Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:2255

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-06-2019
Datum publicatie
17-07-2019
Zaaknummer
200.257.802/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; er is een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke voorziening is een bestuurder geschorst en is een derde tot bestuurder benoemd; veroordeling om ter aflossing van een rekening-courantschuld een geldbedrag aan de vennootschap te betalen

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 345
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOR 2019/221 met annotatie van Scholten, C.J.
JONDR 2019/996
OR-Updates.nl 2019-0095
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.257.802/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 28 juni 2019

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITY ASSISTANT B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. W.P.M. Mulder, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HELLO AMSTERDAM B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER,

niet verschenen,

e n t e g e n

[A] ,

wonende te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. J.W. Boddaert, kantoorhoudende te Amsterdam.

1. Het verloop van het geding

1.1 Verzoekster, verweerster en belanghebbende worden hierna respectievelijk aangeduid met City Assistant, Hello Amsterdam en [A] .

1.2 City Assistant heeft bij op 15 april 2019 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht, bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad, een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Hello Amsterdam over de periode vanaf 7 april 2016 tot en met 18 januari 2019. Daarbij heeft zij tevens verzocht – zakelijk weergegeven – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding – naar de Ondernemingskamer begrijpt – primair [A] te schorsen als bestuurder van Hello Amsterdam, subsidiair die beslissing te nemen die de Ondernemingskamer in het licht van hetgeen in het verzoekschrift is gesteld geraden acht, alsmede om Hello Amsterdam te veroordelen in de kosten van het geding.

1.3 [A] heeft bij op 29 mei 2019 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verweerschrift, tevens houdende – naar de Ondernemingskamer begrijpt – een deels voorwaardelijk zelfstandig verzoek, met producties de Ondernemingskamer verzocht

 1. het verzoek van City Assistant af te wijzen;

 2. de schorsing van [A] als bestuurder van Hello Amsterdam, zoals uitgesproken door de voorzieningenrechter bij kortgedingvonnis van 18 januari 2019, te vernietigen en;

 3. Hello Amsterdam te veroordelen tot het weder tewerkstellen van [A] als werknemer van Hello Amsterdam;

en voor het geval de Ondernemingskamer een onderzoek zou bevelen, de onderzoeksperiode uit te breiden tot de periode na 18 januari 2019 en te bepalen dat tevens het bestuurlijk handelen van City Assistant zal worden onderzocht, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van City Assistant in de kosten van deze procedure.

1.4 Het verzoek is behandeld ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 20 juni 2019. Bij die gelegenheid hebben de advocaten de standpunten van de onderscheiden partijen toegelicht aan de hand van – aan de Ondernemingskamer en de wederpartij overgelegde – aantekeningen. Mr. Mulder heeft dit gedaan onder overlegging van op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere producties 12 tot en met 16 en mr. Boddaert onder overlegging van een op voorhand aan de Ondernemingskamer en de wederpartij gezonden nadere productie 4. Partijen en hun advocaten hebben vragen van de Ondernemingskamer beantwoord en inlichtingen verstrekt.

2 De feiten

De Ondernemingskamer gaat uit van de volgende feiten:

2.1

Hello Amsterdam is opgericht op 7 april 2016. Sindsdien houden City Assistant en [A] elk 50% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van Hello Amsterdam en zijn zij zelfstandig bevoegd bestuurders van Hello Amsterdam – met dien verstande dat [A] sinds 18 januari 2019 als bestuurder is geschorst (zie 2.14).

2.2

[B] (hierna: [B] ) houdt alle aandelen in het geplaatste kapitaal van City Assistant en is enig bestuurder van deze vennootschap.

2.3

[B] en [A] zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met Hello Amsterdam werkzaam voor deze vennootschap en genieten een bezoldiging van € 5.000 bruto per maand.

2.4

De onderneming van Hello Amsterdam legt zich toe op het uitgeven van de stadsgids Hello Amsterdam City Guide. Deze wordt gedistribueerd als Engelstalig magazine op leestafels van restaurants en hotels en via internet en social media, zowel in het Nederlands als het Engels. De publicatie van de stadsgids, zowel online als offline, wordt gefinancierd door de verkoop van advertenties en verwijzingen. De oplage en verspreiding worden bepaald door het aantal uitgiftepunten in en rond Amsterdam en de ranking op internet en social media.

2.5

Volgens de jaarrekeningen over 2016, 2017 en 2018 bedroeg de rekening-courantvordering van Hello Amsterdam:

 • -

  op City Assistant per 31 december 2016 nihil, per 31 december 2017 € 21.418 en per 31 december 2018 € 49.790;

 • -

  op [A] per 31 december 2016 € 4.775, per 31 december 2017 € 48.469 en per 31 december 2018 € 105.291.

2.6

City Assistant heeft bij brief van haar advocaat van 26 oktober 2018 aan [A] geschreven dat handhaving van de rekening-courantschuld die zowel City Assistant als [A] in de voorliggende periode in Hello Amsterdam hebben opgebouwd, niet langer verantwoord is in verband met de vermogenspositie van de vennootschap. Volgens City Assistant kan de forse schuld van Hello Amsterdam aan de belastingdienst slechts op korte termijn worden voldaan indien beide partijen hun rekening-courantschulden aan Hello Amsterdam aflossen. In de brief staat dat City Assistant herhaaldelijk, doch tevergeefs, aan [A] kenbaar heeft gemaakt niet te kunnen instemmen met maandelijkse extra opnames door hem ten laste van Hello Amsterdam. City Assistant heeft [A] gesommeerd verdere rekening-courantopnames te staken.

2.7

City Assistant heeft bij e-mail van haar advocaat van 7 november 2018 [A] gesommeerd te bevestigen (1) dat hij geen (rekening-courant-)opnames zal doen zonder voorafgaande toestemming van de aandeelhoudersvergadering en (2) dat hij voor 31 december 2018 zijn rekening-courantschuld aan Hello Amsterdam zal hebben terugbetaald.

2.8

City Assistant heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering van 28 november 2018 voorgesteld dat beide bestuurders hun rekening-courantschuld aan Hello Amsterdam onmiddellijk (uiterlijk 30 november 2018) volledig inlossen, gelet op de omvang van de achterstallige crediteuren, het banksaldo en de debiteuren. [A] heeft te kennen gegeven dat hij daartoe niet wil noch kan overgaan en dat hij meer tijd nodig heeft om zich hierover te beraden. City Assistant heeft naar voren gebracht dat zij reeds vanaf maart 2018 bezig is om [A] te bewegen om de opnames in rekening-courant stop te zetten en over te gaan tot terugbetaling van de schuld aan de vennootschap. Op het voorstel van City Assistant in ieder geval niet nog meer geld aan Hello Amsterdam te onttrekken heeft [A] geantwoord dat hij daarover geen enkele toezegging wil doen.

Verder heeft [A] blijkens de notulen tijdens de vergadering te kennen gegeven: “(…) dat hij bereid is om Hello Amsterdam op te heffen. Hij is het gesteggel binnen het bestuur van Hello Amsterdam beu en wil zich op positieve dingen richten. Hij wil niet aan een dood paard trekken. Hij geeft aan dat hij vanuit zijn eigen vennootschap, Amsterdam Media B.V., een ander magazine heeft gepubliceerd, t.w. Amsterdam Magazine. Volgens hem is het geen concurrerende titel met Hello Amsterdam. Verder geeft (…) [A] aan mogelijk een met Hello Amsterdam concurrerend magazine te zullen starten als het tot een breuk komt. Hij is niet gebonden aan een concurrentiebeding en acht zich daartoe vrij. Hij heeft al 188 hotels gebeld. Bij 38 hotels zou Hello Amsterdam niet liggen (op hotelkamers) dus er is nog een markt, zegt hij.”

2.9

Volgens een schuldoverzicht bij de brief van de belastingdienst van 4 december 2018 zijn sinds 6 april 2017 diverse belastingaanslagen (deels) onbetaald gebleven en zal de totale belastingschuld van Hello Amsterdam per 11 december 2018 € 221.466 inclusief kosten en rente bedragen.

2.10

[A] heeft namens Hello Amsterdam een betalingsregeling voor de belastingschulden voorgesteld aan de belastingdienst. In reactie daarop heeft de belastingdienst bij e-mail van 11 december 2018 geschreven dat de totale vordering op dat moment € 217.706 exclusief rente bedroeg. Verder staat in de e-mail van de belastingdienst: “Komende weken wil [ik] eerst zien dat de lopende verplichtingen netjes betaald worden + op 31/12/2018 de eerste aflossing van € 30.000,- gedaan wordt. Wordt er in 2019 ook netjes minimaal € 30.000,- per maand betaald + nieuwe betalingsverplichtingen keurig op tijd wordt betaald dan zal ik uw betalingsvoorstel in overweging nemen.

2.11

In de ondertekening van een zakelijk e-mailbericht van [A] van 11 december 2018 staan de namen ‘Hello Amsterdam’, ‘Amsterdam Magazine’ en ‘Amsterdam Media’ en worden de internetpagina’s ‘amsterdammagazine.com’ en ‘helloamsterdam.com’ genoemd. Amsterdam Media B.V. is een vennootschap waarvan [A] enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.12

City Assistant heeft bij brief van haar advocaat van 13 december 2018 aan [A] geschreven dat hij in de maanden november en december 2018 – naast zijn loon – diverse bedragen in rekening-courant, in totaal meerdere duizenden euro’s, heeft opgenomen bij Hello Amsterdam en hem gesommeerd de rekening-courantschuld uiterlijk 19 december 2018 af te lossen.

2.13

In een brief aan mr. Mulder heeft [C] van Interpower Amsterdam, dat de financiële administratie van Hello Amsterdam verzorgt, het volgende geschreven:

“ [A] was en is onze contactpersoon i.v.m. het aanleveren van de financiële administratieve stukken. (…) Hello Amsterdam B.V. heeft ons pas in een laat stadium ingeschakeld om de financiële administratie van Hello Amsterdam VOF (waaruit de BV is voortgekomen) en Hello Amsterdam B.V. te verzorgen vanaf het jaar 2014. Er was dus al sprake van een achterstand in de verwerking van de financiële administratie. (…) Wij hebben meerdere keren zowel tegen (…) [A] als (…) [B] (City Assistant) onze zorgen geuit over de wijze van aanleveren van de financieel administratieve stukken, waardoor er met name meer problemen (boetes, belastingrenten, invorderingsprocedures etc.) zouden kunnen ontstaan met Belastingdienst. (…) Uiteindelijk hebben wij medio 2018 de financiële administratie over de jaren 2014 tot en met 2017 kunnen afsluiten.”

2.14

Bij dagvaarding van 4 januari 2019 heeft City Assistant [A] in kort geding gedagvaard en gevorderd – kort gezegd – hem te schorsen als bestuurder van Hello Amsterdam, administratieve bescheiden van Hello Amsterdam over te dragen en hem te verbieden relaties van Hello Amsterdam te benaderen namens Amsterdam Media B.V. of in verband met de uitgaven Amsterdam Magazine en Amsterdam Exclusive. Bij kortgedingvonnis van 18 januari 2019 is [A] geschorst als bestuurder van Hello Amsterdam tot en met 30 juni 2019 of zoveel eerder als de Ondernemingskamer een voorziening treft. Tevens is [A] daarbij op straffe van het verbeuren van een dwangsom veroordeeld om aan City Assistant over te dragen:

 • -

  i) de sleutels/toegangscode van de huurruimte aan de [....] ;

 • -

  ii) de toegangsgegevens tot, en het beheer van, de domeinnaam helloamsterdam.com;

 • -

  iii) (kopieën van) alle onder [A] berustende administratieve gegevens van Hello Amsterdam] (in digitale vorm en/of in hardcopy).

Verder is [A] veroordeeld alle onder hem berustende informatie met betrekking tot de productie, publicatie en verspreiding van het magazine Hello Amsterdam aan City Assistant over te dragen, althans haar daarin inzage te geven. Bovendien is het [A] verboden, op straffe van verbeurte van een dwangsom bij overtreding, om bij zijn gegevens (bij de ‘ondertekening’ of anderszins) in berichten die hij namens zijn vennootschap Amsterdam Media B.V. verstuurt, de naam “Hello Amsterdam” te vermelden, en om bij zijn gegevens (bij de ‘ondertekening’ of anderszins) in berichten die hij namens Hello Amsterdam verstuurt, de namen “Amsterdam Magazine”, “Amsterdam Media B.V.” of “Amsterdam Media” te vermelden.

2.15

City Assistant heeft bij brief van haar advocaat van 22 januari 2019 [A] verzocht uitvoering te geven aan het kortgedingvonnis en hem gesommeerd zijn rekening-courantschuld aan Hello Amsterdam onmiddellijk in te lossen. Tevens is [A] gemeld dat zijn loon tijdens de schorsing zal worden doorbetaald, met dien verstande dat zolang zijn rekening-courantschuld niet is afgelost, Hello Amsterdam daarmee maandelijks € 1.384,20 zal verrekenen.

2.16

[A] heeft bij e-mail van 28 januari 2019 aan City Assistant geschreven dat hij, op de sleutel van zijn kantoor en de Indesignbestanden van de vormgever na, aan alle punten uit het kortgedingvonnis heeft voldaan. Volgens deze brief zijn er “[m]et de Belastingdienst (…) afspraken om maandelijks 30.000 euro te betalen”. Verder staat in de e-mail van [A] : “(…) [ [B] ] en ik zullen ons rekening courant inlossen. Allebei hebben we nog een groot bedrag aan winst te goed van voorgaande jaren. Een idee is om dit deels uit te betalen, en direct terug te storten. Zodoende brengen we ons rekening courant omlaag, en betalen we openstaande crediteuren en de Belastingdienst.” Verder heeft [A] geschreven dat hij bereid is [B] uit te kopen voor € 150.000 inclusief verrekening van zijn rekening-courantschuld, mits [B] tekent voor een concurrentiebeding.

2.17

[B] heeft bij e-mail van 31 januari 2019 aan [A] geschreven dat City Assistant inmiddels een bedrag van € 29.602,62 op haar rekening-courant aan Hello Amsterdam heeft afgelost, waardoor de resterende rekening-courantschuld van City Assistant nog € 14.397,38 bedraagt.

2.18

[B] heeft bij e-mail van 6 februari 2019 namens Hello Amsterdam aan [A] geschreven dat hij per direct op non-actief is gesteld voor de duur van zijn schorsing als bestuurder van Hello Amsterdam.

2.19

[A] is bij brief van een deurwaarder van 21 februari 2019 onder vermelding van Hello Amsterdam gesommeerd tot betaling van € 105.290,92.

2.20

City Assistant heeft [A] op 22 februari 2019 doen dagvaarden voor de rechtbank Amsterdam en daarbij uit hoofde van artikel 2:336 lid 1 BW gevorderd de door hem gehouden aandelen in Hello Amsterdam aan City Assistant over te dragen.

2.21

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 13 maart 2019 heeft [A] erkend dat de hoogte van zijn rekening-courantschuld per 31 december 2018 € 105.291 is. De jaarrekening over 2018 van Hello Amsterdam is bij unaniem besluit van City Assistant en [A] vastgesteld. Hierin staat dat de omzet over 2017 € 754.832 bedroeg en over 2018 € 745.649 (waarop in mindering strekt € 102.463 aan oninbare debiteuren). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Hello Amsterdam bedroeg op 31 december 2017 € 32.328 negatief en op 31 december 2018 € 147.533 negatief. Het eigen vermogen van Hello Amsterdam was op 31 december 2018 € 48.174 negatief. Tijdens de aandeelhoudersvergadering is aan City Assistant noch aan [A] decharge verleend voor het bestuur over het jaar 2018, nu beiden zich van stemming te dien aanzien hebben onthouden.

2.22

[A] heeft bij e-mailbericht van 12 april 2019 aan [B] geschreven dat hij in het verleden geen ruimte had voor het inlopen van zijn rekening-courantpositie, “(…) maar die is er nu wel. Graag zou ik de rekening courant ook inlossen, maar ik zal dit niet doen zolang ik non-actief sta en jij met dure procedures probeert om de zwakke financiële positie van de vennootschap verder uit te hollen.

2.23

Op 24 mei 2019 heeft een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Hello Amsterdam plaatsgevonden. Blijkens de notulen heeft [B] meegedeeld geen rol meer te zien voor [A] als bestuurder van Hello Amsterdam. [A] heeft voorgesteld zijn aandelen in Hello Amsterdam aan [B] over te dragen op voorwaarde dat [B] de rekening-courantschuld van [A] overneemt en [A] gedurende twee jaar geen concurrerende activiteiten zal ondernemen in hotels en B&B’s in Amsterdam. [B] heeft meegedeeld dit voorstel te zullen overwegen, maar wil dat de periode wordt verlengd tot vijf jaar.

2.24

Mr. Mulder heeft bij e-mail van 31 mei 2019 aan mr. Boddaert geschreven dat [A] blijkens het verweerschrift in deze procedure “(…) bereid is zijn schuld in rekening courant (thans ca € 100K) af te lossen door betaling(en) rechtstreeks aan de belastingdienst ter aflossing van de openstaande belastingschulden van Hello Amsterdam” en meegedeeld dat City Assistant dit voorstel aanvaardt. Mr. Boddaert heeft daarop bij e-mail van 3 juni 2019 als volgt gereageerd: “Dat aanbod is inderdaad gedaan, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden en het kan niet los van deze voorwaarden worden gezien. Zo moet client weer tewerk worden gesteld, integrale inzage worden verstrekt in de financiën van de onderneming en zullen alle procedures moeten worden gestaakt. Die voorwaarden zijn u genoegzaam bekend. Op géén van die punten is client geaccommodeerd.”

2.25

[C] heeft bij e-mail van 6 juni 2019 aan mr. Mulder gemeld dat de rekening-courantschulden van City Assistant en [A] aan Hello Amsterdam op die datum respectievelijk € 11.290,87 en € 103.168,14 bedroegen.

3 De gronden van de beslissing

3.1

City Assistant heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Hello Amsterdam en dat gelet op de toestand van de vennootschap onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen. Ter toelichting heeft zij – kort samengevat – het volgende naar voren gebracht: [A] heeft een ondeugdelijke administratie gevoerd, terwijl dit een aandachtsgebied van hem als bestuurder van Hello Amsterdam was. Zo heeft hij nagelaten administratieve stukken bij de accountant aan te leveren, heeft hij langdurig geen belastingaangiftes gedaan dan wel ‘nulaangiftes’ ingediend, waardoor een forse schuld aan de belastingdienst is ontstaan, en is hij advertenties blijven plaatsen voor klanten die eerdere facturen niet hadden betaald, waardoor het aantal oninbare debiteuren is toegenomen. [A] is geld van Hello Amsterdam in rekening-courant blijven opnemen, ondanks dat de financiële situatie van Hello Amsterdam dit niet langer toeliet. Aan verzoeken en sommaties van City Assistant aan [A] om gezien de slechte financiële situatie over te gaan tot terugbetaling van zijn rekening-courantschuld aan Hello Amsterdam heeft [A] niet voldaan. [A] ontplooit met Hello Amsterdam concurrerende activiteiten, door zich bezig te houden met het publiceren van andere magazines (Amsterdam Magazine en Amsterdam Exclusive) en daarvoor relaties van Hello Amsterdam te benaderen. Hoewel hij niet gebonden is aan een concurrentie- of relatiebeding, handelt hij hiermee in strijd met het vennootschappelijk belang van Hello Amsterdam. De verstandhouding tussen City Assistant en [A] is hierdoor diepgaand en ernstig verstoord geraakt, waardoor een patstelling is ontstaan in de besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering en – indien aan de schorsing van [A] een einde komt – het bestuur van Hello Amsterdam. Dit alles heeft ertoe geleid dat de continuïteit van Hello Amsterdam ernstig in gevaar is gekomen, aldus City Assistant.

3.2

[A] heeft als verweer het volgende naar voren gebracht. Het voeren van de financiële administratie behoort tot de collegiale verantwoordelijkheid van beide bestuurders en [A] betwist dat hij deze op ondeugdelijke wijze heeft gevoerd. Zowel City Assistant als [A] heeft sinds de oprichting van Hello Amsterdam substantiële bedragen in rekening-courant opgenomen; zij wisten van elkaar van deze opnames en gingen daar zeer coulant mee om. [A] heeft zich bereid getoond zijn rekening-courantschuld aan Hello Amsterdam in te lossen, maar City Assistant heeft de door hem daaraan verbonden voorwaarden telkens van de hand gewezen. Zo heeft City Assistant hem onvoldoende inzicht geboden in de financiën van Hello Amsterdam en hem niet de zekerheid willen geven dat met de ter aflossing van de rekening-courantschuld betaalde bedragen de schulden van Hello Amsterdam zullen worden betaald en dat er geen nieuwe schulden zullen worden aangegaan. [A] houdt zich thans slechts bezig met het uitgeven van Amsterdam Magazine en het beheer van de website amsterdammagazine.com – beide Nederlandstalig, lokaal van toon en gericht op de inwoners van Amsterdam – en het uitgeven van de Engelstalige en Nederlandstalige city guide Amsterdam NOW. Dit zijn geen met Hello Amsterdam concurrerende activiteiten. De door City Assistant naar voren gebrachte bezwaren zijn dan ook onvoldoende grond voor twijfel aan een juist beleid. Mocht de Ondernemingskamer twijfelen aan de juistheid van het door Hello Amsterdam gevoerde beleid, dan komt dit evenzeer voor rekening van City Assistant, nu dit mede door haar als bestuurder is vormgegeven. In ieder geval heeft Hello Amsterdam er belang bij niet te worden belast met de hoge kosten van een onderzoek, die haar liquiditeitspositie nog verder zal uithollen. City Assistant beoogt met haar enquêteverzoek de waarde van de aandelen in Hello Amsterdam te verlagen, hetgeen haar goed van pas komt in de door haar gestarte procedure ex artikel 2:336 BW. City Assistant is ten onrechte overgegaan tot non-actiefstelling van [A] , ondanks dat hij aan alle voorwaarden van het kortgedingvonnis heeft voldaan.

3.3

De Ondernemingskamer overweegt als volgt.

3.4

Tussen partijen is niet in geschil dat de financiële toestand en liquiditeitspositie van Hello Amsterdam aanzienlijk is verslechterd. Als gevolg van sinds april 2017 (deels) onbetaald gebleven belastingaanslagen was de belastingschuld per 11 december 2018 opgelopen tot € 217.706 exclusief rente. Het resultaat over 2018 bedroeg € 147.533 negatief. Het eigen vermogen van Hello Amsterdam was per 31 december 2018 € 48.174 negatief; er stond € 102.463 aan oninbare vorderingen op debiteuren open. Desondanks zijn door de bestuurders telkens bedragen aan Hello Amsterdam onttrokken waardoor in de loop van 2018 de rekening-courantschuld van City Assistant is opgelopen van € 21.418 tot € 49.790 en de rekening-courantschuld van [A] van € 48.469 tot € 105.291. Uit de brief van [C] van 4 januari 2019 blijkt dat al langere tijd een achterstand bestond in de verwerking van de financiële administratie van Hello Amsterdam, dat dit tot problemen met de belastingdienst leidde en dat de financiële administratie van Hello Amsterdam over 2016 en 2017 pas medio 2018 op orde was. City Assistant heeft de slechte financiële positie van Hello Amsterdam vanaf oktober 2018 aan de orde gesteld en aangedrongen op aflossing van de rekening-courantschulden. City Assistant heeft haar rekening-courantschuld vervolgens grotendeels afgelost. [A] heeft echter, ondanks dat hij de opeisbaarheid van de rekening-courantschuld erkent en ondanks herhaalde toezeggingen, tot op heden steeds geweigerd daarop af te lossen. Uit het voorgaande volgt dat Hello Amsterdam, mede als gevolg van een gebrekkige administratie, gedurende langere tijd belastingaanslagen onbetaald heeft gelaten. Hierdoor is een forse belastingschuld ontstaan die door vennootschap thans niet kan worden voldaan. Tegelijkertijd hebben de bestuurders, ondanks een teruglopend resultaat, telkens aanzienlijke bedragen aan Hello Amsterdam onttrokken. Deze gang van zaken levert, mede gelet op de weigering van [A] om de als gevolg van de onttrekkingen ontstane opeisbare rekening-courantschuld af te lossen, een gegronde reden op om te twijfelen aan een juist beleid en gang van zaken bij Hello Amsterdam.

3.5

Dit geldt ook voor de omstandigheid dat [A] zich in ieder geval sinds medio 2018 via Amsterdam Media B.V. bezig houdt met het uitbrengen van Amsterdam Magazine en de city guide Amsterdam NOW. [A] stelt weliswaar dat dit geen met Hello Amsterdam concurrerende activiteiten zouden zijn omdat deze, anders dan Hello Amsterdam, Nederlandstalig zijn en gericht op de inwoners van Amsterdam. Hij bestrijdt echter niet dat hij voor de verspreiding van Amsterdam Magazine contact heeft gezocht met dezelfde hotels en B&B’s die ook zorgdragen voor de verspreiding van Hello Amsterdam en dat Amsterdam Media B.V. zich voor haar inkomsten richt op (deels) dezelfde adverteerders en verwijzingen die zorgen voor de inkomsten van Hello Amsterdam. Verder is van belang dat Hello Amsterdam online ook een Nederlandstalige versie van haar city guide uitbrengt en dat [A] , in ieder geval voorafgaand aan het vonnis in kort geding, voor het benaderen van contacten ten behoeve van Amsterdam Media B.V. gebruik maakte van de naam van Hello Amsterdam. De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat [A] aldus gebruik heeft gemaakt en maakt van de contacten, de klantenkring en de naam van Hello Amsterdam ten behoeve van het opzetten van vergelijkbare activiteiten voor zijn eigen vennootschap Amsterdam Media B.V., hetgeen in strijd is met de belangen van Hello Amsterdam, die hij als haar bestuurder heeft te dienen. Ook dat levert een gegronde reden op te twijfelen aan een juist beleid en gang van zaken.

3.6

Ten slotte zijn partijen het erover eens dat de verhouding tussen [A] en City Assistant als bestuurders en ieder 50%-aandeelhouders van Hello Amsterdam inmiddels ernstig zijn verstoord. Hoewel [A] liefst zou zien dat partijen gezamenlijk zouden proberen om de problemen bij Hello Amsterdam op te lossen, ziet City Assistant daar geen heil meer in. Partijen hebben geprobeerd om tot een definitieve oplossing te komen, maar kunnen het niet eens worden over de vraag wie van hen de aandelen van de ander zal overnemen en tegen welke voorwaarden, waarbij vooral ook onenigheid bestaat over de inhoud en duur van een in dat kader overeen te komen non-concurrentiebeding. De slechte verstandhouding tussen de bestuurders en 50%-aandeelhouders van Hello Amsterdam belemmert de besluitvorming in het bestuur, zodat ook op die grond moet worden getwijfeld aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap.

3.7

Uit hetgeen hiervoor is overwogen, volgt dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Hello Amsterdam. De Ondernemingskamer zal derhalve een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van Hello Amsterdam vanaf 7 april 2016 tot en met 18 januari 2019 dat zich met name richt op hetgeen hiervoor onder 3.4. 3.5 en 3.6 is overwogen. De Ondernemingskamer ziet bij gebreke van een voldoende concrete feitelijke onderbouwing geen aanleiding om, zoals [A] heeft verzocht de onderzoeksperiode uit te breiden tot na de schorsing van [A] als bestuurder van Hello Amsterdam.

3.8

De Ondernemingskamer is van oordeel dat de toestand van Hello Amsterdam, zoals die blijkt uit de voorgaande overwegingen noopt tot het treffen van de navolgende onmiddellijke voorzieningen. Zij zal [A] schorsen als bestuurder van Hello Amsterdam en in zijn plaats een nader te noemen persoon tot bestuurder met beslissende stem benoemen, die – voor zover nodig in afwijking van de statuten – als enige bevoegd is om de vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen. De te benoemen bestuurder mag het bovendien tot zijn taak rekenen een minnelijke regeling tussen partijen te beproeven, waarbij onder meer aan de orde kan komen of tussen partijen overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden voor een vrijwillige overdracht van de door een van hen gehouden aandelen in Hello Amsterdam aan de ander.

3.9

De Ondernemingskamer ziet, nog daargelaten dat zulks zich niet verdraagt met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, gelet op het voorgaande geen aanleiding de schorsing van [A] als bestuurder van Hello Amsterdam, zoals uitgesproken door de voorzieningenrechter bij kortgedingvonnis van 18 januari 2019, te vernietigen. Evenmin bestaat in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen aanleiding Hello Amsterdam te veroordelen tot weder tewerkstelling van [A] als werknemer.

3.10

De Ondernemingskamer zal de kosten van het onderzoek en de te benoemen bestuurder ten laste brengen van Hello Amsterdam. [A] heeft in dat kader aangevoerd dat de vennootschap die kosten niet zal kunnen dragen en dat daarom met het gelasten van een onderzoek en het benoemen van een bestuurder de belangen van Hello Amsterdam niet worden gediend. Desgevraagd heeft [A] ter zitting meegedeeld dat hij op dit moment weliswaar in staat is om € 20.000 te betalen ter aflossing van zijn rekening-courantschuld, maar dat hij ondanks dat hij erkent dat deze schuld opeisbaar is, niet bereid is dat bedrag te voldoen zolang geen uitzicht bestaat op een definitieve regeling van het geschil tussen de aandeelhouders. City Assistant onderschrijft dat Hello Amsterdam op dit moment niet over de liquiditeiten beschikt om de kosten van het onderzoek en de bestuurder te dragen. Met de belastingdienst is een afbetalingsregeling overeengekomen van € 25.000 per maand waaraan de vennootschap slechts met moeite kan voldoen. Inmiddels is een verzoek gedaan om de maandelijkse aflossingen te beperken tot € 17.500 per maand, maar daarmee heeft de belastingdienst nog niet ingestemd. De bezoldiging van beide bestuurders wordt slechts ten dele uitbetaald en het restant wordt in mindering gebracht op de rekening-courantschulden. City Assistant heeft evenwel toegezegd zo nodig bereid te zijn om Hello Amsterdam in staat te stellen de kosten van het onderzoek en de te benoemen bestuurder te voldoen.

3.11

De Ondernemingskamer ziet onder deze omstandigheden, waarbij [A] zich er enerzijds op beroept dat de vennootschap niet in staat is de kosten van het onderzoek en de te benoemen bestuurder te dragen, maar anderzijds erkent dat hij in rekening-courant een bedrag van ruim € 100.000 aan Hello Amsterdam verschuldigd is en dat deze vordering thans opeisbaar is, in samenhang met zijn mededeling ter zitting dat hij in staat is daarop op dit moment € 20.000 af te lossen, aanleiding om [A] bij wijze van onmiddellijke voorziening te veroordelen om, ter gedeeltelijke aflossing van zijn rekening-courantschuld, € 20.000 aan Hello Amsterdam te betalen, teneinde de vennootschap in staat te stellen de kosten van het onderzoek en de te benoemen bestuurder te voldoen.

3.12

De Ondernemingskamer zal de aanwijzing van een onderzoeker vooralsnog aanhouden opdat kan worden bezien of reeds door de te treffen onmiddellijke voorzieningen een oplossing van het geschil kan worden bereikt. Ieder der partijen of de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder kan op elk moment de Ondernemingskamer verzoeken de onderzoeker aan te wijzen.

3.13

Voor het treffen van andere onmiddellijke voorzieningen ziet de Ondernemingskamer vooralsnog geen aanleiding.

3.14

De Ondernemingskamer zal [A] als de overwegend in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van het geding.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Hello Amsterdam B.V. over de periode vanaf 7 april 2016 tot 18 januari 2019 zoals omschreven in rechtsoverweging 3.7 van deze beschikking;

benoemt een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon teneinde het onderzoek te verrichten;

stelt het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vast op € 15.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Hello Amsterdam B.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dient te stellen;

benoemt mr. A.W.H. Vink tot raadsheer-commissaris, zoals bedoeld in artikel 2:350 lid 4 BW;

schorst, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, met ingang van heden [A] als bestuurder van Hello Amsterdam B.V.;

benoemt bij wijze van onmiddellijke voorziening met onmiddellijke ingang en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon tot bestuurder van Hello Amsterdam B.V. met beslissende stem en bepaalt – zo nodig in afwijking van de statuten – dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd is Hello Amsterdam B.V. te vertegenwoordigen en dat zonder deze bestuurder Hello Amsterdam B.V. niet vertegenwoordigd kan worden;

bepaalt dat het salaris en de kosten van deze bestuurder ten laste komen van Hello Amsterdam B.V. en bepaalt dat Hello Amsterdam B.V. voor de betaling daarvan ten genoegen van de bestuurder zekerheid dient te stellen vóór de aanvang van diens werkzaamheden;

veroordeelt [A] om, ter aflossing van diens rekening-courantschuld, € 20.000 aan Hello Amsterdam B.V. te betalen;

veroordeelt [A] in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van City Assistant begroot op € 3.963;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en drs. M.A. Scheltema, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 juni 2019.