Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:1492

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
20-03-2019
Datum publicatie
15-07-2019
Zaaknummer
23-001254-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor invoer geneesmiddelen zonder vergunning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001254-18

datum uitspraak: 20 maart 2019

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 31 januari 2018 in de strafzaak onder parketnummer 15-168486-15 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (China) op [geboortedag] 1967,

adres: [adres]

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep

van 6 maart 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het

Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte vrijgesproken van de tenlastegelegde handelingen ten aanzien van tien potten met 1.200 pillen Usana Poly. Het hoger beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak.

Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor

de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, voor zover thans nog aan de orde, ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 15 februari 2015 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, al dan niet opzettelijk niet voor onderzoek bedoelde geneesmiddelen, te weten

- 10 potten รก 1200 pillen Usana Procosa met als werkzame stof Glucosamine Sulphate

zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bereid en/of

ingevoerd en/of afgeleverd en/of uitgevoerd, dan wel een groothandel heeft gedreven.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vrijspraak

Het hof is van oordeel, in aansluiting op het requisitoir van de advocaat-generaal en het betoog van de raadsman, dat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van de 10 potten met 1.200 pillen Usana Poly.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de economische kamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting

hadden mr. A.D.R.M. Boumans, mr. S. Clement en mr. A.M. van Amsterdam, in tegenwoordigheid

van mr. K. van der Togt, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof

van 20 maart 2019.

Mr. A.M. van Amsterdam is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.