Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:1742

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24-05-2019
Datum publicatie
21-08-2019
Zaaknummer
200.247.798/01-03 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête; beëindiging onderzoek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2019/119
ARO 2019/120
ARO 2019/117
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.247.798/01-03 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 24 mei 2019

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TORNADO BEHEER B.V.,

gevestigd te Volendam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. F.M.Y. Semil-Wertenbroek, kantoorhoudende te Tilburg,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEELFRAME BEHEER B.V.,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEELFRAME GROUP B.V.,

gevestigd te Tilburg,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STEELFRAME B.V.,

gevestigd te Tilburg,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TTB STAAL B.V.,

gevestigd te Tilburg,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. R.A. Marres, beiden kantoorhoudende te Amsterdam (voorheen: mr. F.B. Keulen),

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LINNAEUSPARK BELEGGINGEN B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. [C],

wonende te [....] ,

3. [D],

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat mr. J.L.J. Leijendekker, kantoorhoudende te Wijk bij Duurstede,

e n t e g e n

4 Stichting Continuïteit Steelframe Group,

gevestigd te Volendam,

BELANGHEBBENDE,

verschenen bij zijn bestuurder [E] ,

e n t e g e n

5 COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,

gevestigd te Utrecht,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. B.J. Boutellier, kantoorhoudende te Amsterdam.

Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen (ook) als volgt worden aangeduid:

 • -

  verzoeksters sub 1 tot en met 3 gezamenlijk met Tornado c.s.;

 • -

  verweersters sub 1 en sub 4 respectievelijk met Steelframe Beheer en TTB Staal, en verweersters gezamenlijk met Steelframe c.s.;

 • -

  belanghebbende sub 2 met [C] ;

 • -

  belanghebbenden sub 1 tot en met 3 gezamenlijk met [C] c.s.;

 • -

  belanghebbende sub 4 met de Stak.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen in deze zaak van 19 en 20 december 2018, 19 februari 2019, 2 en 3 mei 2019 en naar de beschikking van de raadsheer-commissaris van 2 mei 2019.

1.3

Bij beschikkingen van 19 en 20 december 2018 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Steelframe c.s. over de periode vanaf 1 januari 2017, mr. R. Mulder benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, alsmede – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding – [C] geschorst als bestuurder van Steelframe Beheer en TTB Staal, mr. P.J. Colijn benoemd tot bestuurder van Steelframe Beheer en TTB Staal en bepaald dat aan artikel 9.5 van de statuten van Steelframe Beheer geen werking toekomt.

1.4

Bij beschikkingen van 2 en 3 mei 2019 heeft de Ondernemingskamer – bij wijze van aanvullende onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding – bepaald dat de aandelen die de Stak houdt in Steelframe Beheer ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. E.L. Zetteler.

1.5

Bij brief van 15 mei 2019 aan de Ondernemingskamer heeft mr. Evers namens Steelframe c.s. verzocht het bevolen onderzoek te beëindigen en de getroffen onmiddellijke voorzieningen op te heffen in verband met een tussen partijen bereikte minnelijke regeling. Het beëindigingsverzoek bevat ook een verzoek tot vaststelling onderzoekskosten. Desverzocht heeft de onderzoeker bij e-mail van 16 mei 2019 laten weten dat het salaris niet door de Ondernemerskamer behoeft te worden vastgesteld.

1.6

Bij e-mail van 17 mei 2019 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich over dat verzoek uit te laten.

1.7

Bij e-mails van 17 mei 2019 hebben mr. Leijendekker namens [C] c.s., mr. Wertenbroek namens Tornado c.s. en mr. Colijn als tijdelijk bestuurder van Steelframe Beheer en TTB Staal de Ondernemingskamer medegedeeld in te stemmen met het verzoek tot beëindiging.

1.8

Bij e-mail van 21 mei 2019 aan de Ondernemingskamer heeft mr. Boutellier namens Coöperatieve Rabobank U.A. ingestemd met het verzoek tot beëindiging.

1.9

Bij e-mail van 22 mei 2019 aan de Ondernemingskamer heeft mr. Wertenbroek namens [E] in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Stak ingestemd met het verzoek tot beëindiging.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen, geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van het bevolen onderzoek en opheffing van de getroffen onmiddellijke voorzieningen en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen de toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij beschikking van 19 december 2018 bevolen onderzoek en de bij de beschikkingen van 19 december 2018 en 2 mei 2019 getroffen onmiddellijke voorzieningen zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 19 december 2018 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Steelframe Beheer B.V., Steelframe Group B.V., Steelframe B.V. en TTB Staal B.V.;

beëindigt met ingang van heden de bij haar beschikkingen van 19 december 2018 en 2 mei 2019 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. A.W.H. Vink en mr. J.M. de Jongh, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. P.G. Boumeester, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins en mr. B.J. Blok, griffiers, en in het openbaar uitgesproken door mr. A.W.H. Vink op 24 mei 2019.