Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:684

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-02-2019
Datum publicatie
16-05-2019
Zaaknummer
23-003283-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor wederspannigheid en bedreiging met zware mishandeling van politieambtenaren. Bijtende beweging draagt in gegeven omstandigheden bij aan de bedreiging.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003283-17

datum uitspraak: 27 februari 2019

VERSTEK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 8 september 2017 in de strafzaak onder parketnummer 13-669088-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedag] 1990,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 februari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
hij op of omstreeks 29 augustus 2017 te Amsterdam, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft verzet tegen (een) ambtena(a)r(en), te weten verbalisant [verbalisant 1], hoofdagent van politie eenheid Amsterdam en/of verbalisant [verbalisant 2], hoofdagent van politie eenheid Amsterdam, (beide) werkzaam in de rechtmatige oefening van zijn/hun bediening, te weten de aanhouding van [verdachte] in verband met een signalering voor het uitzitten van een vrijheidsstraf van 14 dagen,

door:

- zijn arm weg/los te trekken na het vastpakken van diens arm door verbalisant [verbalisant 1] en/of

- ( vervolgens) die verbalisant [verbalisant 1] een duw te geven en/of

- ( daarna) nogmaals te trachten zijn arm los te trekken uit de greep van verbalisant [verbalisant 1] door kracht uit te oefenen in de richting van die verbalisant [verbalisant 1] en/of

- daarbij te zeggen en/of te schreeuwen: "Laat mij gaan. Ik kom mijzelf melden na het offerfeest. Laar mij los", althans woorden van gelijke aard en/of strekking

en/of

- tegen verbalisant [verbalisant 2] te zeggen en/of te schreeuwen: "Ik weet je te vinden [verbalisant 2], Kankerlijer. Wacht maar als ik je alleen op straat zie. Ik pak je nog wel [verbalisant 2]. Ik ga je moeder in haar kankerreet neuken" althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of

- bijtende bewegingen te maken in de richting van de knie van verbalisant [verbalisant 2] en/of

- te spugen in de richting van die verbalisant [verbalisant 2];

2:
hij op of omstreeks 29 augustus 2017 te Amsterdam [verbalisant 3] en/of [verbalisant 2] (en/of diens moeder), verbalisant(en) van de politie eenheid Amsterdam heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling,

- door die [verbalisant 3] dreigend de woorden toe te voegen "Als je in mijn buurt komt geef ik je een harde kopstoot", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- door bijtende bewegingen te maken in de richting van de (rechter)hand van die [verbalisant 3] en/of

- door die [verbalisant 3] dreigend de woorden toe te voegen "Raak me niet aan! Ik trap je zo hard dat je borst inklapt", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- door die [verbalisant 2] dreigend de woorden toe te voegen "[verbalisant 2], kankerlijer, ik weet je te vinden, je bent van het bureau hier, ik pak je nog wel, ik ga je moeder in haar kankerreet neuken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of

- door bijtende bewegingen te maken in de richting van de knie van die [verbalisant 2]

- door die [verbalisant 2] (nogmaals) dreigend de woorden toe te voegen "[verbalisant 2], Kankerlijer, ik pak je nog wel. Als ik vrij kom ga je kankermoeder in haar kankerreet neuken", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Bewijsoverweging ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Een bijtende beweging in de richting van een persoon levert op zichzelf wellicht geen bedreiging met zware mishandeling van de desbetreffende persoon op, maar in casu draagt de bijtende beweging in onderling verband en samenhang bezien met de bewezenverklaarde gebezigde woorden wel bij aan de bedreiging met zware mishandeling.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1:
hij op 29 augustus 2017 te Amsterdam, zich met geweld en bedreiging met geweld, heeft verzet tegen ambtenaren, te weten verbalisant [verbalisant 1], hoofdagent van politie eenheid Amsterdam en verbalisant [verbalisant 2], hoofdagent van politie eenheid Amsterdam, beiden werkzaam in de rechtmatige oefening van hun bediening, te weten de aanhouding van [verdachte] in verband met een signalering voor het uitzitten van een vrijheidsstraf van 14 dagen,

door:

- zijn arm weg te trekken na het vastpakken van diens arm door verbalisant [verbalisant 1] en

- die verbalisant [verbalisant 1] een duw te geven en

- nogmaals te trachten zijn arm los te trekken uit de greep van verbalisant [verbalisant 1] door kracht uit te oefenen in de richting van die verbalisant [verbalisant 1]

en

- tegen verbalisant [verbalisant 2] te schreeuwen: "Ik weet je te vinden [verbalisant 2], Kankerlijer. Wacht maar als ik je alleen op straat zie. Ik pak je nog wel [verbalisant 2]. Ik ga je moeder in haar kankerreet neuken" althans woorden van gelijke strekking en

- bijtende bewegingen te maken in de richting van de knie van verbalisant [verbalisant 2];

2:
hij op 29 augustus 2017 te Amsterdam [verbalisant 3] en [verbalisant 2], verbalisanten van de politie eenheid Amsterdam heeft bedreigd met zware mishandeling,

- door die [verbalisant 3] dreigend de woorden toe te voegen "Raak me niet aan! Ik trap je zo hard dat je borst inklapt", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

en

- door die [verbalisant 2] dreigend de woorden toe te voegen "[verbalisant 2], kankerlijer, ik weet je te vinden, je bent van het bureau hier, ik pak je nog wel", althans woorden van gelijke dreigende strekking en

- door bijtende bewegingen te maken in de richting van de knie van die [verbalisant 2]

- door die [verbalisant 2] nogmaals dreigend de woorden toe te voegen "[verbalisant 2], Kankerlijer, ik pak je nog wel.", althans woorden van gelijke dreigende strekking.

Hetgeen onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

wederspannigheid.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De politierechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg onder 1 en 2 bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 dagen, met aftrek van voorarrest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken met aftrek van voorarrest, met een proeftijd van 2 jaren.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan bedreiging met zware mishandeling van twee politieagenten. Door zijn handelen heeft de verdachte op agressieve wijze, schreeuwend, een voor de betreffende gezagsdragers, die enkel hun werk deden, een intimiderende situatie geschapen.

Voorts heeft de verdachte zich toen en daar verzet tegen zijn aanhouding door opsporingsambtenaren die in de rechtmatige uitoefening van hun bediening werkzaam waren. Hierdoor heeft hij het gezag van de betreffende ambtenaren aangetast en hen belemmerd in de uitoefening van een hun toekomende bevoegdheid. Bovendien heeft de verdachte, toen hij werd verhoord, wederom ernstige bedreigende woorden geuit (p. 15 van het dossier). De verdachte heeft politieagenten structureel bedreigd; dit rekent het hof de verdachte zwaar aan. Gelet op de ernst van de feiten en omdat het hof meer bewezen heeft verklaard dan de rechtbank, komt het hof tot een hogere straf dan in eerste aanleg is opgelegd.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 57, 63, 180 en 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) weken.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. P.C. Römer, mr. A.D.R.M. Boumans en mr. P. Greve, in tegenwoordigheid van mr. M.C.W. van der Voort, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 27 februari 2019.

Mr. P.C. Römer is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]