Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3335

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-08-2019
Datum publicatie
20-09-2019
Zaaknummer
15/175837-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Geschokte rechtsorde, vlucht- en recidivegevaar bij in/uitvoer harddrugs, borgsom afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2020/108
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15/175837-19

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Argentinië) op [geboortedag] 1964,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in het huis van bewaring Detentiecentrum Schiphol te Badhoevedorp,

tegen de beschikking van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem van 31 juli 2019, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem van 1 augustus 2019, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld tegen voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman, mr. T.W. Gijsberts.

Bij de behandeling in raadkamer heeft de raadsman namens de verdachte een mondeling schorsingsverzoek gedaan.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en de gronden waarop deze berust.

Het hof stelt voorop dat het (via een internationale luchthaven) in/uitvoeren in Nederland van harddrugs in beginsel een feit is dat de rechtsorde schokt. Gelet op de ernst en aard van de verdenking alsook de bij de verdachte aangetroffen netto hoeveelheid harddrugs is het hof van oordeel dat er sprake is van een geschokte rechtsorde, in die zin dat aannemelijk is dat de vrijlating van de verdachte een zodanig publiek onbehagen teweeg zal brengen dat dit zou leiden tot maatschappelijke onrust.

Er is sprake van ernstige bezwaren dat de verdachte in Nederland aanzienlijke hoeveelheden verdovende middelen van verschillende aard heeft opgehaald om deze vervolgens naar de Verenigde Staten te brengen en daarmee zijn er ernstige bezwaren voor zijn betrokkenheid bij georganiseerde internationale criminaliteit. Gelet op die betrokkenheid acht het hof gevaar voor recidive aanwezig.

De verdachte heeft een onduidelijk adres – namelijk kennelijk op het terrein van “[terrein]”– in Argentinië en geen adres in Nederland. Daarmee is er sprake van vluchtgevaar in die zin dat het aannemelijk is dat de verdachte zich zal onttrekken aan justitie bij invrijheidstelling, dan wel voor justitie niet vindbaar of beschikbaar zal blijken. De raadsman heeft betoogd dat dit vluchtgevaar kan worden ondervangen door het betalen van een borgsom, of een gedwongen verblijf met inlevering van reisdocumenten in een nog te huren appartement in Nederland. Het hof acht dit geen redelijk alternatief voor de voorlopige hechtenis nu de vrees

gerechtvaardigd is dat een en ander met crimineel geld zal worden bekostigd. Het hof zal

15/175837-19

daarom het schorsingsverzoek afwijzen.

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 28 augustus 2019 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. R.D. van Heffen en H.F. van Kregten, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S.A.M. Borg als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 28 augustus 2019,

de advocaat-generaal