Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:4128

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-11-2019
Datum publicatie
06-12-2019
Zaaknummer
200.245.104/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg van het tussenarrest van 17 september 2019 [ECLI:NL:GHAMS:2019:3494]

Kredietovereenkomst met consument. Opzegging kredietovereenkomst door de bank. Opeising uitstaand krediet, vermeerderd met een kredietvergoeding. Ambtshalve toetsing van het beding aan Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Eindarrest. Vordering tot betaling van contractuele rente wordt afgewezen, omdat de bank dat niet heeft bedongen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.245.104/01

zaak-/rolnummer rechtbank Noord-Holland: 6609231 \ CV EXPL 18-602

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 19 november 2019

inzake

FINATA BANK N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

advocaat: mr. A. Robustella te Ede,

tegen:

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

niet verschenen.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Finata en [geïntimeerde] genoemd.

Op 17 september 2019 is in deze zaak een tussenarrest gewezen. Finata is in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het in het tussenarrest weergegeven voorshandse oordeel van het hof.

Finata heeft afgezien van recht om een akte te mogen nemen. Vervolgens is wederom arrest bepaald.

2 De verdere beoordeling

2.1.

De kantonrechter heeft de gevorderde hoofdsom van € 5.352,67 toegewezen, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 12 januari 2018, dat is de datum van de inleidende dagvaarding. Daarnaast is [geïntimeerde] veroordeeld in de proceskosten. Het meer gevorderde heeft de kantonrechter afgewezen.

2.2.

In het tussenarrest is het hof voorshands tot het oordeel gekomen dat er geen grond is voor toewijzing van contractuele rente in plaats van wettelijke rente, zodat de vordering van Finata voor zover daarop gebaseerd ongegrond is. De wettelijke rente over een bedrag van € 5.352,67 kan worden toegewezen vanaf 6 december 2000, waarbij de vordering van Finata moet worden verminderd met de gedane aflossingen en worden gemaximeerd op een bedrag van € 12.500,00.

2.3.

Finata heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich over dit voorshandse oordeel uit te laten en het hof ziet geen reden om daarvan terug te komen.

2.4.

De slotsom is dat grief II gedeeltelijk slaagt. De ingangsdatum van de wettelijke rente zal worden gesteld op 6 december 2000. Met de grieven IV en V voert Finata aan dat de kantonrechter bij de berekening van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg van een te laag griffierecht en een te laag bedrag aan salaris gemachtigde is uitgegaan. Deze grieven slagen. Gezien de hoogte van de vordering dient de proceskostenveroordeling in eerste aanleg op een hoger bedrag te worden vastgesteld. Voor het overige kunnen de grieven van Finata niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

2.5.

De vordering van Finata, bestaande uit de hoofdsom en de wettelijke rente, zal tot een bedrag van € 12.500,00 worden toegewezen. Ter wille van de leesbaarheid zal het vonnis geheel worden vernietigd en zullen de veroordelingen opnieuw worden vastgesteld. Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [geïntimeerde] worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep.

3 Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt [geïntimeerde] € 5.352,67 aan Finata te betalen, verminderd met gedane aflossingen en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 6 december 2000 tot een maximumbedrag (hoofdsom en wettelijke rente) van € 12.500,00;

veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van het geding in beide instanties, in eerste aanleg aan de zijde van Finata begroot op € 577,75 aan verschotten en € 600,00 voor salaris gemachtigde en in hoger beroep tot op heden op € 824,01 aan verschotten en € 1.074,00 voor salaris advocaat;

verklaart deze veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.W. Hoekzema, A.P. Schoonbrood-Wessels en S.B. van Baalen en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 november 2019.