Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:4783

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
04-09-2019
Datum publicatie
29-01-2020
Zaaknummer
23-004030-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak diefstal. Foto's op grond waarvan de verdachte is herkend van zo'n matige kwaliteit dat de herkenning niet bruikbaar is voor het bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004030-18 (strafzaak)

datum uitspraak: 4 september 2019

TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 november 2018 in de strafzaak onder parketnummer 13-665578-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1987,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 21 augustus 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Omvang van het hoger beroep

De verdachte is door de rechtbank vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 1 is ten laste gelegd en van hetgeen aan hem onder 2 is ten laste gelegd inzake het slachtoffer [slachtoffer 1].

Het hof gaat, overeenkomstig de advocaat-generaal en de raadsman, uit van een cumulatieve tenlastelegging van de onder 2 tenlastegelegde diefstallen.

Het hoger beroep is namens de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissingen tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissingen geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraken ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde en het onder 2 ten laste gelegde, voor zover dit het slachtoffer [slachtoffer 1] betreft.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - voor zover in hoger beroep aan de orde - ten laste gelegd dat:

2.
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 08 juni 2015 tot en met 12 juni 2015 te Hoorn en/of Amsterdam, in elk geval (telkens) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen:

- ( ZD 6) (op of omstreeks 8 juni 2015) een of meer geldbedrag(en) van in totaal 1250 euro, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2]

in elk geval (telkens) een of meerdere geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de/ het weg te nemen geldbedrag(en) (telkens) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van (telkens) een valse sleutel, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) een of pinpas op naam van een ander persoon, in elk geval (telkens) een pinpas die niet op zijn/hun, verdachtes en/of zijn mededader(s), na(a)m(en) was/waren gesteld, (telkens) in een of meerdere geld-/pin-/betaalautoma(a)t(en) gestoken en/of (telkens) een aan de rechtmatige houder van die pas opgegeven (geheime) pincode in getoetst en/of (telkens) met behulp van die (pin)pas en/of pincode geld weggenomen van (telkens) de houder van de rekening.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

Vrijspraak

De raadsman heeft in de kern bepleit dat de ten laste gelegde diefstal niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De herkenning van de verdachte door verbalisant [verbalisant] is onbetrouwbaar, althans de betrouwbaarheid van die herkenning kan niet worden vastgesteld, waardoor de herkenning niet bruikbaar is voor het bewijs.

De advocaat-generaal acht de stills op basis waarvan verbalisant [verbalisant] tot een herkenning van de verdachte is gekomen voldoende helder en duidelijk. Gelet op deze herkenning in combinatie met het aantreffen van de bankpas van Sanstra bij de verdachte en zijn historische telefoongegevens is het ten laste gelegde feit bewezen.

Het hof overweegt als volgt.

De in het dossier op pagina 16 aanwezige foto’s, op grond waarvan verbalisant [verbalisant] tot een herkenning van de verdachte is gekomen, zijn van een zodanig matige kwaliteit dat controle en toetsing van deze herkenning door het hof feitelijk niet mogelijk is. Daarbij blijkt uit het proces-verbaal aanvulling herkenning [verdachte] dat, van verbalisant [verbalisant] geen nadere informatie omtrent de herkenning meer kan worden verkregen omdat hij zich daaromtrent niets meer kan herinneren.

Gelet op het ontbreken van de mogelijkheid van controle en toetsing van de herkenning door verbalisant [verbalisant] is deze herkenning niet bruikbaar voor het bewijs.

Zonder deze herkenning is er onvoldoende (bewijs)materiaal om tot een bewezenverklaring te komen.

Naar het oordeel van het hof is dan ook niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 2 is ten laste gelegd, voor zover nog aan het oordeel van het hof onderworpen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing tot vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde en het onder 2 ten aanzien van het slachtoffer [slachtoffer 1] ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.D.R.M. Boumans, mr. J.D.L. Nuis en mr. P.C. Römer, in tegenwoordigheid van mr. N.E.M. Keereweer, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 4 september 2019.

mr. J.D.L. Nuis is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]