Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:3184

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-07-2019
Datum publicatie
25-09-2019
Zaaknummer
200.224.231/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2019/146
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.224.231/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 10 juli 2019

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ACROBAT MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Maastricht,

VERZOEKSTER,

advocaten: mr. N.P.F.E. van der Peet en mr. B.J.C. Zeschmann, beiden kantoorhoudende te Maastricht,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MONITOR MANAGEMENT B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SMARTVITAL B.V.,

beide gevestigd te Maastricht,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. Ph.W. Schreurs, kantoorhoudende te Eindhoven,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BRAMPTON MANAGEMENT B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VISIONLEAD MANAGEMENT B.V.,

beide gevestigd te Maastricht,

advocaat: mr. J.L.E. Marchal, kantoorhoudende te Maastricht,

3. de vennootschap naar het recht van Quebec, Canada,

LES PRODUITS NATURELS HERB-E-CONCEPT INC,

gevestigd te Laval, Canada,

niet verschenen,

BELANGHEBBENDEN.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen, belanghebbenden en andere (rechts)personen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoekster met Acrobat;

 • -

  verweersters gezamenlijk met Monitor c.s.;

 • -

  belanghebbenden afzonderlijk met Brampton, Visionlead en HEC; Brampton en Visionlead gezamenlijk met Brampton c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 6 en 10 april 2018, 5 december 2018 en 26 februari 2019.

1.3

Bij de beschikkingen van 6 en 10 april 2018 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Monitor c.s. over de periode vanaf 1 juni 2016, mr. G.J.J.A. van Zeijl te Maastricht (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 35.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Monitor c.s.

1.4

Bij de beschikking van 5 december 2018 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het in 1.3 bedoelde onderzoek ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 45.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Monitor c.s.

1.5

Bij brief van 22 februari 2019, ingekomen bij de Ondernemingskamer op 25 februari 2019 heeft de onderzoeker het verslag met bijlagen van het in 1.3 bedoelde onderzoek aan de Ondernemingskamer doen toekomen. Bij de beschikking van 26 februari 2019 is het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd en heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het verslag met bijlagen aldaar ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.6

Met het oog op de vaststelling van diens vergoeding heeft de onderzoeker bij brief aan de Ondernemingskamer van 29 mei 2019, met declaratieadvies houdende een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren, te kennen gegeven dat een totaalbedrag van € 45.000 exclusief btw in verband met het onderzoek bij Monitor c.s. in rekening is gebracht.

1.7

Van de door de Ondernemingskamer geboden gelegenheid zich over de in 1.6 genoemde brief met declaratieadvies uit te laten, is gebruik gemaakt door:

 • -

  mr. Zeschmann namens Acrobat (op 19 juni 2019);

 • -

  mr. B. Rikkert, kantoorgenoot van mr. Schreurs, namens Monitor c.s. (op 20 juni 2019) en;

 • -

  mr. Marchal namens Brampton c.s. (op 20 juni 2019).

2 De gronden van de beslissing

De onderzoeker heeft volgens zijn brief van 29 mei 2019 zestien aan het onderzoek bestede uren niet in rekening gebracht. Mr. Rikkert heeft namens Monitor c.s. voorgesteld de onderzoeker hiervoor bij beschikking een redelijke vergoeding van € 4.000 exclusief btw toe te kennen bovenop de door de onderzoeker in rekening gebrachte € 45.000 exclusief btw. De Ondernemingskamer kan evenwel niet de vergoeding van de onderzoeker vaststellen op een hoger bedrag dan de bij de beschikking van 5 december 2018 bepaalde € 45.000 exclusief btw, aangezien het verslag van het onderzoek reeds op 26 februari 2019 is gedeponeerd. Acrobat, Brampton en Visionlead hebben te kennen gegeven geen aanleiding te zien af te wijken van de door de onderzoeker in verband met het onderzoek gedeclareerde kosten. Dit bedrag, dat gelijk is aan het door de Ondernemingskamer bij haar beschikking van 5 december 2018 gepaalde onderzoeksbudget, komt de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 (https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id909d9174010088634e4eeaeadf8fb658?idp=LegalIntelligence) BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 45.000, de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2019.