Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3503

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
09-12-2019
Zaaknummer
200.235.705/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Koopovereenkomst van een uit het buitenland afkomstige tweedehands personenauto. De auto vertoonde talloze gebreken, die ook door de ANWB zijn geconstateerd . De gebreken zijn echter niet van zodanige aard dat die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Dus geen non-conformiteit. Ook geen dwaling, want op grond van de uitlatingen van de verkoopster waarop de koper zich beroept, mocht hij niet aannemen dat de auto helemaal geen gebreken zou vertonen. Vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.235.705/01

zaaknummer rechtbank Noord-Holland : 6356262 \ CV EXPL 17-8809

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 24 september 2019

inzake

[appellant] ,

wonend te [woonplaats] ,

appellant,

advocaat: mr. O. Arslan te Den Haag,

tegen

1 [geïntimeerde 1 VOF] ,

gevestigd te Velsen-Noord,

niet verschenen,

2. [geïntimeerde 2],

wonend te [woonplaats] ,

advocaat: mr. S. Besli te Ede,

3. [geïntimeerde 3],

wonend te [woonplaats] ,

advocaat: mr. S. Besli te Ede,

geïntimeerden,

Partijen zullen hierna [appellant] en [geïntimeerde 1 VOF] c.s. worden genoemd. Voor zover nodig zullen geïntimeerden afzonderlijk worden aangeduid met [geïntimeerde 1 VOF] , [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] .

1 Het geding in hoger beroep

[appellant] is bij dagvaarding van 13 maart 2018 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, hierna ‘de kantonrechter’, van 27 december 2017, onder bovengenoemd zaaknummer gewezen tussen hem als eiser en [geïntimeerde 1 VOF] c.s. als gedaagden. De appeldagvaarding bevat de grieven en is voorzien van producties.

[geïntimeerde 1 VOF] is in hoger beroep niet verschenen. Ter rolle van 10 april 2018 is tegen haar verstek verleend. [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] , tegen wie ter rolle van 10 april 2018 eveneens verstek was verleend, hebben op 7 augustus 2018 dit verstek doen zuiveren. Vervolgens hebben zij een memorie van antwoord ingediend.

Op 29 maart 2019 heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden, waarbij [appellant] en [geïntimeerde 2] zijn verschenen. [appellant] was vergezeld van mr. S. Ramautar, advocaat te Den Haag, en [geïntimeerde 2] van zijn in de kop van dit arrest genoemde advocaat.

[appellant] heeft, kort samengevat en naar het hof begrijpt, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en zijn in eerste aanleg ingestelde vorderingen, zoals hierna onder 3.1 weergegeven, alsnog zal toewijzen, met veroordeling van [geïntimeerde 1 VOF] c.s. in de kosten van beide instanties, inclusief nakosten, een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

[geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] hebben, kort samengevat en naar het hof begrijpt, geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van [appellant] in de proceskosten van het hoger beroep, met nakosten en wettelijke rente.

[appellant] , [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] hebben in hoger beroep bewijs aangeboden.

Ten slotte is arrest gevraagd.

2 De feiten

Het gaat in deze zaak om het volgende.

(i) [appellant] heeft op 5 mei 2017 van [geïntimeerde 1 VOF] gekocht een gebruikte auto van het merk Volkswagen, type Passat CC, bouwjaar 2010 en met een kilometerstand van 163.683 voor de prijs van € 11.999,- (hierna: de auto).

(ii) Bij brief van 15 mei 2017 heeft mr. Ramautar voornoemd, namens [appellant] aan [geïntimeerde 1 VOF] onder meer het volgende geschreven:

“(…) Tot mij heeft zich gewend de heer [appellant] (hierna: “cliënt), met het verzoek zijn belangen te behartigen inzake het navolgende.

Op 5 mei 2017 heeft cliënt bij u een personenauto aangeschaft voor de koopsom van € 11.999. Het gaat om een Volkswagen Passat 1.8 TSI met het kentekennummer [kenteken] . Op 18 mei 2017 heeft cliënt een keuring laten verrichten door de ANWB. Uit de resultaten van deze keuring blijkt dat de personenauto niet voldoet aan de verwachtingen die cliënt van het voertuig mocht hebben op basis van de overeenkomst en de wet. Volledigheidshalve stuur ik u bijgaand de koopovereenkomst en het keuringsrapport toe.

Op grond van de wet bent u gehouden een product te leveren dat de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn én waarvan cliënt de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen (art. 7:17 BW). Met een verwijzing naar de bevindingen van de ANWB volsta ik hier met de constatering dat het door u geleverde niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Op grond van de wet bent u gehouden zorg te dragen voor reparatie dan wel vervanging (art. 7:21 BW). Bij het uitblijven van een dergelijke reparatie dan wel vervanging, is cliënt gemachtigd de gehele koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Het voertuig zal dan door mij cliënt weer aan u worden geleverd en u bent gehouden dan de koopsom terug te geven. Ik verzoek u daarom mij te berichten of u voornemens bent u wettelijke verplichting van reparatie dan wel vervanging na te komen, bij gebreke waarvan cliënt zich genoodzaakt ziet verdere juridische stappen te ondernemen. Alle kosten die daarmee gepaard gaan zal cliënt op u verhalen. (…)”

(iii) Bij brief van 28 juni 2017 heeft mr. Ramautar voornoemd, namens [appellant] , aan [geïntimeerde 1 VOF] onder meer het volgende geschreven:

“(…) Naar aanleiding van mijn schrijven d.d. 15 mei 2017 inzake mijn cliënt de heer [appellant] heb ik niet van u vernomen. Ik wil u echter nog in de gelegenheid stellen een minnelijke regeling te treffen om zo een gang naar de rechter te voorkomen.

In dat kader wil ik u nogmaals verzoeken tot reparatie dan wel vervanging van het voertuig over te gaan. Indien ik binnen twee weken na dagtekening van deze brief niets van u heb vernomen, ben ik genoodzaakt namens cliënt een rechterlijke procedure tegen u te entameren. Alle kosten die cliënt daarbij maakt, zal hij op u trachten te verhalen middels een proceskostenveroordeling. Gezien de duidelijke rapportage van de ANWB ga ik er vooralsnog van uit dat er een minnelijke regeling getroffen kan worden. (…)”

(iv) Op 18 mei 2017 heeft de auto een keuring ondergaan bij de ANWB. Het hiervan opgestelde keuringsrapport vermeldt onder meer het volgende:

“Totaalkeuring

Naam [appellant] (…)

Keuringsdatum 18-05-2017 Kenteken [kenteken]

Merk/Model/Type VOLKSWAGEN Passat 1.8 TSI

118 KW CC AUT

Datum Deel I 01-07-2010

Datum 1e toel. 01-07-2010

Brandstof BENZINE

(…)

Algemeen

Vervaldatum APK 28-02-2019

Afgelezen kilometerstand 164296 kilometer

(…)

Het voertuig verkeert in een matige staat. (…)

Electrische installatie

Onderdeel Diagnose

Kentekenplaatverlichting vernieuwen

Koplampglas rechts beschadigd

Remlicht links zwakker dan rechts vernieuwen en/of repareren

Ventilator-kachel aanjager defect vernieuwen en/of repareren

Dimlicht lichtopbrengst rechts minder dan links gevorderde slijtage, reparatie nog niet nodig

Opmerkingen

Koplampglassproeiers links en rechts defect

(…)

Carrosserie en chassis

Het chassis/draaggedeelte heeft geen geconstateerde afwijkingen.

Het voertuig heeft plaatschade gehad.

Het schadeherstel is matig uitgevoerd.

Onderdeel Diagnose

Binnenscherm (kunststof) rechtsvoor vernieuwen

Ruitenwisserblad(en) vegen slecht vernieuwen

Airconditioning vernieuwen

Opmerkingen

Kunststof beplating links en rechts onder voertuig beschadigd

Handgreep opbergvak middenachter ontbreekt, aanbrengen

Bekleding handgrepen linker en rechter voorportier vastzetten

Kofferdeksel gaat niet van binnenuit open, repareren

Carrosserie/lakwerk enkele beschadigingen

Carrosserie is links en rechts overgespoten

Roestvorming linker en rechter dorpel t.p.v. portierrubbers, tegen roest behandelen

Er is een fout code(s) in het comfortsysteem aanwezig. Dit dient nader gecontroleerd en hersteld te worden. (…)

Motor maakt een bijgeluid, dit nader onderzoeken en repareren

Distributiedeksel op juist manier monteren

Motorafdekplaat (bovenzijde motor viernieuwen en vastzetten

Motor uitwendig reinigen en nader controleren op olielekkage. De lekkage opheffen. Er is een fout code(s) in het motormanagement aanwezig. Dit dient nader gecontroleerd en hersteld te worden. (…)

Motor en toebehoren

(…)

Onderdeel Diagnose

Motor zie opm* vernieuwen en/of repareren

Motormanagement zie opm vernieuwen en/of repareren

Motorolielekkage zie opm lekkage opheffen

Opmerkingen

*Motor maakt een bijgeluid, dit nader onderzoeken en repareren

Distributiedeksel op juiste manier monteren

Motorafdekplaat (bovenzijde motor vernieuwen en vastzetten

Motor uitwendig reinigen en nader controleren op olielekkage. De lekkage opheffen.

Er is een fout code(s) in het motormanagement aanwezig. Dit dient nader gecontroleerd en hersteld te worden. (…)

Stuurinrichting/wielophanging

(…)

Velg(en) links en rechtsachter klom vernieuwen en/of repareren

Wieluitlijning afstellen

Opmerkingen

Bijgeluid in de stuurkolom tijdens verdraaien van het stuurwiel, dit nader onderzoeken en opheffen

Voertuig trekt naar links tijden rechtuit rijden, opheffen

Remmen

(…)

Onderdeel Diagnose

Handrem i.v.m. remkrachtverschil vernieuwen en/of repareren

Remblokken voor versleten vernieuwen

Remschijven voor min dikte bereikt 22 mm vernieuwen

Remschijven achter te dun min dikte 10 mm vernieuwen

Opmerkingen

Achterremblokken i.c.m. remschijven vernieuwen

Geen fout code(s) in het veiligheidssysteem aanwezig

(…)”

3 De beoordeling

3.1

[appellant] heeft in eerste aanleg gevorderd dat de kantonrechter voor recht zal verklaren dat de koopovereenkomst van de auto vernietigd is, althans dat die koopovereenkomst ontbonden is, en voorts dat de kantonrechter voor recht zal verklaren dat [geïntimeerde 1 VOF] c.s. gehouden zijn de schade die [appellant] lijdt en nog zal lijden als gevolg van de koop van de auto en de vernietiging c.q. ontbinding van de koopovereenkomst aan hem te vergoeden, alles met veroordeling van [geïntimeerde 1 VOF] c.s. in de proceskosten, inclusief nakosten. Aan zijn vordering legde [appellant] ten grondslag dat uit de keuring van de ANWB is gebleken dat de auto veel gebreken vertoonde en dat deze in een matige staat verkeerde. Veel onderdelen van de auto dienden gerepareerd dan wel vernieuwd te worden, waaronder de motor van de auto. In totaal zijn 40 foutmeldingen geconstateerd bij het “uitlezen” van de auto waaronder fouten aan de airco, de elektronica, het elektronisch remsysteem, de motorelektronica, de parkeerrem en de stuurhulp. De gebreken zijn volgens [appellant] van dusdanige aard dat het rijden met de auto gevaar opleverde voor de verkeersveiligheid. [appellant] heeft bij aankoop van de auto geen gebreken geconstateerd terwijl [geïntimeerde 1 VOF] verklaarde dat de auto in goede staat verkeerde. [geïntimeerde 1 VOF] heeft op geen enkele wijze te kennen gegeven dat de auto gebreken had. [appellant] heeft dan ook gedwaald bij de koop van de auto. Als hij had geweten dat de auto gebreken had, had hij de auto niet gekocht. Subsidiair meent [appellant] dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordde. De auto had op het moment van de aflevering dusdanige ernstige gebreken dat deelname met de auto aan het verkeer gevaar voor de verkeersveiligheid opleverde. Bovendien konden de gebreken aan de auto niet op eenvoudige wijze worden ontdekt en hersteld. Volgens [appellant] is [geïntimeerde 1 VOF] derhalve tekortgeschoten in de nakoming van de koopovereenkomst.

Nadat tegen [geïntimeerde 1 VOF] c.s. verstek was verleend, heeft de kantonrechter de vorderingen afgewezen en [appellant] veroordeeld in de proceskosten die door de kantonrechter zijn vastgesteld op nihil. De kantonrechter heeft daartoe overwogen dat het gevorderde hem ongegrond voorkwam en daartoe redengevend geacht dat uit de stukken niet is gebleken dat [appellant] de koopovereenkomst heeft vernietigd of ontbonden door middel van een buitengerechtelijke verklaring en, voorts, dat [appellant] onvoldoende heeft gesteld waaruit blijkt dat hij ten gevolge van de koop van de auto schade heeft geleden.

3.2

Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt [appellant] in hoger beroep op. [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] voeren in hoger beroep verweer.

3.3

[appellant] betoogt in hoger beroep dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat niet is gebleken dat hij de koopovereenkomst heeft vernietigd of ontbonden door middel van een buitengerechtelijke verklaring. Volgens [appellant] dient de inleidende dagvaarding als zodanig gekwalificeerd te worden, te meer nu onder punt 9 van die dagvaarding [appellant] de vernietiging heeft ingeroepen en hij de kantonrechter heeft verzocht de vernietiging van de koopovereenkomst uit te spreken. Met betrekking tot de ontbinding van de koopovereenkomst stelt [appellant] dat bij brief van zijn gemachtigde van 20 juli 2017 de koopovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden.

3.4

Het hof is van oordeel dat een inhoudelijke behandeling van de grieven achterwege kan blijven omdat indien er veronderstellenderwijs van wordt uitgegaan dat de grieven die, zoals hiervoor reeds werd overwogen, gericht zijn tegen het oordeel van de kantonrechter dat niet is gebleken dat [appellant] de koopovereenkomst heeft vernietigd of ontbonden, slagen, de vorderingen van [appellant] toch niet toewijsbaar zijn. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

3.5.1

[appellant] stelt dat de auto niet aan de koopovereenkomst beantwoordde doordat deze ten tijde van de koop talloze gebreken vertoonde. Het hof stelt voorop dat de onderhavige koopovereenkomst een consumentenkoop is als bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW. Immers, [appellant] heeft de auto als particulier gekocht van [geïntimeerde 1 VOF] die daarbij handelde in de uitoefening van haar bedrijf. Op grond van artikel 7:17 lid 1 BW moet de afgeleverde zaak - in dit geval de auto - aan de overeenkomst beantwoorden. Volgens artikel 7:17 lid 2 BW beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt – zo is bepaald in artikel 7:17 lid 3 BW – wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

3.5.2

Vast staat dat de auto kort vóór de verkoop een keuring had ondergaan bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) teneinde op de Nederlandse weg te worden toegelaten. De auto was immers afkomstig uit het buitenland. Aannemelijk is derhalve dat de auto ten tijde van de aanschaf door [appellant] wat betreft essentiële onderdelen in orde was. Tegen deze achtergrond heeft [appellant] zijn stelling dat de auto ten tijde van de koop dusdanige ernstige gebreken vertoonde dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordde onvoldoende onderbouwd en toegelicht. [appellant] heeft slechts verwezen naar de door de ANWB geconstateerde gebreken. Die gebreken zijn evenwel niet van zodanige aard dat die de gevolgtrekking rechtvaardigen dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordde. Het gaat daarbij veelal om gebreken die het gevolg zijn van normaal gebruik van de auto en de daarmee gepaard gaande slijtage van onderdelen zoals remmen, remschijven, ruitenwisserbladen e.d. Voor zover [appellant] heeft gesteld dat de motor een bijgeluid maakt en dat sprake was van olielekkage, is die stelling niet onderbouwd en is evenmin gebleken dat hier sprake is van een gebrek die maakt dat de auto niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik vereist zijn. De stelling van [appellant] ter gelegenheid van de comparitie van partijen in hoger beroep dat de auto waterschade had, wordt als tardief verworpen nu deze stelling uiterlijk bij de grieven naar voren had moeten zijn gebracht.

Voor zover [appellant] heeft betoogd dat hij de overeenkomst is aangegaan onder invloed van dwaling die te wijten is aan een inlichting van [geïntimeerde 1 VOF] (artikel 6:228 lid 1
aanhef en onder a BW), faalt dat betoog eveneens. [appellant] heeft immers niet op grond van de uitlatingen van [geïntimeerde 1 VOF] mogen aannemen dat de auto helemaal geen gebreken zou vertonen. [appellant] wist dat hij een tweedehands auto kocht en heeft voorafgaande aan de koop tot tweemaal toe een proefrit gemaakt met de auto en de auto goed bevonden.

3.5.3

Aldus moet worden geoordeeld dat van non conformiteit en dwaling geen sprake is en dat de grieven die ertoe strekken dat [appellant] zowel een vernietigingsverklaring als een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring heeft uitgebracht, zoals hiervoor reeds werd overwogen, onbesproken kunnen blijven. Gelet op hetgeen onder 3.5.1 en 3.5.2 is overwogen zouden de vorderingen van [appellant] ook niet voor toewijzing in aanmerking komen als de grieven zouden slagen.

3.6

[appellant] heeft geen concrete feiten te bewijzen aangeboden die, indien bewezen, tot andere beslissingen zouden leiden.

3.7

De slotsom is dat het hoger beroep faalt. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd en [appellant] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep met dien verstande dat de kosten van [geïntimeerde 1 VOF] zullen worden begroot op nihil.

4 De beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van [geïntimeerde 1 VOF] begroot op nihil en aan de zijde van [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] tot op heden begroot op € 318,00 aan verschotten en € 2.148,00 aan salaris en op € 131,- voor nasalaris, te vermeerderen met € 68,- voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.L.D. Akkaya, A.M.A. Verscheure en G.C. Boot en is in het openbaar door de rolraadsheer uitgesproken op 24 september 2019.