Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:4238

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-11-2019
Datum publicatie
09-03-2020
Zaaknummer
23-001736-19
Formele relaties
Cassatie: ECLI:NL:HR:2021:384
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoewel het hof, evenals de rechtbank, onderstreept dat de vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid binnen de Nederlandse samenleving is, heeft de verdachte met haar handelen de grenzen van het toelaatbare (ruimschoots) overschreden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001736-19

datum uitspraak: 15 november 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 23 april 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-071355-19 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1997,

adres: [adres] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

1 november 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien verstande dat het hof:

  • -

    een aanvullende overweging geeft en;

  • -

    de strafmotivering zal aanvullen als hierna weergegeven.

Aanvullende overweging

In de overwegingen van de rechtbank ten aanzien van de bedreiging alsmede in hetgeen de rechtbank in verband met de opruiing heeft overwogen over de betekenis van de tenlastegelegde en door de verdachte geroepen tekst, ligt tevens de verwerping besloten van het verweer dat de verdachte geen (voorwaardelijk) opzet zou hebben gehad op het in redelijkheid kunnen ontstaan bij [slachtoffer ] van de vrees dat hij het leven zou verliezen.

Aanvulling op de motivering van de opgelegde straf

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opruiing en bedreiging. Zij heeft deelgenomen aan de landelijke demonstratie tegen racisme in Amsterdam en aldaar, meerdere malen, geroepen “Als je [slachtoffer ] dood wil schieten, zeg dan paf”, daarmee doelende op [slachtoffer ] , politicus en partijleider van [partij] . Het voorgaande is gefilmd, op internet geplaatst en vervolgens viral gegaan. De heer [slachtoffer ] heeft als gevolg hiervan aangifte gedaan ter zake van bedreiging. Hoewel het hof, evenals de rechtbank, onderstreept dat de vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid binnen de Nederlandse samenleving is, heeft de verdachte met haar handelen de grenzen van het toelaatbare (ruimschoots) overschreden zonder daarmee enige, laat staan zinvolle, bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat. Dergelijke uitlatingen kunnen niet worden getolereerd, waarbij het hof mede heeft gelet op de context waarbinnen zij deze heeft gedaan.

Het voorgaande brengt met zich mee dat, anders dan door de raadsman is betoogd, niet kan worden volstaan met een geldboete of voorwaardelijke straf. Een dergelijke afdoening zou volgens het hof, juist gelet op de context waarbinnen de verdachte de opruiende teksten heeft geroepen ten aanzien van een succesvol verkozen politicus, een verkeerd signaal zijn naar de (democratische) samenleving.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M. Iedema, mr. M.J.A. Duker en mr. M.W. Groenendijk, in tegenwoordigheid van

mr. J.G.W.M. Lut, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

15 november 2019.

=========================================================================

[…]