Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3432

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
08-10-2019
Zaaknummer
23-000220-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bevestiging vonnis eerste aanleg, met toevoeging van artikel 63 Sr en bewijsoverweging. Hof beveelt dat de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorbracht van de in eerste aanleg opgelegde straf wordt afgetrokken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000220-18

datum uitspraak: 24 september 2019

TEGENSPRAAK (na aanhouding niet-verschenen)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 12 januari 2018 in de strafzaak onder parketnummer 15-230754-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Marokko) op [geboortedag] 1978,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis, waarbij de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 weken.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 7 mei 2019 en 10 september 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de raadsman naar voren hebben gebracht, evenals van hetgeen de verdachte op de terechtzitting van 7 mei 2019 heeft verklaard.

Vordering advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als de rechter in eerste aanleg heeft opgelegd.

Vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep, noch het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht heeft het hof gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, zodat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd, met dien verstande dat het hof:

  • -

    omtrent de bewijsvraag nog overweegt dat de enkele omstandigheid dat de weggenomen flacon parfum niet bij de verdachte is aangetroffen niet aan een bewezenverklaring in de weg staat, omdat de verdachte, zoals de raadsman ook ter terechtzitting in hoger beroep heeft onderkend, voorafgaand aan zijn aanhouding ampel gelegenheid heeft gehad zich van die flacon te ontdoen;

  • -

    omtrent de opgelegde straf nog overweegt dat de verdachte, anders dan de raadsman heeft gesteld, blijkens een uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 19 augustus 2019, méér dan eens onherroepelijk eerder is veroordeeld ter zake van diefstal;

  • -

    zal bevelen dat de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf in mindering zal worden gebracht.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. W.M.C. Tilleman, mr. J.J.I. de Jong en mr. M. van der Horst, in tegenwoordigheid van

mr. S. Pesch, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

24 september 2019.

mr. M. van der Horst is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.