Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:611

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
27-02-2018
Datum publicatie
28-02-2018
Zaaknummer
23-003909-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (poging) woninginbraak. Geen sprake van dubbel opzet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003909-16

datum uitspraak: 27 februari 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 14 oktober 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-680043-15 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1992,

adres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 februari 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1. primair:
zij op of omstreeks 13 februari 2015 te Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2]) weg te nemen een of meer goed(eren) en/of een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) en/of geldbedrag onder haar/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van haar mededader(s), althans alleen, zich naar die woning heeft begeven en/of waarna zij, verdachte en/of haar mededader(s) een buitenlamp heeft/hebben verwijderd en/of het slot van de voordeur en/of een schuifpui van die woning heeft/hebben opengebroken en/of geforceerd en/of verwijderd;

1. subsidiair:
[medeverdachte] op of omstreeks 13 februari 2015 te Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door vernoemde [medeverdachte] voorgenomen misdrijf met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2]) weg te nemen een of meer goed(eren) en/of een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] (eigenaar/uitbater van restaurant [naam 1]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan vernoemde [medeverdachte] en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goed(eren) en/of geldbedrag onder zijn bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, te weten doordat voornoemde [medeverdachte] zich naar die woning heeft begeven en/of een buitenlamp heeft verwijderd en/of het slot van de voordeur en/of een schuifpui van die woning heeft opengebroken en/of geforceerd en/of verwijderd,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door op of omstreeks 13 februari 2015 te Arnhem, in elk geval in Nederland,

- bovenomschreven misdrijf te beramen dan wel daarbij behulpzaam te zijn en/of

- overeenkomstig een tevoren met voornoemde [medeverdachte] gemaakte afspraak met een auto in de nabijheid van de plaats van het misdrijf te wachten, om voornoemde [medeverdachte] te helpen vluchten, althans de vlucht mogelijk en/of gemakkelijk te maken en/of,

- met een auto in de nabijheid van de plaats van het misdrijf te wachten en/of op de uitkijk te staan,

en/of

tot het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2014 tot en met 13 februari 2015, te Hoorn, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk inlichtingen heeft verschaft door

- een account aan te maken bij de (website van de) Kamer van Koophandel en/of

- 298, in elk geval een of meerdere, eenmanszaken en/of horecagelegenheden (waaronder restaurant [naam 1]) te bevragen via de Kamer van Koophandel en/of

- een of meerdere privéadressen van de eigenaar en/of venoot en/of maat van van voornoemde eenmanszaken en/of horecagelegenheden (waaronder het privéadres van de vennoot van [naam 1]) op een lijst te schrijven en/of

- deze lijst met adressen ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte] en/of

- haar, verdachtes, account en/of bijbehorend wachtwoord van (de website van) de Kamer van Koophandel ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte].

2 primair:
zij op of omstreeks 24 februari 2015 te Purmerend, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3]) heeft weggenomen een geldbedrag en/of een of meer biljet(ten) (met het opschrift Heaven bank Note) en/of een sleutelbos en/of een plaquette en/of een of meer papier(en) en/of een hoeveelheid sieraden (te weten een of meer armbanden en/of een of meer horloges), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de ouders van [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of haar mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder haar/hun bereik heeft/hebben gebracht door het slot van de voordeur van die woning open te breken/te forceren en/of te verwijderen, in elk geval door middel van braak en/of verbreking;

2 subsidiair:
[medeverdachte] op of omstreeks 24 februari 2015 te Purmerend, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3]) heeft weggenomen een geldbedrag en/of een of meer biljet(ten) (met het opschrift Heaven bank Note) en/of een sleutelbos en/of een plaquette en/of een of meer papier(en) en/of een hoeveelheid sieraden (te weten een of meer armbanden en/of een of meer horloges), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de ouders van [slachtoffer 2] (eigena(a)r(en) en/of uitbater(s) van restaurant [naam 2]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan vernoemde [medeverdachte], waarbij vernoemde [medeverdachte] zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking te weten door het slot van de voordeur van die woning open te breken/te forceren en/of te verwijderen,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door op of omstreeks 24 februari 2015 te Purmerend, in elk geval in Nederland,

- bovenomschreven misdrijf te beramen dan wel daarbij behulpzaam te zijn en/of

- overeenkomstig een tevoren met voornoemde [medeverdachte] gemaakte afspraak met een auto in de nabijheid van de plaats van het misdrijf te wachten, om voornoemde [medeverdachte] te helpen vluchten, althans de vlucht mogelijk en/of gemakkelijk te maken en/of

-met een auto in de nabijheid van de plaats van het misdrijf te wachten en/of op de uitkijk te staan,

en/of

tot het plegen van welk misdrijf verdachte op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2014 tot en met 24 februari 2015, te Hoorn, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk inlichtingen heeft verschaft door

- een account aan te maken bij de (website van de) Kamer van Koophandel en/of - 298, in elk geval een of meerdere, eenmanszaken en/of horecagelegenheden (waaronder restaurant [naam 2]) te bevragen via de Kamer van Koophandel en/of

- een of meerdere privéadressen van de eigenaar en/of venoot en/of maat van van voornoemde eenmanszaken en/of horecagelegenheden (waaronder het privéadres van de eigenaar van [naam 2]) op een lijst te schrijven en/of

- deze lijst met adressen ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte] en/of

- haar, verdachtes, account en/of bijbehorend wachtwoord van (de website van) de Kamer van Koophandel ter beschikking te stellen aan voornoemde [medeverdachte];

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor feit 1 subsidiair en 2 subsidiair zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Vrijspraak

Primair ten laste gelegde

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat niet kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde, zodat zij hiervan moet worden vrijgesproken.

Subsidiair ten laste gelegde
Naar het oordeel van het hof moet de verdachte tevens worden vrijgesproken van hetgeen aan haar onder 1 subsidiair en 2 subsidiair ten laste is gelegd. Daargelaten de vraag of de verdachte wetenschap had van hetgeen haar vriend (de medeverdachte) deed als zij in de auto zat te wachten, is niet komen vast te staan dat de verdachte, waar het feit 1 betreft, opzet heeft gehad op behulpzaamheid bij de te plegen woninginbraak en, waar het gaat om feit 2, behulpzaam is geweest bij de door de medeverdachte gepleegde woninginbraak, terwijl evenmin is komen vast te staan dat zij daartoe opzettelijk inlichtingen heeft verschaft. Het hof overweegt als volgt.


Ten aanzien van feit 1 is slechts komen vast te staan dat de verdachte met haar vriend op 13 februari 2015 naar Arnhem is gereden, dat haar vriend op enig moment is uitgestapt en ergens naar toe ging en dat zij hem later weer met de auto heeft opgepikt. Ten aanzien van feit 2 is niet meer gebleken dan dat de verdachte met haar vriend op 24 februari 2015 naar Purmerend is gereden en als bijrijder, onderwijl telefonerend met een vriendin, in de auto is blijven zitten toen haar vriend de auto had verlaten en dat zij later met haar vriend is weggereden.

Ten aanzien van beide feiten is niet gebleken dat de verdachte op de uitkijk heeft gestaan of op grond van een vooraf met de medeverdachte gemaakte afspraak naar de betreffende woningen is gereden en op hem heeft gewacht om hem te kunnen helpen vluchten. Ook de Kamer van Koophandel bevragingen kunnen de verdachte niet worden tegengeworpen, omdat de site van de Kamer van Koophandel is bezocht vanaf de telefoon van de medeverdachte en betrokkenheid van de verdachte hierbij niet is gebleken anders dan dat daarbij gebruik is gemaakt van een account op naam van de verdachte.

Gelet hierop dient de verdachte ook van de telkens subsidiair ten laste gelegde varianten te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M.J.A. Duker, mr. H.M.J. Quaedvlieg en mr. A.E. Kleene-Krom, in tegenwoordigheid van mr. A.S. Metgod, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 27 februari 2018.