Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:519

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
14-02-2018
Datum publicatie
19-02-2018
Zaaknummer
13/669004-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

voorlopige hechtenis: schietpartij op straat schokt rechtsorde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1995,

wonende te [adres],

thans verblijvende in het huis van bewaring Justitieel Complex Zaanstad,

tegen de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 29 januari 2018, voor zover houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Amsterdam van 30 januari 2018, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld tegen voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsvrouw mr. N. El Farougui.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en de gronden waarop deze berust.

Wat betreft de ernstige bezwaren verwijst het hof naar de overwegingen op dit punt van de rechter-commissaris. Het hof sluit zich daarbij aan met de aanvulling dat de verdachte niet heeft ontkend dat hij NN2 is. Een en ander is in dit stadium van de procedure voldoende om de voorlopige hechtenis te laten voortduren.

Er is sprake van een verdenking van een buitengewoon ernstig feit waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld. Gelet op de ernst en aard van de verdenking waarbij het feit zich op straat heeft afgespeeld en voor derden waarneembaar en potentieel gevaarlijk was, is het hof van oordeel dat er (ook nu nog) sprake is van een geschokte rechtsorde, in die zin dat aannemelijk is dat de vrijlating van de verdachte thans een zodanig publiek onbehagen teweeg zal brengen dat dit zal leiden tot maatschappelijke onrust. De omstandigheid dat de verdachte niet de schutter lijkt te zijn maakt het vorenstaande niet anders nu het een verdenking ter zake van medeplegen betreft.

Gelet op de kennelijke lichtvaardige wijze waarop het schietincident zich heeft afgespeeld is het hof van oordeel dat er sprake van gevaar voor recidive is.

In het licht van het voorgaande kan op dit moment van schorsing van de voorlopige hechtenis geen sprake zijn. Het mondelinge verzoek hiertoe zal daarom worden afgewezen.

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 14 februari 2018 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. N.A. Schimmel en J.W.P. van Heusden, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S. Grote Ganseij als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 14 februari 2018,

de advocaat-generaal