Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:2312

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-07-2019
Datum publicatie
18-07-2019
Zaaknummer
RK 000813-19
Rechtsgebieden
Strafprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Voorlopige hechtenis: weigerachtige getuige, aanhouding behandeling. Hof wil meer duidelijkheid krijgen van rechter-commissaris.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rekestnummer RK 19/3880

in hoger beroep RK 813-19

(in de zaken met parketnummers 13-650241-17 en 13-650242-17)

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep van

[naam 1] (getuige),

geboren te [plaats] op [geboortedatum] 1981,

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

thans verblijvende in het huis van bewaring Penitentiaire Inrichting Utrecht, locatie Nieuwersluis te Nieuwersluis,

tegen de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 28 juni 2019, houdende bevel tot verlenging van de geldigheidsduur van de gijzeling van de getuige en de afwijzing (impliciet) van het verzoek tot ontslag uit de gijzeling van de getuige.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Amsterdam van 1 juli 2019, waarbij namens de getuige hoger beroep is ingesteld tegen voormelde beslissing van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beslissing waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de gijzeling van de getuige en heeft gehoord de advocaat-generaal en de getuige, bijgestaan door haar raadsvrouw mr. M.S. Kat.

De beoordeling

Het hof heeft allereerst te beoordelen of in deze sprake is van een weigerachtige getuige. De getuige heeft zich op het standpunt gesteld dat zij wel wil verklaren, maar niet kan verklaren zolang zij de geluidsopnamen van de door haar met [naam 2] gevoerde gesprekken niet heeft kunnen uitluisteren. Het is het hof niet duidelijk geworden waarom de getuige deze opnames in hun totaliteit tot op heden niet heeft kunnen of mogen beluisteren. Het hof kan zich voorstellen dat de getuige daaraan behoefte heeft om voor zichzelf duidelijk te krijgen in welke context welke dingen zijn gezegd.

Het vorenstaande brengt het hof tot de conclusie dat het zich op dit moment onvoldoende geïnformeerd acht om de hiervoor genoemde beoordeling te kunnen verrichten. Om die reden zal het hof de behandeling van dit hoger beroep voor de duur van één week aanhouden. Het hof gaat er vanuit dat in die week duidelijkheid kan worden verschaft door de rechter-commissaris over de volgende vragen:

  • -

    Zijn er omstandigheden of redenen die zich verzetten tegen het voorafgaand aan een nader verhoor, laten uitluisteren van de gesprekken waarover de getuige wordt bevraagd?

  • -

    Zo niet, op welke termijn kan dan het uitluisteren en aan de hand daarvan horen van de getuige plaatsvinden?

Rekestnummer RK 19/3880

in hoger beroep RK 000813-19

(in de zaken met parketnummers 13-650241-17 en 13-650242-17)

Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen en het mogelijke nader verhoor van de getuige, kan het hof bezien of het inmiddels wel kan beoordelen of hier sprake is van een weigerachtige getuige of niet, voor zover dit dan nog aan de orde is.

De beslissing

Het hof:

Houdt de behandeling van het hoger beroep aan tot de raadkamer gevangenhouding van 10 juli 2019.

Deze beschikking is gegeven op 4 juli 2019 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. M.J.A. Plaisier en H.F. van Kregten, raadsheren,

in tegenwoordigheid van D. de Jong als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 4 juli 2019,

de advocaat-generaal