Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:206

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-01-2019
Datum publicatie
26-04-2019
Zaaknummer
23-001312-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bevestiging met dien verstande dat het hof het volgende toevoegt aan de strafmotivering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001312-17

datum uitspraak: 24 januari 2019

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 5 april 2017 in de strafzaak onder parketnummer 15-013589-16 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres],

thans uit anderen hoofde gedetineerd in [locatie].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 10 januari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie weken en een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van 9 maanden.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien verstande dat het hof het volgende toevoegt aan de overwegingen van de politierechter met betrekking tot de op te leggen straffen.

Voor een dergelijk feit wordt doorgaans overeenkomstig de oriƫntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht, een ontzegging van de rijbevoegdheid van twaalf maanden opgelegd en een taakstraf van zestig uren. In dit geval is echter sprake geweest van verkeersgevaarlijk gedrag. Evenals de politierechter is het hof van oordeel dat de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de documentatie van de verdachte met zich brengen dat niet kan worden volstaan met een andere straf dan een vrijheidsbenemende straf. Daarnaast is met het oog op de verkeersveiligheid een ontzegging van de rijbevoegdheid passend en geboden. Hierbij is tevens rekening gehouden met het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, welk artikel aan het vonnis wordt toegevoegd als toepasselijk wettelijk voorschrift. Hetgeen de raadsman in hoger beroep naar voren heeft gebracht brengt het hof niet tot een ander oordeel.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. A.M. van Woensel, mr. C.N. Dalebout en mr. E. van Die, in tegenwoordigheid van D. de Jong, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 24 januari 2019.

mr. A.M. van Woensel is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

proces-verbaal uitspraak

_______________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-001312-17

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, op 24 januari 2019.

Tegenwoordig zijn:

mr. C.N. Dalebout, raadsheer,

mr. P.M. Groenenberg, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. J. Weening, advocaat-generaal.

De raadsheer doet de zaak tegen de verdachte [verdachte] uitroepen.

De verdachte is wel / niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

Raadsman/raadsvrouw is wel / niet aanwezig.

(zo ja:) naam raadsman/raadsvrouw en plaats:

De raadsheer spreekt het arrest uit.

De raadsheer geeft de verdachte kennis, dat daartegen binnen 14 dagen na heden beroep in cassatie kan worden ingesteld. (indien de VTE is verschenen)

De verdachte heeft wel / geen afstand gedaan van recht aanwezig te zijn bij de uitspraak. (indien VTE is gedetineerd)

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de raadsheer en de griffier is vastgesteld en ondertekend.