten laste gelegde feit, waardoor - indien de koppeling tussen de onder de verdachte inbeslaggenomen schoenen en de onderzochte schoenen al zou kunnen worden gemaakt - niet kan worden vastgesteld dat de sporen daadwerkelijk met de schoenen van de verdachte en de medeverdachte [medeverdachte] zijn veroorzaakt. Ook overigens is geen sprake van ander technisch bewijs dat in de richting van de verdachte wijst als dader van de woninginbraak.

Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Vordering tenuitvoerlegging

Het openbaar ministerie heeft de tenuitvoerlegging gevorderd van de bij vonnis van de rechtbank Arnhem van 13 juni 2017, met parketnummer 05-740420-16, voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de vordering tot tenuitvoerlegging zal worden afgewezen.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat reeds bij - onherroepelijk geworden - vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 9 oktober 2018 met parketnummer 16-659439-18 de tenuitvoerlegging van voornoemde voorwaardelijke gevangenisstraf is gelast. Om die reden zal de vordering tot tenuitvoerlegging worden afgewezen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Wijst af de vordering tenuitvoerlegging, met parketnummer 05-740420-16.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.E. Kleene-Krom, mr. S.M.M. Bordenga en mr. M.A.H. van Dalen-van Bekkum, in tegenwoordigheid van mr. D.J. Lutje Wagelaar, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 13 februari 2019.

mr. M.A.H. van Dalen-van Bekkum is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]