Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3903

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
31-10-2019
Datum publicatie
05-11-2019
Zaaknummer
200.151.673/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK;Enquete; beeindiging procedure wegens gebrek aan fondsen; 2:345 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JONDR 2015/217
ARO 2019/201
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.151.673/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 31 oktober 2019

inzake

Moshe [A],

wonende te [....] ,

VERZOEKER,

advocaat: mr. A.D. van Koningsveld, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HYDRODENT ORAL INNOVATION B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen worden hierna aangeduid als [A] en Hydrodent.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikking in deze zaak van 30 oktober 2014.

1.3

Bij die beschikking heeft de Ondernemingskamer – voor zover van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Hydrodent over de periode vanaf 29 december 2011 tot 1 juli 2014 en mr. F. Kemp (hierna: Kemp) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

1.4

Bij e-mailbericht van 15 oktober 2019 heeft Kemp de Ondernemingskamer verzocht hem uit zijn functie van onderzoeker te ontheffen. Ter toelichting heeft Kemp meegedeeld dat hij er ondanks diverse pogingen niet in is geslaagd contact te krijgen met partijen, dat er derhalve geen zekerheid is gesteld voor de kosten van het onderzoek en dat hij daarom geen begin heeft gemaakt met het onderzoek.

1.5

Bij e-mail van 15 oktober 2019 heeft de Ondernemingskamer de advocaat van [A] bericht dat nu het onderzoek wegens een gebrek aan fondsen niet van de grond is gekomen en de vennootschap inmiddels op 18 april 2016 door de Kamer van Koophandel is ontbonden, de Ondernemingskamer, behoudens andersluidend tegenbericht vóór 29 oktober 2019, ervan uitgaat dat [A] instemt met de ontheffing van Kemp en beëindiging van de procedure. De Ondernemingskamer heeft daarop geen reactie ontvangen.

2 Gronden van de beslissing

Nu financiering van de kosten van het onderzoek is uitgebleven en niet te verwachten valt, van de zijde van partijen geen bezwaren zijn vernomen tegen beëindiging van het bevolen onderzoek en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich daartegen verzet, zal de Ondernemingskamer het bevolen onderzoek beëindigen en wel per heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 30 oktober 2014 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Hydrodent Oral Innovation B.V., gevestigd te Amsterdam;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.J. Wolfs en mr. A.W.H. Vink, raadsheren, en prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. P.G. Boumeester, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en door de voorzitter in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2019.