Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:593

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
12-02-2019
Datum publicatie
07-05-2019
Zaaknummer
23-001795-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak mishandeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001795-18

datum uitspraak: 12 februari 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2018 in de strafzaak onder parketnummer 13-204425-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] ([land van herkomst]) op [geboortedag] 1974,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 29 januari 2019.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 31 januari 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, [slachtoffer] heeft mishandeld door deze meermalen bij de hals en/of de nek vast te pakken en/of te slaan.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, reeds omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete ter hoogte van 200 euro te vervangen door 4 dagen hechtenis, waarvan 100 euro voorwaardelijk te vervangen door 2 dagen hechtenis met een proeftijd van 2 jaren.

Vrijspraak

Uit de inhoud van het procesdossier valt af te leiden dat er tijdens het incident op 31 januari 2017 sprake is geweest van geduw en getrek tussen de verdachte en de aangever, hetgeen wordt bevestigd door de eerste verklaring afgelegd door de aangever en neergelegd in het proces-verbaal van bevindingen van 31 januari 2017 op pagina 13 van het politiedossier. Blijkens voornoemd proces-verbaal verklaart de aangever dat hij zelf uit de auto is gestapt en dat er vervolgens wat werd geduwd en getrokken tussen hem en de verdachte. De nadien door de aangever afgelegde verklaring vindt onvoldoende steun in andere bewijsmiddelen. Nu het dossier onvoldoende duidelijkheid kan verschaffen omtrent de feitelijke toedracht kan er niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de tenlastegelegde mishandeling.

Naar het oordeel van het hof is daarom niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vernietigt de eerder uitgevaardigde strafbeschikking.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen, mr. F.A. Hartsuiker en mr. A.M.P. Geelhoed, in tegenwoordigheid van A. Ivanov, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 februari 2019.

Mr. A.M.P. Geelhoed is buiten staat om dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

proces-verbaal uitspraak

_______________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-001795-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, op 12 februari 2019.

Tegenwoordig zijn:

mr. F.A. Hartsuiker, raadsheer,

mr. M. Boelens, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. S.M.L.M. Spoor, advocaat-generaal.

De raadsheer doet de zaak tegen de verdachte [verdachte] uitroepen.

De verdachte is wel / niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

Raadsman/raadsvrouw is wel / niet aanwezig.

(zo ja:) naam raadsman/raadsvrouw en plaats:

Tolk is wel / niet aanwezig. (zo ja:) naam tolk en taal:

De raadsheer spreekt het arrest uit.

De raadsheer geeft de verdachte kennis, dat daartegen binnen 14 dagen na heden beroep in cassatie kan worden ingesteld. (indien de VTE is verschenen)

De verdachte heeft wel / geen afstand gedaan van recht aanwezig te zijn bij de uitspraak. (indien VTE is gedetineerd)

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de raadsheer en de griffier is vastgesteld en ondertekend.