Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:2893

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
06-08-2019
Datum publicatie
26-11-2019
Zaaknummer
200.216.607/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.216.607/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam : 4760627 CV EXPL 16-2670

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 6 augustus 2019

inzake

1 [X] V.O.F., gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [vennoot 1], wonend te [woonplaats] ,

3. [vennoot 2], wonend te [woonplaats] ,

4. [vennoot 3], wonend te [woonplaats] ,

appellanten,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonend te [woonplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: mr. T.C. Boer te Amsterdam.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna [X] c.s. en [geïntimeerde] genoemd.

Het hof heeft in deze zaak op 28 mei 2019 een arrest uitgesproken. Bij faxbericht van 29 mei 2019, opnieuw gestuurd bij faxbericht van 26 juli 2019, heeft mr. A. de Fouw, advocaat te Amsterdam, zich namens [X] c.s. op het standpunt gesteld dat het arrest een kennelijke fout bevat en herstel daarvan verzocht. Bij e-mail van 29 juli 2019 heeft mr. S.J. Kloosterman, kantoorgenoot van mr. T.C. Boer voornoemd, namens [geïntimeerde] te kennen gegeven tegen toewijzing van dit verzoek geen bezwaar te hebben.

2 Beoordeling

Mr. De Fouw voornoemd heeft in haar faxbericht geschreven dat in het uitgesproken arrest als advocaat van [X] c.s. is opgenomen mr. I.M.C.A. Reinders Folmer in plaats van de (behandelende) advocaten, te weten mr. De Fouw en mr. K. Keij.

Zij heeft verzocht het arrest op dit punt te verbeteren op grond van artikel 31 Rv.

Mr. Reinders Folmer stond ten tijde van het wijzen van het arrest bij het hof vermeld als procesadvocaat. Daarom is haar naam terecht als zodanig opgenomen bij de vermelding van partijen in de kop van het arrest. Voor zover het verzoek van mr. De Fouw op wijziging daarvan is gericht, komt het niet voor inwilliging in aanmerking.

In het arrest wordt in de laatste alinea op bladzijde 1 echter abusievelijk verwezen naar mr. Reinders Folmer als degene die de zaak ter zitting van 14 februari 2019 heeft bepleit voor [X] c.s., terwijl mr. De Fouw de zaak toen voor [X] c.s. heeft bepleit. In zoverre bevat het arrest een fout die zich op de voet van artikel 31 Rv leent voor eenvoudig herstel.

Het verzoek van mr. De Fouw houdt tevens in dat mr. K. Keij als behandelend advocaat in het arrest wordt vermeld. Dat verzoek komt niet voor inwilliging in aanmerking. Mr. Keij was wel aanwezig bij de zitting op 14 februari 2019, maar zij heeft niet het woord gevoerd namens [X] c.s., nog daargelaten dat zij niet in toga was.

Het hof zal voornoemde kennelijke fout als volgt verbeteren.

3 Beslissing

Het hof:

verbetert het in deze zaak op 28 mei 2019 uitgesproken arrest aldus dat onderaan de eerste bladzijde in plaats van:

Partijen hebben de zaak ter zitting van 14 februari 2019 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.

moet worden gelezen:

Partijen hebben de zaak ter zitting van 14 februari 2019 doen bepleiten, [X] c.s. door mr. A. de Fouw, advocaat te Amsterdam, en [geïntimeerde] door mr. Boer voornoemd, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.

stelt de verbetering op de minuut van dat arrest;

wijst het verzoek tot verbetering voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.M.M. Steenberghe, C. Uriot en M.J. Schaepman-de Bruijne en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 6 augustus 2019.