Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:4205

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-09-2018
Datum publicatie
21-11-2018
Zaaknummer
23-004132-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Opzettelijk niet voldoen aan bevel. Geen straf of maatregel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004132-17

datum uitspraak: 19 september 2018

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 22 november 2017 in de gevoegde strafzaken

onder de parketnummers 13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en 13-220590-17 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1977,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

5 september 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het

Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlasteleggingen

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

zaak met parketnummer 13-204657-17:

hij op of omstreeks 17 oktober 2017 te 04.50 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan

een krachtens artikel 172 en/of 177 van de Gemeentewet en/of 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, in elk geval krachtens wettelijk voorschrift, door of namens de burgemeester

van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 1 Centrum en ondergrondse metrostations, althans uit een door de burgemeester aangewezen gebied, te verwijderen en zich daar gedurende 24 uur niet meer te bevinden;

zaak met parketnummer 13-208509-17:

hij op of omstreeks 21 oktober 2017 te 11:30 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan

een krachtens artikel 172 en/of 177 van de Gemeentewet en/of 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, in elk geval krachtens wettelijk voorschrift, door of namens de burgemeester

van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 2 Oost, althans uit een door de burgemeester aangewezen gebied, te verwijderen en zich daar gedurende 24 uur niet meer te bevinden;

zaak met parketnummer 13-220348-17:

hij op of omstreeks 4 november 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, te weten een gebiedsverbod, kenmerk 24 uur gebiedsverbod overlastgebied

1 centrum en ondergrondse metrostations krachtens een wettelijk voorschrift, te weten

artikel 172/172a van de gemeentewet jo. 2.9/2.9A Algemene Plaatselijke Verordening, gedaan

door of namens de burgemeester van Amsterdam, in elk geval een ambtenaar als bedoeld in artikel 184 Wetboek van Strafrecht, eerste en/of tweede lid, inhoudende dat hij, verdachte, zich in de periode

van 04 november 2017 te 07.00 uur tot en met 05 november 2017 te 07.00 uur niet mocht bevinden in/op overlastgebied 1 centrum en ondergrondse metrostations, door, zich op voornoemde datum om 08.14 uur in/op de Sint Antoniebreestraat, althans op een openbare weg of plaats gelegen in voornoemd gebied te bevinden;

zaak met parketnummer 13-220590-17:

hij op of omstreeks 4 november 2017 te 23:05 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan

een krachtens artikel 172 en/of 177 van de Gemeentewet en/of 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, in elk geval krachtens wettelijk voorschrift, door of namens de burgemeester van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 2 Oost, althans uit een door de burgemeester aangewezen gebied, te verwijderen en zich daar gedurende 1 maand niet meer te bevinden.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal om proceseconomische redenen worden vernietigd.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaken met parketnummers

13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en 13-220590-17 ten laste gelegde heeft begaan,

met dien verstande dat:

zaak met parketnummer 13-204657-17:

hij op 17 oktober 2017 te 04.50 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan een krachtens artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, namens de burgemeester van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 1 Centrum en ondergrondse metrostations te verwijderen en zich daar gedurende 24 uur niet meer te bevinden;

zaak met parketnummer 13-208509-17:

hij op 21 oktober 2017 te 11:30 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan een krachtens artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, namens de burgemeester van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 2 Oost te verwijderen en zich daar gedurende 24 uur niet meer te bevinden;

zaak met parketnummer 13-220348-17:

hij op 4 november 2017 te Amsterdam, opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, te weten een gebiedsverbod, kenmerk 24 uur gebiedsverbod overlastgebied 1 centrum en ondergrondse metrostations krachtens een wettelijk voorschrift, te weten artikel 2.9/2.9A Algemene Plaatselijke Verordening,

gedaan namens de burgemeester van Amsterdam, inhoudende dat hij, verdachte, zich in de periode

van 4 november 2017 te 07.00 uur tot en met 5 november 2017 te 07.00 uur niet mocht bevinden in overlastgebied 1 centrum en ondergrondse metrostations, door zich op voornoemde datum om 08.14 uur in de Sint Antoniebreestraat, gelegen in voornoemd gebied te bevinden;

zaak met parketnummer 13-220590-17:

hij op 4 november 2017 te 23:05 uur te Amsterdam opzettelijk niet heeft voldaan aan een krachtens artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008, namens de burgemeester van Amsterdam (zijnde een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast) gegeven bevel, inhoudende - zakelijk weergegeven - om zich uit het overlastgebied 2 Oost te verwijderen en zich daar gedurende 1 maand niet meer te bevinden.

Hetgeen in de zaken met parketnummers 13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en 13-220590-17 meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaken met parketnummers 13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en 13-220590-17 bewezen verklaarde levert telkens op:

opzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Geen straf of maatregel

De politierechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee maanden, waarvan één maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte schuldig zal worden verklaard zonder

oplegging van straf of maatregel.

Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat de verdachte is opgenomen in de Kliniek Vlaardingenlaan op basis van een op 5 april 2018 afgegeven rechterlijke machtiging. De raadsman heeft aangevoerd dat zijn cliënt daar de behandeling en begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Het hof acht het in het belang van de verdachte dat de behandeling niet op enigerlei wijze wordt beïnvloed door de oplegging van een straf voor de onderhavige bewezenverklaarde feiten, waarbij naar het oordeel van het hof mede het belang van de samenleving is gediend omdat een goed afgeronde behandeling het risico op recidive vermindert. Gelet hierop is het hof van oordeel dat geen straf of maatregel dient te worden opgelegd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaken met parketnummers

13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en 13-220590-17 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaken met parketnummers 13-204657-17, 13-208509-17, 13-220348-17 en

13-220590-17 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat ter zake van het in de zaken met parketnummers 13-204657-17, 13-208509-17,

13-220348-17 en 13-220590-17 bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. S. Clement, mr. F.M.D. Aardema en mr. M.L. Leenaers, in tegenwoordigheid van

mr. K. van der Togt, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof

van 19 september 2018.

De griffier is buiten staat dit arrest te ondertekenen.