Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:4199

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
01-11-2018
Datum publicatie
13-12-2018
Zaaknummer
200.242.018/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK. Herstelarrest.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2019/21
ARO 2020/59
JONDR 2020/290
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

arrest

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.242.018/01 OK

arrest van de Ondernemingskamer van 1 november 2018

inzake

de vennootschap naar het recht van Cyprus

FORTBET HOLDINGS LIMITED,

gevestigd te Cyprus, kantoorhoudende te Limassol,

EISERES,

advocaten: mrs. D.J.F.F.M. Duynstee en T. Drenth, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

DE GEZAMENLIJKE ANDERE AANDEELHOUDERS IN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. GEVESTIGD TE AMSTERDAM,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in of buiten Nederland,

GEDAAGDEN,

niet verschenen.

1 Het verloop van het geding

1.1

Eiseres zal hierna opnieuw Fortbet worden genoemd.

1.2

Voor het eerdere verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar arresten van 2 oktober 2018 en 30 oktober 2018.

1.3

Bij e-mail van 30 oktober 2018 heeft mr. Duynstee de Ondernemingskamer bericht dat in het arrest van 30 oktober 2018 per abuis in het dictum artikel 2:201a BW staat vermeld in plaats van artikel 2:92a BW.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft geconstateerd dat waar in het dictum van haar arrest van 30 oktober 2018 artikel “2:201a BW” staat dit “artikel 2:92a BW” had moeten zijn. Dit is een kennelijke fout in de zin van artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die zich voor eenvoudig herstel leent.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verbetert haar in de onderhavige zaak op 30 oktober 2018 uitgesproken arrest aldus dat het dictum komt te luiden:

“De Ondernemingskamer:

veroordeelt gedaagden het onbezwaarde recht op de door elk van hen gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van de naamloze vennootschap Fortuna Entertainment Group N.V. aan Fortbet Holdings Limited over te dragen;

stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast per 9 maart 2018 en wel op € 7,83 per aandeel;

bepaalt dat die prijs, zolang en voor zover deze niet is betaald, wordt verhoogd met de wettelijke rente vanaf 9 maart 2018 tot de dag van de overdracht of de dag van consignatie van de prijs met rente overeenkomstig artikel 2:92a BW;

bepaalt dat uitkeringen, in laatstbedoeld tijdvak op de gewone aandelen betaalbaar gesteld, tot gedeeltelijke betaling van de prijs op de dag van betaalbaarstelling strekken;

veroordeelt Fortbet Holdings Limited de vastgestelde prijs, met rente zoals vermeld, te betalen aan gedaagden of aan degene(n) aan wie de aandelen zal (zullen) toebehoren tegen levering van het onbezwaarde recht op de aandelen;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.”

stelt de verbetering op de minuut van dat arrest.

Dit arrest is gewezen door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A. Broekhuijsen-Molenaar en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, drs. P.R. Baart en drs. M.A. Scheltema, raden, in tegenwoordigheid van mr. H.H.J. Zevenhuijzen, griffier, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 1 november 2018.