Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2019:1143

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
26-02-2019
Datum publicatie
18-06-2019
Zaaknummer
23-004163-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Medeplegen van mensensmokkel, meermalen gepleegd (art. 197a Sr).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004163-17

datum uitspraak: 26 februari 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 21 november 2017 in de strafzaak onder parketnummer 15-820060-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] (Italië) op [geboortedag 1] 1994,

adres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 12 februari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 januari 2017 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam, in elk geval in Nederland en/of in Italië en/of in Engeland, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (telkens) een (of meer) ander(en), te weten (een) persoon/personen genaamd [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] (telkens) al dan niet uit winstbejag, behulpzaam is/zijn geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, in elk geval (telkens) een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York totstandgekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad,

en/of voornoemd(e) persoon/personen (telkens) daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft/hebben verschaft, door (telkens)


([naam 1] en/of [naam 2])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededader(s) en/of

- een hotelkamer in Nederland voor voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] te boeken en/of betalen en/of

- met die [naam 1] en/of [naam 2] in dat hotel (in Amsterdam) te verblijven en/of

- aan die [naam 1] en/of [naam 2] vervalste (Italiaanse) identiteitskaarten en/of instapkaarten (voor de vlucht naar London Gatwick d.d.27 januari 2017), althans enige documenten te overhandigen en/of

- treinkaartjes voor die [naam 1] en/of [naam 2] te kopen en/of betalen (voor de reis van Amsterdam naar Schiphol) en/of

- die [naam 1] en/of [naam 2] te begeleiden op hun treinreis (van Amsterdam naar Schiphol) en/of

- tickets voor de vlucht (naar London Gatwick d.d. 27 januari 2017) voor die [naam 1] en/of [naam 2] te boeken en/of te betalen en/of

- voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] te begeleiden en/of aanwijzingen te geven op de luchthaven Schiphol en/of - voornoemde [naam 1] en/of [naam 2] te begeleiden naar de instapcontrole (van de vlucht naar London Gatwick) en/of


([naam 3])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededader(s) en/of

- een hotelkamer (in Amsterdam) voor voornoemde [naam 3] te boeken en/of betalen en/of

- met die [naam 3] in dat hotel (in Amsterdam) te verblijven en/of

- aan die [naam 5] een vervalste (Italiaanse) identiteitskaart en/of een instapkaart (voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 19 januari 2017), althans enige documenten te overhandigen en/of

- tickets voor de vlucht (naar London Gatwick d.d. 19 januari 2017) voor die [naam 3] te boeken en/of te betalen en/of


([naam 3] en/of [naam 4])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededader(s) en/of

- een hotelkamer in Nederland voor voornoemde [naam 3] en/of [naam 4] te boeken en/of betalen en/of

- aan die [naam 3] en/of [naam 4] vervalste (Italiaanse) identiteitskaarten en/of instapkaarten (voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 24 januari 2017), althans enige documenten te overhandigen en/of

- tickets voor de vlucht (naar London Gatwick d.d. 24 januari 2017) voor die [naam 3] en/of [naam 4] te boeken en/of te betalen,


terwijl verdachte wist of ernstige redenen had te vermoeden dat die toegang of die doorreis (telkens) wederrechtelijk was.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de rechtbank.

Nadere bewijsoverweging
De raadsman heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de smokkel van [naam 3] (hierna: [naam 3]) en [naam 4] (hierna: [naam 4]). Daartoe heeft hij, kort gezegd, aangevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat de verdachte ten behoeve van de doorreis van [naam 3] en [naam 4] contact heeft onderhouden met één of meer mededaders, een hotelkamer heeft geboekt, tickets heeft geboekt of aan hen een vervalste identiteitskaart of boardingpass heeft overhandigd. Evenmin volgt uit het dossier dat zij aan dergelijke handelingen een materiële of intellectuele bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd.


Het hof overweegt als volgt.

Op 24 januari 2017 zijn [naam 3] en [naam 4] aangehouden op de luchthaven Schiphol, omdat zij wilden uitreizen naar London Gatwick met valse Italiaanse identiteitskaarten op naam van [naam 5] (hierna: [naam 5]) respectievelijk [naam 6] (hierna: [naam 6]). [naam 3] had op 19 januari 2017 reeds tevergeefs geprobeerd om vanaf Schiphol via Istanbul naar Groot-Brittannië uit te reizen. In de telefoon van de verdachte zijn afbeeldingen van diverse vliegtickets aangetroffen, zowel op naam van [naam 3] en [naam 4], als op naam van [naam 5] en [naam 6]. In die telefoon zijn tevens instapkaarten op naam van die [naam 5] en [naam 6], alsmede een afbeelding van een Italiaanse identiteitskaart op naam van [naam 5] gevonden. Uit het dossier volgt voorts dat het op naam van [naam 5] gestelde ticket voor de vlucht van 19 januari 2017 van Amsterdam naar London Gatwick is geboekt door [naam 7], zijnde de zus van de vriend van de verdachte, genaamd [naam 8]. De vlucht is namelijk (via het boekingskantoor [boekingskantoor 1] in Italië) geboekt met daarbij vermeld een e-mailadres dat door [naam 7] werd gebruikt, te weten: [e-mailadres 1]. De verdachte heeft in de periode van 17 januari 2017 tot en met 19 januari 2017 samen met [naam 7] in het hotel [hotel 1] in Amsterdam verbleven. Uit de onderzoek is gebleken dat de verdachte op 18 januari 2017 een extra kamer in dat hotel heeft geboekt voor één nacht, waarvan [naam 3] gebruik heeft gemaakt. Voorts zijn in de telefoon van de verdachte diverse spraakberichten aangetroffen tussen haar en een contactpersoon genaamd ‘[naam 9]’, waaronder berichten van 24 januari 2017 (de dag van de aanhouding van [naam 3] en [naam 4]) waaruit volgt dat de verdachte zegt dat bij de controle duidelijk moet zijn welk ticket gebruikt moet worden en dat ‘[naam 9]’ zegt dat zij een andere luchthaven moeten nemen in verband met de mogelijkheid dat zij ‘gepakt’ zullen worden. Tevens is in het geheugen van de telefoon van de verdachte op 27 januari 2017 een spraakbericht opgeslagen van een onbekend bekend gebleven persoon die zich beklaagt over “that girl who was with them”, omdat drie dagen daarvoor (het hof begrijpt: 24 januari 2017) mensen zijn aangehouden in Amsterdam omdat zij hun Albanese identiteitsbewijzen hebben gebruikt in plaats van de Italiaanse identiteitskaarten. Uit onderzoek is gebleken dat [naam 3] en [naam 4] de enige waren die op 24 januari 2017 (op Schiphol) zijn aangehouden in verband met het gebruik van valse/vervalste Italiaanse identiteitsbewijzen. Ten slotte heeft de verdachte onder meer verklaard dat een ander bij het bestellen van vliegtickets gebruik heeft gemaakt van haar e­mailadres zodat hij geen ‘problemen’ zou krijgen, waarna zij de tickets heeft doorgemaild en dat zij zelf ook tickets (voor Albanese personen) heeft geregeld.

Gelet op het voorgaande en de verklaringen van [naam 3] en [naam 4], in samenhang beschouwd met de feiten en omstandigheden ten aanzien van de gesmokkelde [naam 1] en [naam 2] – zoals opgenomen in de bijlage van dit arrest –, is sprake geweest van een samenwerkingsverband dat zag op het met valse c.q. vervalste reisdocumenten naar Groot-Brittannië laten reizen van de genoemde personen, waarvan de verdachte – onder andere in de periode rondom de aanhouding van [naam 3] en [naam 4] – deel heeft uitgemaakt. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de voor het medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en anderen is komen vast te staan. De bijdrage van de verdachte aan het ten laste gelegde is naar het oordeel van het hof van zodanig gewicht dat deze kan worden aangemerkt als medeplegen. Het hof acht daarmee wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de smokkel van [naam 1], [naam 2], [naam 3] en [naam 4].

Het verweer wordt verworpen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 januari 2017 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam, telkens tezamen en in vereniging met anderen, personen genaamd [naam 1], [naam 2], [naam 3] en [naam 4] telkens uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland en/of een andere lidstaat van de Europese Unie,


en voornoemde personen telkens daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, door

([naam 1] en [naam 2])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededaders en

- met die [naam 1] en [naam 2] in een hotel in Amsterdam te verblijven en

- aan die [naam 1] en [naam 2] vervalste Italiaanse identiteitskaarten en instapkaarten voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 27 januari 2017 te overhandigen en

- treinkaartjes voor die [naam 1] en [naam 2] te kopen voor de reis van Amsterdam naar Schiphol en

- die [naam 1] en [naam 2] te begeleiden op hun treinreis van Amsterdam naar Schiphol en

- tickets voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 27 januari 2017 voor die [naam 1] en [naam 2] te boeken en

- voornoemde [naam 1] en [naam 2] te begeleiden en aanwijzingen te geven op de luchthaven Schiphol en

- voornoemde [naam 1] en [naam 2] te begeleiden naar de instapcontrole van de vlucht naar London Gatwick en


([naam 3])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededaders en

- een hotelkamer in Amsterdam voor voornoemde [naam 3] te boeken en

- met die [naam 3] in dat hotel in Amsterdam te verblijven en

- aan die [naam 3] een vervalste Italiaanse identiteitskaart en een instapkaart voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 19 januari 2017 te overhandigen en

- ticket voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 19 januari 2017 voor die [naam 3] te boeken en


([naam 3] en [naam 4])

- het onderhouden van contacten met een of meer mededaders en

- aan die [naam 3] en [naam 4] vervalste Italiaanse identiteitskaarten en instapkaarten voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 24 januari 2017 te overhandigen en

- tickets voor de vlucht naar London Gatwick d.d. 24 januari 2017 voor die [naam 3] en [naam 4] te boeken,


terwijl verdachte wist dat die toegang of die doorreis telkens wederrechtelijk was.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals opgenomen in de bijlage van dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van mensensmokkel, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

De raadsman heeft, onder verwijzing naar jurisprudentie, primair verzocht om een gevangenisstraf op te leggen waarvan het onvoorwaardelijk gedeelte de tijd die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft verbleven, niet overstijgt. In dat verband heeft hij voorts gewezen op de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en haar proceshouding. Subsidiair heeft hij verzocht om, naast een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf of een geldboete (in termijnen) aan de verdachte op te leggen.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van mensensmokkel. Zij is immers tezamen met haar mededaders vier personen behulpzaam geweest bij hun illegale doorreis door Nederland met als kennelijke bedoeling om toegang te verkrijgen tot Groot-Brittannië. De verdachte heeft daarbij een actieve rol gespeeld door een hotelkamer in Amsterdam en vliegtickets naar London te boeken, valse identiteitsbewijzen te overhandigen en deze personen te begeleiden naar Schiphol en hun aldaar aanwijzingen te geven. Door mensensmokkel wordt niet alleen het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang tot Nederland en andere landen doorkruist, maar wordt ook bijgedragen aan het in stand houden van een illegaal circuit, ten gevolge waarvan het maatschappelijk verkeer wordt gefrustreerd en gecorrumpeerd. Mensensmokkel vormt daarmee een ernstige inbreuk op de rechtsorde en kan bijdragen aan gevoelens van onrust in de samenleving. Het hof rekent dit de verdachte aan.

Gelet op de ernst van het feit (waarbij in het bijzonder rekening is gehouden met het aantal gesmokkelde personen en de omstandigheid dat sprake was van een georganiseerd samenwerkingsverband tussen de verdachte en haar mededaders), alsmede gelet op de straffen die voor soortgelijke feiten door rechters plegen te worden opgelegd en het signaal dat daarvan uit het oogpunt van speciale en generale preventie dient uit te gaan, acht het hof de oplegging van een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf al dan niet in combinatie met een taakstraf of een geldboete – zoals door de raadsman is verzocht – niet passend. Volgens het hof kan niet worden volstaan met een andere straf dan die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming meebrengt. Wat de verdediging ter terechtzitting in hoger beroep in het kader van de strafmaat en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte naar voren heeft gebracht, maakt dat niet anders.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 47 en 197a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M.F.J.M. de Werd, mr. R.D. van Heffen en mr. P.H.M. Kuster, in tegenwoordigheid van mr. A.S.E. Evelo, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 26 februari 2019.

mr. M.F.J.M. de Werd, mr. P.H.M. Kuster en mr. A.S.E. Evelo zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

BIJLAGE

bij het arrest van 26 februari 2019 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] (Italië) op [geboortedag 1] 1994.

DE BEWIJSMIDDELEN

1. Een proces-verbaal van observatie van 28 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1], [verbalisant 2], [verbalisant 3] en [verbalisant 4] (dossierpagina's 30 tot en met 33)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisanten (of één of meer van hen):

Op vrijdag 27 januari 2017 was het personeel van het Sluisteam ter plaatse bij Vertrekpost 3 Schiphol voor een observatie op voornoemde personen. Gedurende deze observatieperiode zijn gedragingen geconstateerd van personen die later bleken te zijn genaamd:

[naam 2], geboortedatum [geboortedag 2]-1988
[naam 1], geboortedatum [geboortedag 3]-1994
[verdachte], geboortedatum [geboortedag 1]-1994


Hier zagen wij de volgende gedragingen:

(...)

20:20 [naam 2] en [naam 1] nemen plaats op een bankje, naast [verdachte].

20:21 [verdachte] overhandigt onbekende documenten, waaronder witte papieren aan [naam 2].

(...)

20:42 [verdachte], [naam 2] en [naam 1] komen aan ter hoogte van gate D-28, alwaar de baording
begint van vlucht [vluchtnummer 1] (British Airways) van Amsterdam naar Londen Gatwick.

20:43 [verdachte] geeft aanwijzingen aan [naam 2] en [naam 1] en plaatst hun aan het einde van de
wachtrij passagiers.

(...)

20:56 [naam 2] en [naam 1] bieden elk hun Italiaanse identiteitskaart en instapkaart aan, aan de
medewerkster van de luchtvaartmaatschappij die de instapcontrole uitvoert.

(...)

20:57 [naam 2] en [naam 1] worden door personeel van het Sluisteam aangehouden.

20:57 [verdachte] wordt door personeel van het Sluisteam aangehouden.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte van 29 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] (dossierpagina 48 tot en met 55)

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 29 januari 2017 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van verdachte:

Ik woon samen met mijn vriend, zijn naam is [naam 8].

Ik ben donderdag de 26e (het hof begrijpt: 26 januari 2017) om 08.40 uur vertrokken

vanaf London, toen ben ik naar Milaan gegaan in Italië.(...) Ik ben ernaar toe gegaan omdat ik iemand moest ontmoeten. (...) Het is een Albanees, we zien elkaar aan de bar, hij heeft zich aan mij voorgesteld.(...) De Albanese man zei heel overtuigend en serieus: "Ik heb een kennis, die is manager en kan je direct aan werk helpen, maar daar tegenover moet jij mij een dienst verlenen." Ik moest naar hem gaan in Italië en ik kreeg daar documenten. Die moest ik geven aan 2 personen, die zouden familie van hem zijn. Deze 2 personen waren in Amsterdam. Toen ik in Amsterdam was aangekomen heb ik hen de documenten gegeven. En wat ik ook moest doen, aangezien deze mensen geen Engels spraken, moest ik hen begeleiden tot aan de gate. Ik moest ze wijzen hoe ze naar de gate moesten lopen.


V: Wat voor documenten heeft u gekregen van de Albanese man?
A: 2 Italiaanse identiteitskaarten. (...)

Ik moest de documenten geven aan een jongen en een meisje, ik moest hen uitleggen hoe

ze hun vlucht konden nemen. De Albanese man zou mijn vliegtickets betalen en mijn hotel. Als ik eenmaal terug was in London, zouden ij met mij contact opnemen. Ik zou dan 500,­ euro per persoon betaald krijgen. Ze zouden ook mijn reiskosten betalen. (...)

V: In welk hotel bent u verbleven?
A: [hotel 2] hotel in Amsterdam-Zuid.
V: Wie waren daar nog meer?
A: Het stel.
V: Hoe wist u dat dat het stel was dat u zou treffen?
A: Ze hadden tegen mij gezegd, welk hotel ik moest nemen en welke kamer ze hadden. Toen ik ze had ontmoet, heb ik hun telefoonnummer gekregen, voor het geval wij elkaar kwijt zouden raken.
(...) Ik heb hun documenten gegeven, wij hebben gesproken wat zij moesten doen. Ik moest hun zeggen dat ze met hun instapkaarten eerst naar Belgrado moesten gaan, en dan naar de gate van London. (...)


V: Toen u met de trein naar de luchthaven Schiphol ging, waren de twee personen toen bij u?

A: Ja, ze weten niet eens hoe ze een trein moeten nemen. Ik ben naar de kassa gegaan en ik heb 3 treinkaartjes besteld. De jongen heeft de kaartjes betaald.

V: Bleef u op Schiphol de hele tijd samen?

A: Ja.

(...)

Ze wisten niet hoe ze moesten in checken. Ik heb ze gewezen op de borden. Ik heb ze laten zien waar ze de check-in moesten doen en ik heb op ze gewacht.(...) Toen gingen we naar de veiligheidscontroles.(.. .) Toen ben ik door de paspoort controle gegaan naar airside en heb ik op hun gewacht.(...) Toen ze kwamen, heb ik tegen het stel gezegd, jullie moeten mij volgen, wij gaan richting gate. (...) Ze hadden het niet begrepen, ik heb het nu nog een keer moeten uitleggen, dat ze het kaartje van Londen moesten gebruiken i.p.v. die naar Belgrado.

(...)


V: Zijn er momenten geweest, dat u had kunnen vermoeden dat het strafbaar was wat u deed.

A: Ja.

V: Er zijn twee personen met valse documenten door Nederland gereisd op weg naar Engeland, waarbij u behulpzaam bent geweest. Met hun eigen goede documenten hadden deze mensen nooit in Engeland kunnen komen.

A: Ja, u heeft gelijk. (...) Ik ben verblind geworden door het geld, dat mij in het vooruitzicht werd gesteld. (...)

V: Wist u dat de Italiaanse identiteitskaarten vals waren?

A: Ja.

V: Wist u dat het strafbaar was om valse documenten in het bezit te hebben en te reizen met valse documenten?

A: Ja, ik wist dat, daarom was ik doodsbenauwd toen ik deze documenten bij mij droeg toen ik van Italië naar Amsterdam ging.

(...)

V: Op uw telefoon zijn afbeeldingen aangetroffen van instapkaarten van 19 januari en 24 januari. Er is sprake van een instapkaart naar Zagreb en Londen.

A: De Albanese man vroeg of hij mijn e-mail adres kon gebruiken om geen problemen te krijgen. Hij heeft tickets besteld en die kwamen op mijn e-mail binnen. Deze moest ik doorsturen. (... )

3. Een proces-verbaal van bevindingen van 28 januari 2017, opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] (dossierpagina 66 tot en met 67)


Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:

Onderzocht document:
Document: identiteitskaart
Land: Italië (...)

Ten name van:
Naam: [naam 10]

Voornamen: [naam 10] (...)

Conclusie:

De pasfoto, aangebracht op de onderzochte identiteitskaart van Italië, is vervangen. Hierdoor is de identiteitskaart vervalst. (...)

4. Een proces-verbaal van verhoor van 28 januari 2017, opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 6] en [verbalisant 4] (dossierpagina 75 tot en met 82)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 28 januari 2017 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [naam 1]:
V: Waren jullie in het bezit van Italiaanse documenten bij de controle?
A: Ja.

V: Waar hadden jullie die gekregen?

A: Ik weet het niet. Mijn verloofde weet het. (...)

O: Wij tonen de verdachte een instapkaart zien naar Belgrado op naam van [naam 1] (... )
V: Hadden jullie deze voordat jullie aankwamen op de luchthaven?

A: Nee, deze hebben wij gekregen op deze luchthaven.

(…)

V: Heb jij de Italiaanse identiteitskaart van de autoriteiten gekregen?

A: Nee, ik heb gekregen via mijn verloofde.
V: Heb je gezien welke naam erin stond?

A: Ja.

V: Welke naam was dat?
A: [naam 10].

V: Was dit een echt kaartje?
A: Ik weet het niet.

V: Stond de foto van [naam 10] erop?
A: Nee, mijn foto.

V: Maar u heet geen [naam 10]?
A: Nee, dat klopt. (... )

5. Een proces-verbaal van bevindingen van 28 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] (dossierpagina 98 tot en met 99)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:
Onderzocht document:

Document: identiteitskaart
Land: Italië (...)

Ten name van:
Naam: [naam 11]
Voornamen: [naam 11] (... )

Conclusie:

De pasfoto, aangebracht op de onderzochte identiteitskaart van Italië, is vervangen. Hierdoor is de identiteitskaart vervalst.(...)

6. Een proces-verbaal van verhoor van 28 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 4] en [verbalisant 6] (dossierpagina 106 tot en met 116)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 28 januari 2017 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [naam 2]:
( ... ) Ik heb een vriend van mij gesproken en hij zei dat ik documenten kon kopen in Milaan. Met deze documenten zijn mensen naar Engeland gegaan. Toevallig heb ik een persoon gevonden zonder hem te kennen. Ik had bij hem voor 500 euro per document gekocht.

V: Wat heb je moeten doen voordat jij de documenten kreeg?
A: Niks anders behalve foto's afgegeven.

(...)


V: U had een instapkaart naar Belgrado en één naar London, dus je bent twee keer ingecheckt, klopt dit?

A: Ja.

V: Hoe heeft u dat gedaan?
A: Het inchecken heeft de persoon gedaan van wie ik de identiteitskaart had gekregen. (... ) Een persoon heeft de kaart gegeven en een ander persoon heeft de check-in gedaan.(... )
V: Bent u nog een bekende tegengekomen onderweg?

A: Nee, niet bekende.

(...)

V: Wat voor persoon is het?

A: Een vrouw. (... ) Zij wees ons de richting waar wij heen moesten. (... )
V: En zij was meegelopen toch?

A: Ja. (... ) Zij had ons gebracht tot aan waar wij moesten zijn om te vertrekken. (... )

O: Wij tonen de verdachte een afbeelding waarop de vrouw aan het wijzen is. Deze is als bijlage 02 bij dit proces-verbaal gevoegd.

V: Bedoelt u dat zij zo u aan het helpen was?
A: Ja, zou kunnen.(... )

7. Een proces-verbaal van bevindingen van 17 februari 2017, opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] ((dossierpagina 132 tot en met 138)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:

Op vrijdag 27 januari 2017 werd er onder [verdachte] verschillende goederen in beslag genomen, waaronder twee mobiele telefoons. Een telefoon is van het merk Huawei, type G7-L0I. (... ) Op zaterdag 12 februari 2017, heb ik de gegevens van de telefoon geanalyseerd. (... ) Ik heb het volgende aangetroffen: (...)

19 januari 2017

Een afbeelding van een Italiaanse identiteitskaart op naam van [naam 5], geboren op 15 april 1991. (...)

Opmerking verbalisant:

Dit document werd op 24 januari 2017 gebruikt door [naam 3], hij werd aangehouden omdat hij met dit document uit wilde reizen naar London Gatwick, Engeland. In de andere telefoon, Huawei P8 Lite Ale-L21, van [verdachte] zijn tickets aangetroffen van 19 januari 2017. Een ticket was voor de route Amsterdam - Istanbul, op naam van [naam 3], de andere was voor de route Amsterdam - London Gatwick, op naam van [naam 5]. (...)

Opgenomen spraakbericht:
In de telefoon waren veel gesproken berichtenopgeslagen. Een van de berichten werd opgeslagen op 27 januari 2017 te 17:22 uur. Hierin werd in de Engelse taal gesproken door een onbekende man. Hij zei het volgende:

“Brother I just spoke with my guys. They are stopped three days ago in Holland. I told that girl who was with them. I am gonna fuck you up and told her you have to come here and meet me immediately, because this is not how we have to work. We have to work the way I told you and I told her. Because she tried to pull my guys with Italian ID from Amsterdam and that’s why they have been stopped now, and they have to stay like two weeks there, so I am going to fuck her up. That fucking bitch, because I told you the guys in Amsterdam, have to pass with the passports, Albanian passports, not the Italian ID how she told them. This is no good brother. You know how they have to stay for two months in there and everything is fucked up for that bitch.”

Opmerking verbalisant:
Op 24 januari 2017 werden [naam 3] en [naam 4] aangehouden op de luchthaven Schiphol bij de paspoortcontrole, omdat zij valse dan wel vervalste Italiaanse identiteitskaarten overhandigden aan de grenswachter. Dit opgenomen bericht (het hof begrijpt: het hiervoor weergeven spraakbericht dat op 27 januari 2017 te 17:22 uur in de telefoon van de verdachte is opgeslagen) gaat vermoedelijk over deze twee personen, zij waren op deze dag (het hof begrijpt: 24 januari 2017) de enige die waren aangehouden voor het gebruik van valse dan wel vervalste Italiaanse identiteitskaarten.

8. Een proces-verbaal analyse telefoon van 7 april 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] (dossierpagina 139 tot en met 147)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:
(...)
Mobiele telefoons:
Op vrijdag 27 januari 2017 werden er onder [verdachte] verschillende goederen in beslag genomen, waaronder een telefoon van het merk Huawei, type P8 Lite Ale-L21.
(…)
Op 12 februari 2017 heb ik de gegevens van de telefoon Huawei P8 Lite Ale-L21 geanalyseerd. Ik heb het volgende aangetroffen.
19-01-2017
- een instapkaart geldig voor de vlucht [vluchtnummer 2] (British Airways) van Amsterdam naar Londen Gatwick op 19 januari 2017. De instapkaart staat op naam van [naam 5].
24-01-2017
- twee instapkaarten geldig voor de vlucht [vluchtnummer 2] (British Airways) van Amsterdam naar Londen Gatwick op 24 januari 2017. De instapkaarten staan op naam van [naam 6] en [naam 5].

Opgenomen spraakberichten:

In het geheugen van de mobiele telefoon waren veel gesproken berichten opgeslagen.( ... ) De vrouw noemde de man "[naam 9]", en [naam 9] noemde haar "[verdachte]". [verdachte] is de voornaam van [verdachte]. (...)

24-01-2017

0:31:44

([verdachte])

Hoi [naam 9] luister... eh [naam 8] zei tegen me dat de vlucht naar Gatwick geannuleerd is en ze hebben de eeh... vlucht naar Heathrow verplaatst, dus ze moeten op de luchthaven inchecken omdat hij het niet online kon doen, dus je kunt tegen de anderen zeggen, je kunt met hen praten en hen de situatie uitleggen alsjeblieft.

(...)

24-01-2017

15:46:16

([naam 9])

Ik wil het doen, ook dat met het stel, want ik heb ook al 3600 pond met hen verloren. Maar ik moet het weer met hen doen alsook met het stel, want alles is verkloot, de situatie momenteel, je weet wel wat ik bedoel.

24-01-2017

15:46:41

([verdachte])

Tja... Daar gaat het niet over. Ik bedoel, wanneer je op de luchthaven bent, moeten ze weten wat ze bij de controle moeten laten zien en welk ticket ze moeten gebruiken. Ik bedoel, ik hoop dat ze weten hoe ze erachter moeten komen hoe ze het ticket moeten lezen, dus dat is watje hen zeer, zeer duidelijk moet uitleggen (...) ze gaan het bij die luchthaven verpesten, je gaat het niet meer gebruiken, dus ik denk dat het onze laatste kans is.

24-01-2017

15:48:36

([naam 9])

Nee, nee... over de luchthaven, we moeten absoluut een andere luchthaven nemen, want als ze hen zo pakken. want ik weet niet wat er gebeurd is tot aan [naam 8], want ik sliep niet, ik werd net wakker, ik was de hele nacht wakker, ik bleef wakker totdat ze wilden verhuizen/in beweging wilden komen en zo dus waar het om gaat is dat ik niet weet wat ze gedaan hebben of hoe ze hen daar pakken .. het is niet onredelijk als ze hier zouden stoppen.... ik begrijp dat omdat ze de ID en zo moeten gebruiken, maar er bestaat zoiets als .... (...)

en dan alsjeblieft met het stel, want ik verlies over het geheel genomen ongeveer 5000 pond en dat is teveel voor me.

(...)

26-01-2017

23:40:31

([verdachte])

Luister, zeg tegen het meisje dat ze me haar e-mailadres en het wachtwoord van haar mail moet sturen, zodat ik het hier op de computer op de receptie kan invoeren, want ze printen niets, je moet het zelf doen (... ) kun je tegen haar zeggen om mij de gegevens te geven alsjeblieft.

27-01-2017

12:15:57

([naam 9])

[verdachte], hebben de lui de retourtickets van Belgrado naar Albanië of moeten ze er een maken. Want ze moeten weten wat ze daar gaan zeggen wanneer ze het hen over twee, drie dagen vragen en dan kunnen ze met de trein naar Kosovo vanuit Belgrado gaan.

27-01-2017

18:28:32

([verdachte])

Ok, dus we moeten gewoon blijven proberen, want ik blijf hier tot 8 uur, 8:10 en dan als ze niet aankomen, betekent dit dat er iets fout is gegaan, maar ik weet niet waarom… ik heb meerdere keren tegen hen gezegd wat ze moeten doen, punt uit.

(...)

27-01-2017

18:31:26

([naam 9])

Ik heb telefoonnummer van het meisje niet, heb jij het?

27-01-2017

18:31:55

Nee, ik heb alléén het nummer van de jongen, verdomme... Ik wacht hoe dan ook op hen.

9. Een proces-verbaal van bevindingen van 31 maart 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] (dossierpagina 188 tot en met 190)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:

( ... ) Op dinsdag 24 januari 2017 werden [naam 3] en [naam 4] aangehouden op de luchthaven Schiphol. Zij wilden uitreizen naar Londen Gatwick met vals dan wel vervalste Italiaanse identiteitskaarten op naam van [naam 5] en [naam 6].(... ) Op vrijdag 27 januari 2017 werd [verdachte] aangehouden op de luchthaven Schiphol. (... ) Ten tijde van de aanhouding werden er verschillende goederen onder [verdachte] in beslag genomen, waaronder twee mobiele telefoons, Huawei G7-LO1 en Huawei P8 Lite Ale L-21 en een kwitantie van het hotel [hotel 1].

In de Huawei PS werd onder andere de volgende tickets aangetroffen:

19-01-2017

[vluchtnummer 3] Amsterdam- Istanbul op naam van [naam 3]

19-01-2017

[vluchtnummer 2] Amsterdam -London Gatwick op naam van [naam 5]

24-01-2017

[vluchtnummer 4] Amsterdam - Zagreb op naam van [naam 3] en [naam 4]

24-01-2017

[vluchtnummer 2] Amsterdam - London Gatwick op naam van [naam 5] en [naam 6].

Tevens was er een afbeelding aangetroffen van een Italiaanse identiteitskaart op naam van [naam 5] . (... )

Uit onderzoek is gebleken dat het ticket van 19 januari 2017 Amsterdam - Istanbul op naam van [naam 3] was geboekt door [naam 7] op 18 januari 2017. Op zondag 29 januari 2017 had [verdachte] onder andere tegenover personeel van het Sluisteam verklaard dat:

- haar vriend [naam 8] was;

- zij tussen 17 januari 2017 en 19 januari 2017 in Amsterdam was (...);

- zij toen met het zusje was van [naam 8].
British Airways

Uit onderzoek is gebleken dat het ticket van 19 januari 2017, Amsterdam London Gatwick, op naam van [naam 5] geboekt was bij het reisbureau [boekingskantoor 1] in Italië. De persoon gaf als emailadres op: [e-mailadres 1]. Dit emailadres is in gebruik bij [naam 7].

(...)

De vliegtickets van 27 januari 2017, Amsterdam - London Gatwick, op naam van [naam 10] en [naam 11], waren geboekt bij het reisbureau [boekingskantoor 2] in Italië. De persoon gaf als contact emailadres op: [e-mailadres 2].
[verdachte] had tijdens het verhoor aangegeven dat dit haar emailadres is.

(...)

Hotel [hotel 1]

Uit onderzoek is gebleken dat [verdachte] op 17 januari 2017 was ingecheckt samen met [naam 7]. Op 18 januari 2017 had [verdachte] nog een extra kamer geboekt voor een nacht, hiervan had [naam 3] gebruikt van gemaakt. Zij waren met zijn allen op 19 januari 2017 uitgecheckt.

(...)

10. Een proces-verbaal van verhoor van 13 februari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 3] en [verbalisant 7] (dossierpagina 192 tot en met 197)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 13 februari 2017 tegenover de verbalisanten afgelegde verklaring van [naam 3]:
V: U bent op 24 januari 2017 aangehouden voor het gebruik van een Italiaanse identiteitskaart op naam gesteld van [naam 5] , klopt dat?

A: Ja.
(...)

V: Wanneer bent u in het bezit gekomen van uw valse identiteitskaart van Italië?
A: Deze heb ik gekregen in Albanië. Dat was door voor mijn reis naar Nederland.
V: Wat kunt u verder verklaren over het verkrijgen van genoemd document?

A: In een café in Albanië leerde ik een persoon kennen en deze persoon vertelde dat hij een kaart voor mij kon regelen waarmee ik door Europa kon reizen. Ik dacht ik kan met paspoort Albanië niet door heel Europa reizen dus heb ik die kans genomen. Ik betaalde 200 euro en ik kreeg het document. (...)

V: Als ik het goed heb begrepen was de identiteitskaart voorzien van een pasfoto van u. Klopt dat?

A: Ja zonder foto kan je geen document maken. Dat is heel simpel, als je zegt ja dat wil ik dan vraagt ie om een foto. (... )

V: Als ik het goed begrijp komt u vanuit Albanië, via Bari en Duitsland naar Nederland om 1 nacht in een hotel te verblijven en daarna uit te reizen naar Istanbul. Klopt dat?

A: Ja dat klopt. Ik heb toen gereisd met mijn Albanese paspoort. Ik had de Italiaanse kaart wel bij mij en heb deze alleen gebruikt toen ik naar Engeland wilde gaan. (...)

V: Wie heeft de tickets geregeld voor uw reis naar Istanbul op 19 januari 2017?

A: Ik had met een vriend gesproken en die wist iemand die een ticket online kon kopen, want ik kon niet communiceren hier. Ik ontving het ticket via de telefoon via e-mail als ik mij niet vergis.

(...)

V: Wie heeft het ticket voor de reis naar Engeland geregeld?
A: Weer via vrienden. Wie exact weet ik niet.
V: waarom wilde u deze keer naar Engeland uitreizen terwijl u een paar dagen eerder naar Istanbul wilde uitreizen?
A: Eerst dacht ik dat het makkelijker was om via Istanbul uit te reizen naar Engeland, maar toen dat mislukte wilde ik rechtstreeks naar Engeland.

V: Wat zegt de naam [verdachte] u?

A: Dat weet ik niet. Het lijkt er op dat deze mevrouw de tickets heeft geregeld, maar ik weet het niet. (... )

V: De vrouw had op haar telefoon dus een ticket voor u van Amsterdam naar London op 19 januari 2017 en voor haarzelf had ze ook zo'n zelfde ticket. Wat kunt u hierover verklaren?
A: Dat de vrouw in hetzelfde hotel verbleef kan wel toeval zijn, maar dit met de tickets niet. Misschien moest zij wel contact nemen, nadat wij binnen waren. Misschien maar dat weet ik niet. Dit zou achter de controle op Schiphol zijn. (...)

11. Een proces-verbaal van aanleiding en onderzoek aangeboden documenten van 24 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] (dossierpagina 198 tot en met 199)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisanten (of één van hen):

AANLEIDING:

op dinsdag 24 januari 2017, omstreeks 10:25 uur, waren wij, verbalisanten, werkzaam in liet bureau van de afdeling Falsificaten te Schiphol.


Op datum, tijd en plaats voormeld, verscheen voor ons, verbalisanten, [verbalisant 10], wachtmeester der Koninklijke Marechaussee, district Schiphol, brigade Grensbewaking, thans belast met de uitoefening van de grensbewaking, die was vergezeld van een voor ons onbekende man.


[verbalisant 10] voornoemd, overhandigde ons:

een nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 1]; (...)

ONDERZOEK NATIONALE IDENTITEITSKAART:

Bij onderzoek aan de voornoemde nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 1], zagen wij, verbalisanten, dat:

- deze was afgegeven te Varesino op 14 januari 2017, geldig was gemaakt tot 15 april 2027 en op naam was gesteld van: [naam 5], geboren te [geboorteplaats 2] op [geboortedag 4] 1991;

- deze was voorzien van een gelijkende pasfoto van de persoon aangewezen door [verbalisant 10] voornoemd;

- in het papier van deze nationale identiteitskaart een indruk zichtbaar was van een droogstempel, ter hoogte van de thans aangebrachte pasfoto;

- de indruk van liet droogstempel niet aanwezig was in de thans aangebrachte pasfoto.

Conclusie:

Naar aanleiding van bovenstaande kon dezerzijds worden vastgesteld dat de thans op de nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 1], aangebrachte pasfoto is aangebracht na verwijdering van een eerder aldaar aangebrachte pasfoto.

12. Een proces-verbaal van verhoor van 13 februari 2017, in de wettelijke vorm op gemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] (dossierpagina 205 tot en met 211)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 13 februari 2017 tegenover de verbalisanten afgelegde verklaring van [naam 4]:
(...)

V: In je verhoor na je aanhouding sprak je over een ontmoeting met een man in een café. Waar was dat precies en wanneer was dat?

A: Ik kwam hem in een café tegen, ik kende hem niet maar zoals het gaat, je raakt met elkaar in gesprek, over het leven in Albanië, enzovoorts. Ik vertelde dat ik Albanees was en hij vertelde mij Italiaans te zijn. Ik vertelde dat ik ergens wilde werken, omdat ik in Albanië niets had. Hij vroeg waarom ik niet naar Engeland ging. Ik vertelde hem dat ik niet met Albanees paspoort naar Engeland kon gaan. Hij haalde toen het Italiaanse document uit zijn zak en zei als je mij een pasfoto geeft dan plaats ik die erop. Hij zei dat het document echt was. Ik heb hem mijn pasfoto gegeven en hij plakte het erop met plakband.

(... )

V: Hoe heeft u uw reis naar Engeland georganiseerd?

A: Die man heeft het voor mij geregeld. Ik hoefde daarna alleen maar in te checken.

(…)

13. Een proces-verbaal van aanleiding en onderzoek aangeboden documenten van 24 januari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 8] en [verbalisant 9] (dossierpagina 210 tot en met 211)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisanten (of één van hen):
(... )

Op dinsdag 24 januari 2017, omstreeks 10:25 uur, waren wij, verbalisanten, werkzaam in het bureau van de afdeling Falsificaten te Schiphol.

Op datum, tijd en plaats voormeld, verscheen voor ons, verbalisanten, [verbalisant 11], marechaussee 1e klasse der Koninklijke Marechaussee, district Schiphol, brigade Grensbewaking, thans belast met de uitoefening van de grensbewaking, die was vergezeld van een voor ons onbekende man.

[verbalisant 11] overhandigde ons:

- een nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 2];

- een instapkaart van British Airways. (...)

ONDERZOEK NATIONALE IDENTITEITSKAART:

Bij onderzoek aan de voornoemde nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 2], zagen wij, verbalisanten, dat:

- deze was afgegeven te Carbonate op 25 juli 2016, geldig was gemaakt tot 27 februari 2027 en op naam was gesteld van: [naam 6], geboren te [geboorteplaats 3] op [geboortedag 5] 1997;

- deze was voorzien van een gelijkende pasfoto van de persoon aangewezen door [verbalisant 11] voornoemd;

- er een laminaat is aangebracht. Dit laminaat dient ter bescherming en beveiliging van de aangebrachte pasfoto;

- er in het aangebrachte laminaat contourlijnen zichtbaar waren die afweken van de

contourlijnen van de thans aanwezige pasfoto;

- de in het laminaat zichtbare contourlijnen kennelijk in het laminaat zijn achtergebleven nadat een eerder aldaar aangebrachte pasfoto was verwijderd.

Conclusie:

Naar aanleiding van bovenstaande kon dezerzijds worden vastgesteld dat de thans op de nationale identiteitskaart van Italië, voorzien van het nummer [nummer 2], aangebrachte pasfoto is aangebracht na verwijdering van een eerder aldaar aangebrachte pasfoto.(... )

14. Een proces-verbaal van 21 februari 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] (dossierpagina 221 tot en met 222)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:
GEGEVENS HOTEL [hotel 1]:

Wij kregen de volgende gegevens van Hotel [hotel 1]:

new reservation via Booking.com

Booking nr. [nummer 3]

Made by [verdachte] on 2017-01-06 01:32:42
E-mail: [e-mailadres 3]
Mobile: [telefoonnummer 1]

Arrival: 2017-01-17

Departure: 2017-01-19

Type: Basic Small Double or twin (Shared Bathroom)

( ..)

Opmerking verbalisant:

Ik had telefonisch contact gehad met een van de medewerkers van Hotel [hotel 1]. Zij vertelde mij dat [verdachte] tijdens haar verblijf een tweede kamer had geboekt op 18 januari 2017. [naam 3] verbleef op de tweede kamer.

15. Een proces-verbaal van 22 maart 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 12] (dossierpagina 223 tot en met 224)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:


(...)

KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ:

Op 27 januari 2017 werd onder [verdachte] verschillende goederen in beslag genomen, waaronder een telefoon van het merk, Huawei, type P8 Lite Ale-L21. Hierop werd een digitale foto aangetroffen van een ticket van Amsterdam naar Istanbul met KLM, op naam van [naam 3], voor vlucht [vluchtnummer 3] op 19 januari 2017.

(...)

Uit onderzoek is gebleken dat:

- De vlucht [vluchtnummer 3] op naam van [naam 3], geboekt is op 18 januari 2017;

- De vlucht geboekt is bij het boekingskantoor [boekingskantoor 1] met telefoonnummer

[telefoonnummer 2];

- Onder contactgegevens het email adres [e-mailadres 1] (het hof begrijp: [e-mailadres 1]) stond vermeld. (....)

16. Een proces-verbaal van 25 maart 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 12] (dossierpagina 225 tot en met 226)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:

(...)

CROATIA AIRLINES:

Op 27 januari 2017 werd onder [verdachte] verschillende goederen in beslag genomen, waaronder een telefoon van het merk, Huawei, type P8 Lite Ale-L21. Hierop werden digitale foto's aangetroffen van tickets van Amsterdam naar Zagreb, op naam van [naam 3] en [naam 4], voor vlucht [vluchtnummer 4] op 24 januari 2017.

(...)
Uit onderzoek is gebleken dat:

- De vluchten [vluchtnummer 4] op naam van [naam 3] en [naam 4] geboekt zijn op 23 januari 2017;

- De vluchten geboekt zijn bij het boekingskantoor [boekingskantoor 1] met travell agent nummer: [nummer 4].

(...)

17. Een proces-verbaal van 26 april 2017, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 12] (dossierpagina 233 tot en met 234)
Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de verbalisant:
(...)

Uit onderzoek is gebleken dat:

- op donderdag 19 januari 2017 een vlucht geboekt is op naam van [naam 5], boeking referentie [nummer 5], met British Airways vluchtnummer [vluchtnummer 2] van Amsterdam naar Londen Gatwick;

- het ticket geboekt is bij [boekingskantoor 1], [adres 2];

- het getoonde document bij de boeking een Italiaans identiteit document betreft met nummer [nummer 1] op naam van [naam 5];

- bij de contactgegevens het emailadres [e-mailadres 1] is opgegeven. (...)

18. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 7 november 2017

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:


U houdt mij voor dat op 19 januari 2017 een afbeelding van de valse identiteitskaart en de foto van [naam 5] en [naam 3] in mijn telefoon zijn opgenomen. Als u zegt dat uit de stukken blijkt dat ik een ticket heb gereserveerd, dan zal ik dat hebben gedaan.

=========================================================================

[…]