Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:386

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
05-02-2018
Datum publicatie
09-02-2018
Zaaknummer
23-003825-15
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verweer inzake dynamische verkeerscontrole verworpen. Onvoldoende bewijs dat de verdachte wist van het blok cocaïne dat de medeverdachte onder zijn kleding droeg. Ook onvoldoende bewijs dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van wapens en munitie in zolderruimte en schuur van perceel dat o.a. door hem werd bewoond. Veroordeling t.z.v. het voorhanden hebben van (andere) wapens en munitie en het in eigen huis aanwezg hebben van 5 kg cocaïne.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2018/23
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-003825-15

Datum uitspraak: 5 februari 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 16 september 2015 in de strafzaak onder parketnummer 13-730077-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1970,

adres: [adres 1] .

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De verdachte is door rechtbank vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 1, 4 en 6 is ten laste gelegd. Voorts is de verdachte door de rechtbank vrijgesproken van hetgeen aan hem onder 3 is tenlastegelegd, voor zover dat betrekking heeft op – in de woorden van de rechtbank – de karabijn, in de tenlastelegging omschreven als “een grendelgeweer, merk Midland Gun Company, kaliber .270 Winchester, serienummer 25906 (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 10048 – 10049) (AAHK1013NL)”. Het hof beschouwt het onder 3 tenlastegelegde handelen met betrekking tot dit grendelgeweer als impliciet cumulatief tenlastegelegd.

Het hoger beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissingen tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissingen geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraken.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 17 februari 2016, 8 maart 2017, 26 juni 2017 en 22 januari 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging is, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, aan de verdachte tenlastegelegd dat:

2.

hij op of omstreeks 9 december 2014 te Amsterdam en/of Ouderkerk aan de Amstel en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, een hoeveelheid cocaïne, te weten (ongeveer) een kilogram cocaïne (4885711), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;


3.

hij op of omstreeks 9 december 2014 te Loosdrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer (vuur)wapen(s) en/of voorwerpen van categorie II en/of III, te weten (onder meer):

- een pistool, merk Glock, 17L, serienummer verwijderd (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10001 - 10003) (AAHE6099NL) en/of

- een pistool, merk Smith & Wesson, model CS 45, serienummer BDK8343 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10005 - 10008) (AAHK1015NL) en/of

- een pistool, merk Heckler & Koch, Mark 23, kaliber .45 ACP, serienummer 23-010362 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10008 - 10011) (AAHK1014NL) en/of

- een pistool, merk Heckler & Koch, USP Elite, 9 x 19mm, serienummer 24-108645 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10011 - 10014) (AAHE6061NL) en/of

- een pistool, merk Para Ordnance, 14.45 LDA, kaliber .45ACP, serienummer: P102729 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10014 - 10016) (AAHK1069NL) en/of

- een pistool, merk 42 (Mauser), Luger, kaliber 7.65 parabellum, serienummer verwijderd (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10016 - 10018) (AAHK1016NL) en/of

- een pistool, merk Walther P22, kaliber .22LR, serienummer G034972 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10019 - 10021) (AAHK1070NL) en/of

- zeventien, althans een of meer volautomatisch(e) aanvalsgewe(e)r(en), te weten Kalasjnikov(s), te weten

een Zastava M70B, kaliber 7.62x39mm, serienummer A-91893 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10021 - 10023) (AAHK1011NL);

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, verwijderd serienummer ((Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10023 - 10024) (AAHK1008NL);

een Zastava M70B1, kaliber 7.62x39mm, serienummer 225388 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10024 - 10026) (AAHE6062NL);

een Zastava M70B, kaliber 7.62x39mm, serienummer B-113612 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10026 - 10027) (AAHE6065NL);

een Zastava M70B1, kaliber 7.62x39mm, serienummer 132841 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10027 - 10028) (AAHK1021NL)

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 132841 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10029 - 10030) (AAHE6069NL);

een Albanische Staatsfabriek, ASH-82, kaliber 7.62x39mm, serienummer 137072 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10030 - 10032) (AAHE6067NL);

een China Staatsfabriek 366, 56-l, kaliber 7.62x39mm, serienummer 17209656 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10032 - 10034) (AAHE6068NL);

een Zastava M70AB2 kaliber 7.62x39mm, serienummer 570840 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10034 - 10035) (AAHE6066NL);

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 440517 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10035 - 10037) (AAHE6060NL);

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 264722 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10037 - 10038) (AAHE6070NL);

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 559972 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10038 - 10040) (AAHK1020NL);

een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 358682 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10040 - 10041) (AAHK1010NL);

een Zastava M70AB2 kaliber 7.62x39mm, serienummer B-94295 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10041 - 10042) (AAHK1018NL);

een Zastava M70AB2 kaliber 7.62x39mm, serienummer 730959 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10042 - 10044) (AAHE6063NL);

een Zastava M70, kaliber 7.62x39mm, serienummer C-84679 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10044 - 10045) (AAHK1019NL);

een Zastava M72AB1 kaliber 7.62x39mm, serienummer 13654 (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10045 - 10047) (AAHE6064NL) en/of

- een geweer, merk Colt, AR-15 model SP-1, kaliber .223, verwijderd serienummer (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10047 - 10048) (AAHK1012NL) en/of

- een stroomstoot- en pepperspraywapen, te weten een Scorpy 200, 2 in 1 (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 081 - 01 082) en/of

- 35, althans een of meer (scherf)handgrana(a)t(en) en/of acht, althans een of meer ontstekers voor een handgranaat en/of een (geheel of gedeeltelijk afgesloten) gelaste stalen koker, bevattende een explosieve stof, zijnde (telkens) een voorwerp bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur en/of door middel van ontploffing (Pro forma dossier 19-03-2015 pagina 10089 - 10100 en Pro forma dossier 10-06-2015 pagina 01 111 - 01 124), te weten

een scherfhandgranaat M94, beugelnummer 7819 (AAHE6052NL);

een scherfhandgranaat M94, beugelnummer 7819 (AAHE6059NL);

een scherfhandgranaat M94, beugelnummer 7819;

een scherfhandgranaat F1, beugelnummer niet bekend (AAHE6058NL);

een scherfhandgranaat M52P3, beugelnummer 8610 (AAHE6053NL);

een scherfhandgranaat M52P3, beugelnummer 8750 (AAHE6057NL);

een scherfhandgranaat M52P3, beugelnummer 8095;

een scherfhandgranaat M52P3, beugelnummer 8941;

een scherfhandgranaat M52, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 83..;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 9503;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8535 (AAHE6093NL);

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8324;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8818 (AAHE6054NL);

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8622;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8347;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8616;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer .310 (AAHE6055NL);

een scherfhandgranaat geïmproviseerd, beugelnummer 6242 (AAHE6080NL);

een scherfhandgranaat, beugelnummer 8139 (AAHE6081NL);

een scherfhandgranaat M50, beugelnummer 9204;

een scherfhandgranaat M50P3, beugelnummer 8617 (AAHE6090NL));

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8535 (AAHE6056NL);

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8241;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8241;

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8816 (AAHE6091NL);

een scherfhandgranaat M75, beugelnummer 8816 (AAHE6092NL);

een scherfhandgranaat M50, beugelnummer 8036;

een scherfhandgranaat geïmproviseerd, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P1, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P1, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P1, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P2, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P2, beugelnummer onbekend;

een scherfhandgranaat M52P2, beugelnummer onbekend;

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8534 (AAHE6082NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8241 (AAHE6083NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8320 (AAHE6084NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8206 (AAHE6085NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8816 (AAHE6086NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8810 (AAHE6087NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8357 (AAHE6088NL);

een ontsteker voor handgranaat, beugelnummer 8601 (AAHE6089NL);

een (geheel of gedeeltelijk afgesloten) gelaste stalen koker, bevattende een explosieve stof, te weten: een pyrotechnisch mengsel op basis van flitspoeder (Pro forma dossier 10-06-2015 pagina 01 111 - 01 124) (AAFI4470NL) en/of

munitie van categorie II en/of III, te weten (onder meer):

- 19, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 15 keer IMI, 2 keer Winchester, 1 keer DAG SX E 94 9X19A3 Politiemunitie, 1 keer DAG SX F 94 9X19A3 Politiemunitie, kaliber 9mm Luger (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10003 – 10004) (AAHM2653NL) en/of

- 24, althans een of meer patro(o)n(en), 7.65mm Parabellum (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10018 - 10019) (AAHM2621NL) en/of

- 18, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester, kaliber .270 Winchester (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10049 - 10050) (AAHK1022NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 004 - 01 010)

- 33, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester, Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 41, althans een of meer patro(o)n(en), DAG SX 9x19A3, Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 2, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot, Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 40, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester (WCC +P+ 9 0), Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 26, althans een of meer patro(o)n(en), Israelian Militairy Indrustries (IMI), Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 41, althans een of meer patro(o)n(en), Action 1 Duitse politiemunitie (Sintox), Luger, kaliber 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Israelian Militairy Indrustries (TZZ 9mm 87), Luger 9mm (AAHM2707NL) en/of

- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Federal Cartridge Comp. (FC 10mm AUTO), kaliber 10mm auto (AAHM2707NL) en/of

- 25, althans een of meer patro(o)n(en), Remington (RP 10mm AUTO), kaliber 10mm auto (AAHM2707NL) en/of

- 40, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester, kaliber 10mm auto (AAHM2707NL) en/of

- 150, althans een of meer patro(o)n(en), (FNB 5.7x28 07) kaliber 5.7 x 28 mm (AAHM2707NL) en/of

- 150, althans een of meer patro(o)n(en), (FNB 5.7x28 06) kaliber 5.7 x 28 mm (AAHM2707NL) en/of

- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Talon Manufacturing Co. (LC72), kaliber .30 Carbine (AAHM2707NL) en/of

- 20, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester (WIN 9mm Luger), Tracer groene tip, kaliber 9mm Luger (AAHM2707NL) en/of

- 20, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester (WIN 9mm Luger), Tracer rood, kaliber 9mm Luger (AAHM2707NL) en/of

- 1 patroon, G.F.L., kaliber 9mm Luger (AAHM2707NL) en/of

- 7, althans een of meer patro(o)n(en), diverse bodemstempels, kaliber 9mm Luger (AAID5255NL) en/of
- 44, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber 7.62x39mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 014 - 01 015) (AAHM2696NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 021 - 01 021)
- 12, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 11 keer G.F.L. en 1 keer IMI, kaliber 9mm Luger (AAHM2709NL) en/of
- 3, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 2 keer FC 223 REM en 1 keer PMC 223 REM, kaliber 5.56x45mm (AAHM2709NL) en/of
- 8, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 2 keer .270 WIN, 2 keer 7.65BR., 2 keer 9mm Luger, 2 keer 7.62x25mm (AAHM2709NL) en/of
- 3, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 2 keer PMC 223REM en 1 keer FC 223 REM, kaliber 5.56x45mm (AAID5256NL) en/of
- 2, althans een of meer patro(o)n(en), FC 223 REM, kaliber 5.56x45mm (AAID5256NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 030 - 01 031)
- 13, althans een of meer patro(o)n(en), XM855 groene tip, kaliber 5.56x45mm (AAHK1046NL) en/of
- 4, althans een of meer patro(o)n(en), diverse bodemstempels, kaliber 5.56x45mm (AAHK1046NL) en/of
- 1 patroon, LC76, kaliber 5.56x45mm (AAHK1046NL) en/of
- 101, althans een of meer patro(o)n(en), Federal, kaliber .22LR (AAHK1046NL) en/of
- 1 patroon, Sellier & Bellot, kaliber S&B 9mm Br.C. (AAHK1046NL) en/of
- 15, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber 7.62x39mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 035) (AAID5281NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 043 - 01 066)
- 950, althans een of meer patro(o)n(en), L E 45 A.C.P., kaliber .45 ACP (AAHE6071NL) en/of
- 400, althans een of meer patro(o)n(en), FNM 84-1, kaliber 7.62x51mm (AAHE6098NL) en/of
- 130, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 100 keer FC 44 REM MAG en 30 keer PMC 44 REM MAG, kaliber .44 Remington Magnum (AAHE6098NL) en/of
- 49, althans een of meer patro(o)n(en), FC 40 S&W, kaliber .40 S&W (AAHE6098NL) en/of
- 146, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 145 keer FC 10mm AUTO en 1 keer 9x19, kaliber 10mm auto en 9mm (AAHE6098NL) en/of
- 100, althans een of meer patro(o)n(en), S&B 9mm Luger, kaliber 9mm Luger (AAHE6098NL) en/of
- 126, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot BXN 80, kaliber 7.62x39mm (AAHK1049NL) en/of
- 662, althans een of meer patro(o)n(en), uit diverse staatsfabrieken in het voormalig Oostblok en China, kaliber 7.62x39mm (AAHK1072NL) en/of
- 4, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber 7.62x51mm (AAHK1072NL) en/of
- 1 patroon, Remington, kaliber .22LR (AAHM2675NL) en/of
- 200, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber 7.62x51mm (AAHK1050NL) en/of
- 905, althans een of meer patro(o)n(en), FC 10mm AUTO, kaliber 10mm auto (AAHE6069NL) en/of
- 400, althans een of meer patro(o)n(en), BF 79 65, kaliber .308 Winchester (AAHE6095NL) en/of
- 250, althans een of meer patro(o)n(en), PMP 9mm Luger, kaliber 9mm Luger (AAHE6095NL) en/of
- 139, althans een of meer patro(o)n(en), FNM 84-1, kaliber 7.62x51mm (AAID5274NL) en/of
- 36, althans een of meer patro(o)n(en), 21 81, kaliber 7.62x39mm (AAID5272NL) en/of
- 13, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 11 keer Nine Balls, 1 keer hagel AAA 5.2mm, 1 keer Slug, kaliber 12 hagel (AAID5273NL) en/of
- 3, althans een of meer patro(o)n(en), 10 92 BXN 80, kaliber 7.62x39mm (AAID5273NL) en/of
- 8, althans een of meer patro(o)n(en), Geco en S&B, kaliber 9 mm Br.C (AAID5273NL) en/of
- 18, althans een of meer patro(o)n(en), W-W 45-70 GOVT, kaliber .45-70 Govt (AAID5273NL) en/of
- 2, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber .338 Lapua Magnum (AAID5273NL) en/of
- 3, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber 12 hagel (AAID5273NL) en/of
- 8, althans een of meer patro(o)n(en), kaliber .338 Lapua Magnum (AAID5273NL) en/of
- 22, althans een of meer patro(o)n(en), W-W 45.70 GOVT, kaliber .45-70 Govt (AAID5273NL) en/of
- 722, althans een of meer patro(o)n(en), S&B 9mm Luger, kaliber 9mm Luger (AAHK1047NL) en/of
- 34, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 31 keer G.F.L 7.65 Fiochhi en 3 keer S&B 7.65mm Br., kaliber 7.65mm Br. (AAHK1047NL) en/of
- 75, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot, kaliber 7.65mm Br. (AAHK1047NL) en/of
- 40, althans een of meer patro(o)n(en), Action 3 politiemunitie (DAG SX 9x19A3), kaliber 9mm Luger (AAHK1047NL) en/of
- 50, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 39 keer S&B en 11 keer Winchester, kaliber .223 Remington (AAHK1047NL) en/of
- 29, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 29 keer TZ 83 (IMI) en 7 keer LC 68 (Lake City, Army Arsenal) (AAHK1047NL) en/of
- 87, althans een of meer patro(o)n(en), CCI, kaliber .22LR (AAHK1047NL) en/of
- 46, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester, kaliber 9mm Luger (AAHK1047NL) en/of
- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot, kaliber 9mm Br. (AAHK1047NL) en/of
- 34, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 8 keer 6.35mm Br GECO, 11 keer 9mm Br S&B, 3 keer 9mm Br R-P380 auto, 12 keer 7.65mm Br S&B (AAHK1047NL) en/of
- 66, althans een of meer patro(o)n(en), GFL Fiocchi, kaliber 9mm Luger (AAHK1047NL) en/of
- 7, althans een of meer patro(o)n(en), 10 92 Tula Cartridge Works, kaliber 7.62x39mm (AAHK1047NL) en/of
- 88, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot, kaliber 9mm Luger (AAID5259NL) en/of
- 20, althans een of meer patro(o)n(en), Winchester 308WIN, kaliber 7.62x51mm (AAID5259NL) en/of
- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Federal Cartridge Company 40 S&W, kaliber .40 S&W (AAID5259NL) en/of
- 51, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 40 keer Sellier & Bellot en 11 keer Winchester, kaliber 9mm Luger (AAID5259NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 075- 01 080)
- 20, althans een of meer patro(o)n(en), Sellier & Bellot BXN 80, kaliber 7.62x39mm (AAID5266NL) en/of
- 45, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 30 keer Federal Cartridge Company en 15 x Remington, kaliber 10mm auto (AAID5266NL) en/of
- 50, althans een of meer patro(o)n(en), Magtech CBC 45 AUTO, kaliber .45 ACP (AAID5266NL) en/of
- 45, althans een of meer patro(o)n(en), Federal Catridge Company, kaliber .45 ACP (AAID5266NL) en/of
- 25, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 21 keer Israelian Militairy Indrustries, kaliber .45 ACP, 2 keer Winchester, kaliber 9mm Luger en 2 keer Israelian Militairy Indrustries, kaliber 9mm Luger (AAID5266NL) en/of
- 50, althans een of meer patro(o)n(en), waarvan 40 keer Howitzer, kaliber .45 ACP en 10 keer Remington, kaliber 10mm auto (AAID5266NL) en/of
- 14, althans een of meer patro(o)n(en), LC 05 Nato teken, kaliber 5.56x45mm (AAID5266NL) en/of
- 18, althans een of meer patro(o)n(en), LC 05 Nato teken, kaliber 5.56x45mm (AAID5266NL) en/of
- 20, althans een of meer patro(o)n(en), 10 92 Tula Cartridge Works, kaliber 7.62x39mm (AAID5266NL) en/of
- 5, althans een of meer patro(o)n(en), Remington, kaliber 7mm Benchrest Remington (AAID5283NL)

en/of

een of meer wapenonderdelen en – hulpstukken van categorie II en/of III, gelet op artikel 1 onder 3 en artikel 3 lid 1 van de Wet wapens en munitie, te weten
- een aanzetkolf voor Glock pistool, merk Wilhelm Bubits (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10004) (AAID5370NL) en/of
- een patroonmagazijn voor een AK47, 32 shots, kaliber 7.62x39mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 001) (AAHK1048NL) en/of
- elf, althans een of meer patroonmagazijn(en), te weten een Glock 14 + 2 schots 9x19mm, een Glock 16 + 5 schots 9x19mm, twee keer een Glock 16 + 10 schots 9x19mm, een Glock 14 schots 10mm auto, een Glock 31 schots 9x19mm, twee keer een Glock 31 + 10 schots 9x19mm, een Smith & Wesson 9 schots 10mm auto, twee keer een Heckler & Koch USP 18 schots 9x19mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 002 - 01 003) (AAHK1064NL) en/of
- 36, althans een of meer patroonmagazijn(en), te weten een Glock 14 + 2 schots .40, acht keer een Uzi 32 schots 9x19mm, tien keer een Diamaco 30 schots 5.56x45mm, vijf keer een Heckler & Koch MP5 SD 9x9mm, elf keer een magazijn voor een Beretta 92 20 schots 9x19mm, een magazijn voor een AK47 trommel 75 schots 7.62x39mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 010 - 01 013) (AAHM2710NL) en/of
- drie, althans een of meer patroonmagazijn(en) voor een AK47, 40 schots, 7.62x39mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 013 - 01 014) (AAHM2696NL) en/of
- 18, althans een of meer patroonmagazijn(en), te weten vijf keer een Uzi 32 schots 9x19mm, vier keer een Micro-Uzi 40 schots 9x19mm, een FN 13 schots 9x19mm, twee keer een Smith & Wesson 8 schots .45 ACP, een Colt 20 schots 5.56x45mm, een Made in Korea 32 schots 5.56x45mm, een Diamaco 30 schots 5.56x45mm, twee keer een Heckler & Koch MP5 SD 9x19mm, een van een merk onbekend (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 015 - 01 020) (AAHK1063NL) en/of
- een patroonmagazijn, merkloos, 20 schots 5.56x45mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 023) (AAHM2705NL) en/of
- 16, althans een of meer patroonmagazijn(en) en/of drie loopmantels, te weten een C-Mag 100 schots 5.56x45mm inclusief snellader, twee keer een C-Mag 100 schots 9mm Luger, drie keer een AK47-magazijn 75 schots 7.62x39mm, een Glock 26 10 + 2 schots 9mm Luger, twee keer een Uzi 20 en 32 schots 9mm Luger waarvan een met twee Dual Magazine Clamps, drie keer 20 schots 9mm Luger voor een Beretta 92, een Para-Ordnance 14 schots 9mm Luger, eenHeckler & Koch G3 30 schots 7.62x51mm, een MWG-Company 90 schots (The Ninety Rounder) 5.56x45mm en/of drie loopmantels voor Walther P22, kaliber .22 Long rifle (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 024 - 01 032) (AAHK1046NL) en/of
- een patroonmagazijn van het merk FN, 13 schots, 9x19mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 033) (AAID5369NL) en/of
- vijf, althans een of meer patroonmagazijn(en), te weten een C-Mag 100 schots 9mm Luger, drie keer een AK47-magazijn 75 schots 7.62x39mm, een AR-15/M15/M14-magazijn 20 schots 5.56x45mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 033 - 01 035) (AAID5280NL/AAID5281NL) en/of
- een loopmantel voor een Walther P22, kaliber .22 Long rifle (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 063 - 01 064) (AAHK1047NL) en/of
- acht, althans een of meer patroonmagazijn(en) en/of een revolverkolf, te weten vier keer een Heckler & Koch G3 waarvan drie keer 20 schots en een keer 30 schots 7.62x51mm, een Glock 14 + 3 schots 9x19mm, twee keer een Glock 30 schots 9x19mm, een U.S.A. Magazines 30 schots 9x19mm, een Hogue kolf voor een Ruger SP101 revolver (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 066 - 01 068) (AAHE6097NL) en/of
- acht, althans een of meer patroonmagazijn(en), te weten twee keer een Pro-Mag HEC-A2 20 schots .45 ACP, een Walther 15 schots 9x19mm, een Walther 10 schots .22 Long Rifle, twee keer een Pro-Mag PAR-A3 20 schots .45 ACP, een Para-Ordnance 1995 14 schots .45 ACP, een Smith & Wesson 9 schots .45 ACP (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 070 - 01 073) (AAHK1071NL) en/of

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 084 - 01 103)
- een hoofdgroep van een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 123646 (AAHM2677NL) en/of
- een hoofdgroep van een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 648597 (AAHM2678NL) en/of
- een hoofdgroep van een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 49946 (AAHK1065NL) en/of
- een hoofdgroep van een Zastava M70AB2, kaliber 7.62x39mm, serienummer 321983 (AAHM2676NL) en/of
- zes, althans een of meer afsluiterdeksel(s) voor een AK47, kaliber 7.62x39mm (AAID5260NL) en/of
- vier, althans een of meer afsluitdrager(s), inclusief zuiger voor een AK47, waarvan drie met afsluiter, serienummer 658480, serienummer verwijderd, serienummer 478686, serienummer 104182 (AAID5260NL) en/of
- vier, althans een of meer onderste voorhout(en) voor een AK47 (AAID5260NL) en/of
- vier, althans een of meer bovenste voorhout(en) voor een AK47 met serienummers 264722, 521983, 85777 en 364745 (AAID5260NL) en/of
- drie, althans een of meer sluitve(e)r(en) voor een AK47 (AAID5260NL) en/of
- vijf, althans een of meer pompstok(ken) voor een AK47 (AAID5260NL) en/of
- een pistoolgreep voor een AK47 (AAID5260NL) en/of
- drie, althans een of meer geweergranaatadapter(s) voor een AK47 (AAID5260NL) en/of
- twee, althans een of meer afsluiters voor een AR15/M16 geweer (AAID5260NL) en/of
- een hoofdgroep van een M16 geweer, merk onbekend, kaliber .223 REM (AAHK1073NL) en/of
- een afsluiterdeksel voor een AK47, kaliber 7.62x39mm, serienummer 533271 (AAHM2747NL) en/of
- vijf, althans een of meer afsluitdeksel(s) voor een AK47, kaliber 7.62x39mm, waarvan één afsluitdeksel met serienummer 42045 en/of waarvan drie zijn voorzien van een richtkijker van het merk Leapers, model 4 x 32 Mini @ 100Yds (AAHM2713NL) en/of
- een afsluitdeksel voor een AK47 met daarop een kijkermontage (AAID5282NL) en/of
- een loop van een machinegeweer MG42, kaliber 7.92x57mm, serienummer HG80 (AAHK1009NL) en/of
- een loop van een vuurwapen, te weten Colt 1911 systemen, kaliber .45 ACP (AAID5265NL) en/of
- vijf, althans een of meer lo(o)p(en), kaliber 9mm Luger, waarvan een voor een Glock pistool zonder opschrift, een met opschrift op de onderloop **QR5, een met opschrift op de kamer 9 MM, een met serienummer R001858, een met serienummer verwijderd

voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl hij en/of zijn mededader(s) van het uitwisselen en/of verhuren of anderszins ter beschikking stellen en/of verhandelen van wapens en/of munitie een beroep of een gewoonte heeft/hebben gemaakt;


5.
hij op of omstreeks 9 december 2014 te Loosdrecht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk heeft/hebben bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, een of meer hoeveelhe(i)d(en) cocaïne, te weten in totaal (ongeveer) vijf kilogram cocaïne (in twee AH tassen ((AAHE6101NL) en/of (AAHE6102NL)), te weten:

1. in tape gewikkeld pak met 1,01 kilogram cocaïne (4886590);

1. in tape gewikkeld pak met 989 gram cocaïne (4886592);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886595);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886596);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886606);

in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in de bij die wet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, zal worden vernietigd, omdat het hof, onder meer ten aanzien van de bewijsvraag, tot andere beslissingen komt.

Bewijsverweer: dynamische verkeerscontrole

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat de aanhouding van de verdachte onrechtmatig is geweest, omdat daarbij sprake was van détournement de pouvoir: de politie heeft de haar toekomende controlebevoegdheden van de Wegenverkeerswet 1994 uitsluitend gebruikt ten behoeve van de opsporing. Volgens de raadsman wijkt de onderhavige zaak af van de zaak waarop het arrest van de Hoge Raad van 1 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2454) betrekking heeft, omdat de verkeerscontrole niet direct plaatsvond op de Foodstrip, maar na enkele uren van observatie na het verlaten van de Foodstrip en na het bezoek aan het adres [adres 2] te Amsterdam Zuidoost, in welk tijdsbestek geen verdenking rees die ingrijpen op basis van het Wetboek van Strafvordering mogelijk maakte, zodat de politie na overleg met de officier van justitie, met het oog op opsporing tot een verkeerscontrole is overgegaan. De opvatting dat sprake is van détournement de pouvoir ziet de raadsman hierin bevestigd dat, nadat het rijbewijs van de bestuurder was gecontroleerd en akkoord bevonden, is gevraagd naar de identiteit van de overige inzittenden van de auto. Dit vormverzuim dient volgens de raadsman te leiden tot bewijsuitsluiting van al het bewijs dat in de onderhavige zaak (als fruit of the poisonous tree) is verkregen.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende

Het hof stelt op grond van de stukken van het dossier – in het bijzonder het proces-verbaal van bevindingen van 11 december 2014, opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren S-031, S-096, S-001, S-090, S-097 en S-003 en de processen-verbaal van verhoor opgemaakt door de raadsheer-commissaris betreffende het verhoor van de vier laatstgenoemde verbalisanten en de verbalisant bekend onder nummer T.461, alsmede de verklaringen van [medeverdachte 2] – het volgende vast.

Op 9 december 2014 wekten [naam 1] en [medeverdachte 1] , onderscheidenlijk bestuurder en bijrijder van een Volkswagen Passat, de belangstelling van een aantal politieambtenaren. Deze politieambtenaren waren belast met een dynamische verkeerscontrole en bevonden zich op of nabij de zogeheten Foodstrip te Amsterdam. Deze Foodstrip, een verzameling (fastfood)restaurants was, naar de politie bekend was, een ‘sleutelplaats’: een plaats waar criminelen elkaar veelvuldig ontmoeten in verband met onder meer de overdracht van wapens, drugs en grote geldbedragen. Die overdracht gebeurt ter plaatse dan wel op een locatie waar men gezamenlijk heen gaat nadat op/bij de Foodstrip contact is gelegd.

De politieambtenaren zagen dat [naam 1] en [medeverdachte 1] bij de Foodstrip de verdachte en zijn broer [medeverdachte 2] ontmoetten en dat laatstgenoemd duo met eerstgenoemd duo in de Volkswagen stapte en wegreed achter een Peugeot met twee inzittenden aan. Deze Peugeot betrof een huurauto. Het was de politieambtenaren bekend dat criminelen veelvuldig gebruik maken van huurauto’s om opsporing en ontneming te bemoeilijken. De politieambtenaren hebben de voertuigen gevolgd en gezien dat werd geparkeerd voor de flat [adres 2] te Amsterdam Zuidoost. [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en de inzittenden van de Peugeot zijn gezamenlijk de woning gelegen aan [adres 2] binnengegaan. Ongeveer twee uur later zijn [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vertrokken uit de woning en zijn zij weggereden in de Volkswagen met [naam 1] en de verdachte, die al die tijd bij/in de auto hadden gewacht. Bij dat wegrijden leek het erop dat iemand vanaf de balustrade bij [adres 2] de omgeving scande, terwijl de Volkswagen een manoeuvre maakte die geschikt was om te constateren of deze werd gevolgd.

“Er is overleg geweest met de officier van justitie”, zo heeft verbalisant S-001 tegenover de raadsheer-commissaris verklaard, en voorts: “Er was niet genoeg om over te gaan tot aanhouding of staande houding. Toen is besloten een controle op grond van de WVW [het hof begrijpt: Wegenverkeerswet 1994] in te stellen”. Kort daarna is op de A9 in de gemeente Ouderkerk aan de Amstel aan de bestuurder van de Volkswagen een stopteken gegeven. Van deze bestuurder zijn rij- en kentekenbewijs gevorderd. De bestuurder overhandigde een rijbewijs op naam van [naam 1] . Vervolgens is van de overige inzittenden een identiteitsbewijs gevorderd. De overige inzittenden gaven respectievelijk op te zijn genaamd [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte] (de verdachte). Controle in de computersystemen leerde dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] antecedenten hadden op het gebied van de Wet wapens en munitie, terwijl [medeverdachte 1] als vuurwapengevaarlijk stond geregistreerd. Besloten werd [medeverdachte 1] aan een veiligheidsfouillering te onderwerpen op grond van artikel 7, derde lid, Politiewet 2012. Daarbij bleek dat hij een pistool van het merk Glock in zijn broeksband had en een kogelvrije bodywarmer droeg. [medeverdachte 1] en – omdat het de politieambtenaren bekend was dat tijdens drugsdeals criminelen in het bezit kunnen zijn van pistolen en/of kogelvrije vesten met de bedoeling zichzelf te kunnen verdedigen dan wel die te gebruiken bij ripdeals – de overige inzittenden zijn vervolgens aangehouden en zij zijn allen aan een veiligheidsfouillering onderworpen. Bij de verdachte en [naam 1] werden geen voor inbeslagneming vatbare voorwerpen aangetroffen. Bij [medeverdachte 2] werd een pistool met houder, alsmede een extra patroonhouder met munitie aangetroffen, en daarnaast een groot blok geperst wit poeder dat later ongeveer een kilogram cocaïne bleek te bevatten. Een en ander heeft mede aanleiding gevormd voor een doorzoeking in de woning van de verdachte in Loosdrecht, waarbij een grote hoeveelheid wapens en munitie en nog eens ongeveer vijf kilo cocaïne zijn aangetroffen.

In het licht van de door de raadsman genoemde uitspraak van de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van de zogenaamde dynamische verkeerscontrole is het hof, anders dan de raadsman, van oordeel dat de hiervoor vastgestelde gang van zaken geen vormverzuim oplevert. De politieambtenaren waren op de voet van artikel 160, eerste lid en vierde lid, Wegenverkeerswet 1994 bevoegd de bestuurder van de Volkswagen en dit voertuig aan een verkeerscontrole te onderwerpen. Er is daadwerkelijk inzage gevorderd in het rij- en kentekenbewijs, zodat aangenomen mag worden dat deze bevoegdheden van voormeld artikel zijn uitgeoefend ter controle van de naleving van de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde voorschriften. De omstandigheid dat de uitoefening van deze bevoegdheden ook het verrichten van opsporingshandelingen mogelijk maakte, maakt die uitoefening niet onrechtmatig. Voorts rechtvaardigden de waarnemingen die aan de verkeerscontrole vooraf zijn gegaan de controle van de identiteit van de overige inzittenden op de voet van artikel 8, eerste lid, Politiewet 2012 door inzage te vorderen in hun identiteitsbewijs, daar dit redelijkerwijs noodzakelijk kon worden geacht voor de uitoefening van de politietaak. De omstandigheid dat in deze zaak de dynamische verkeerscontrole plaatsvond na enkele uren van observatie waarin geen verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering tot stand kwam, maakt dat niet anders, net zo min als de overige punten waaraan de raadsman de conclusie heeft verbonden dat de controle hier uitsluitend met het oog op de opsporing plaatsvond.

Het verweer wordt daarom verworpen.

Overige bewijsverweren en bewijsoverwegingen

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van hetgeen hem is tenlastegelegd onder 2, onder 3 (met uitzondering van de aangetroffen Glock 17L en het stroomstoot/CSgas-wapen, ten aanzien waarvan de verdediging zich heeft gerefereerd aan het oordeel van het hof) en onder 5. Hij heeft daartoe, kort samengevat, het volgende aangevoerd.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van het pakket cocaïne dat bij de veiligheidsfouillering is aangetroffen onder de jas van [medeverdachte 2] , laat staan dat is vast te stellen dat de verdachte een uitvoeringshandeling heeft verricht met betrekking tot deze cocaïne.

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde

(i) Wat betreft de wapens, wapenonderdelen en munitie, waaronder de Kalasjnikovs en de handgranaten die zijn aangetroffen in de schuur en in de zolderruimte gelegen boven de eerste verdieping van de woning aan de [adres 3] .

De verdachte is zich niet in meer of mindere mate bewust geweest van de aanwezigheid van deze verboden goederen. De verdachte heeft na het overlijden van zijn moeder met zijn vrouw en kinderen eind 2013 de benedenverdieping betrokken van de woning aan de [adres 3] . Zijn broer [naam 2] bewoonde de eerste verdieping waarboven de desbetreffende zolderruimte is gelegen. De verdachte kwam daar volgens zijn zeggen niet, omdat hij er niets te zoeken had. Ook [naam 2] heeft verklaard dat de verdachte nooit bij hem boven kwam. Volgens hem kwam [medeverdachte 2] dagelijks bij de woning.

Het DNA van de verdachte op de schouderband van een in de zolderruimte aangetroffen Colt AR15 kan daarop terecht zijn gekomen toen de politie dit wapen op de grond had gelegd, terwijl ook mogelijk is dat dit DNA op de schouderband terecht is gekomen op een eerder moment, nu de verdachte twintig jaar lid is geweest van een schietvereniging. Op de aangetroffen wapens en munitie is verder geen spoor van de verdachte (vingerafdruk noch DNA) aangetroffen.

De verdachte heeft de verboden goederen in de schuur nooit gezien. Hij heeft daar wel eens gereedschap gehaald, maar de schuur stond helemaal vol en hij heeft niet gecontroleerd wat er allemaal stond/lag. De verdachte heeft daarover verder verklaard dat de trampoline van zijn kinderen enkele meters van de schuur stond waarin de plastic tas met instabiele handgranaten is aangetroffen en dat hij zijn kinderen daar nooit zou hebben laten spelen als hij zich van de aanwezigheid van die handgranaten bewust was geweest.

(ii) Wat betreft de op de begane grond van voormelde woning aangetroffen munitie en patroonhouders.

De verdachte is geruime tijd lid geweest van een schietvereniging. Hij heeft een wapenvergunning gehad en in dat verband, zo heeft de verdachte op 10 februari 2015 bij de politie verklaard, was hij in het bezit van vijf vuurwapens, te weten een Baretta 92F, een Glock45, een Glock 9mm, een Colt Anaconda en een Heckler & Koch G3. Nadat zijn wapenvergunning is ingetrokken in 2013, heeft de verdachte zijn wapens en munitie ingeleverd. Hierbij is hij een bepaalde hoeveelheid munitie en patroonhouders vergeten in te leveren. Hij wist dus niet dat deze in de woning zijn achtergebleven.

Ten aanzien van het onder 5 tenlastegelegde

De verdachte is zich niet in meer of mindere mate bewust geweest van de aanwezigheid van de cocaïne in de trapkast op de begane grond. Een bekende van hem heeft de Albert Heijn-tassen met cocaïne in de kast gezet en nadien gevraagd of dat mocht. De verdachte heeft daarin toegestemd zonder naar de inhoud van de tassen te vragen of er in te kijken. Het is goed mogelijk dat de verdachte de tassen heeft zien liggen, maar aan de buitenkant kon hij niet zien dat daar cocaïne in zat. Hij heeft ook niet de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij cocaïne aanwezig had.

Het hof overweegt, mede naar aanleiding van deze verweren, als volgt.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat bewezen kan worden dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het – impliciet subsidiair – tenlastegelegde in vereniging aanwezig hebben van cocaïne. Daaruit moet worden afgeleid dat hij van oordeel is dat het impliciet primair tenlastelegde (medeplegen van het) verkopen, afleveren, verstrekken vervoeren van die stof niet wettig en overtuigend is bewezen. Het hof onderschrijft dit oordeel. De verdachte moet hiervan dan ook worden vrijgesproken. Nu dit eveneens is bepleit door de raadsman, wordt dit oordeel niet nader gemotiveerd.

Omtrent het onder 2 impliciet subsidiair tenlastegelegde (medeplegen van het) aanwezig hebben van cocaïne overweegt het hof als volgt.

De advocaat-generaal heeft het standpunt betrokken dat de bij [medeverdachte 2] aangetroffen kilo cocaïne hoort bij de partij die in de woning van de verdachte is aangetroffen, vanwege de overeenkomende uiterlijke verschijningsvorm, te weten: als kilo verpakt met een ster als merkteken. Voorts heeft de advocaat-generaal betoogd dat beide hoeveelheden voorwerp zijn van handel door de verdachte en [medeverdachte 2] , waarbij de advocaat-generaal cruciaal acht dat beide broers met het oog op de cocaïnehandel in/bij de woning [adres 2] waren, tot welke conclusie de advocaat-generaal komt mede omdat de verdachte geen plausibele verklaring heeft afgelegd over zijn gedragingen op de Foodstrip en bij Huigenbos.

Het hof volgt deze benadering van de advocaat-generaal niet. De inhoud van dossier, beschouwd in samenhang met het verhandelde ter terechtzitting, biedt naar het oordeel van het hof geen toereikende aanknopingspunten voor het oordeel dat de verdachte zich bezig heeft gehouden met de handel in cocaïne. Zijn aanwezigheid bij de ontmoeting op de Foodstrip en het wachten in de auto bij de flat Huigenbos, vormen niet een dergelijk aanknopingspunt, ook niet wanneer dat wordt bezien in samenhang met de omstandigheid dat aannemelijk is dat de cocaïne die [medeverdachte 2] op 9 november 2014 bij zich had, hoorde bij de partij die in de woning van de verdachte is aangetroffen. Het is geenszins uitgesloten dat [medeverdachte 2] zich in de wereld van de handel in harddrugs begaf, zonder dat de verdachte op 9 november 2014 bij de daaraan gerelateerde bezigheden van [medeverdachte 2] in Amsterdam Zuidoost betrokken was. Voorts brengt de (hierna te bespreken) wetenschap van de verdachte van de aanwezigheid van de vijf kilo cocaïne in zijn woning niet automatisch mee dat de verdachte (ook) wist van de cocaïne die [medeverdachte 2] bij zich had. Om die redenen kan naar het oordeel van het hof niet met de voor een veroordeling toereikende mate van zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte enige mate van wetenschap heeft gehad van de aanwezigheid van de cocaïne die [medeverdachte 2] op 9 november 2014 onder zijn kleding bij zich droeg. Mitsdien is naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 2 impliciet subsidiair is tenlastegelegd.

De verdachte moet op grond van het voorgaande integraal worden vrijgesproken van hetgeen hem onder 2 is tenlastegelegd.

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde

Ad (i)

Dat de verdachte de schijn (in ernstige mate) tegen heeft, behoeft nauwelijks betoog: in delen van de mede door hem bewoonde en mede aan hem in eigendom toebehorende woning en in een bij die woning behorende schuur is een groot wapenarsenaal aangetroffen, terwijl de verdachte niet onbekend was en is met (meervoudig) wapen- en munitiebezit en op de schouderband van een van de in de zolderruimte gevonden wapens celmateriaal is aangetroffen waaruit een DNA-profiel is verkregen dat met een extreme zeldzaamheid matcht met het DNA-profiel van de verdachte. Daartegenover staat evenwel een aantal omstandigheden die als vaststaand kunnen worden aangenomen en door de verdediging betrokken – disculperende – stellingen waarvan de onjuistheid door het hof niet vastgesteld is kunnen worden. Het hof kent er in dit verband betekenis aan toe dat:

 • -

  de verdachte eind 2013 (na het overlijden van zijn moeder, met zijn vrouw en kinderen) de benedenverdieping heeft betrokken van de door hem en zijn broers ( [naam 2] en [medeverdachte 2] ) geërfde ouderlijke woning gelegen aan de [adres 3];

 • -

  toen de verdachte met zijn gezin de benedenverdieping betrok, [naam 2] al geruime tijd de eerste verdieping bewoonde, waarboven zich de zolderruimte bevond waar een groot deel van het wapentuig en de handgranaten zijn aangetroffen;

 • -

  de benedenverdieping en de door [naam 2] gebruikte vertrekken de facto gescheiden werden bewoond en zich daarvoor leenden, terwijl niet kan worden vastgesteld dat de verdachte op de eerste verdieping kwam;

 • -

  de verdachte, terwijl hij over een daartoe strekkende vergunning beschikte, tot in 2013 in het bezit is geweest van wapens waarbij de munitie behoorde die op diverse plaatsen op de door hem bewoonde begane grond is aangetroffen (opmerking verdient daarbij dat, anders dan is vermeld in de excell-lijst met het overzicht van de aangetroffen verboden goederen en in het proces-verbaal van bevindingen beschrijving aantreffen wapens en munitie [adres 3] 195 te Loosdrecht van 29 mei 2015, géén voor de in de zolderruimte aangetroffen Kalasjnikovs geschikte munitie op de begane grond is aangetroffen: de verklaring van de verdachte bij de politie op 10 februari 2015 en ter terechtzitting van 8 maart 2017 dat de 400 patronen met kaliber 7.62x51mm niet bestemd zijn voor een Kalasjnikov, maar geschikt voor een Heckler & Koch G3 die de verdachte eerder, met vergunning, in bezit heeft gehad, wordt niet weerlegd door de bevindingen van de politie ten aanzien van de munitie);

 • -

  met uitzondering van de genoemde DNA-match met betrekking tot de schouderband die vast zat aan de Colt AR15 die in de zolderruimte is aangetroffen, op geen enkel onderdeel van het wapenarsenaal enig aan de verdachte te verbinden spoor is aangetroffen;

 • -

  het dossier aanwijzingen behelst die steun bieden aan de tegenover de politie afgelegde verklaringen van [medeverdachte 2] op 11 en 17 december 2014 en 9 februari 2015, inhoudende dat het voor een deel van de in de zolderruimte en in de schuur aangetroffen verboden spullen – te weten de oudere wapens (Kalasjnikovs), wapenonderdelen, handgranaten en munitie – gaat om door zijn vader als wapenverzamelaar bijeengebrachte spullen (de advocaat-generaal is daar ook van uit gegaan, blijkens zijn mededelingen ter terechtzitting in hoger beroep van 22 januari 2018);

 • -

  elke aanwijzing ontbreekt voor betrokkenheid van de verdachte bij enige (handels)transactie met betrekking tot de onderhavige goederen;

 • -

  volgens de verklaring van [naam 2] , [medeverdachte 2] vrijwel dagelijks in de woning kwam, die hem mede in eigendom toebehoorde, en dat in de zolderruimte in een wapenkoffer met een vuurwapen van het merk Heckler & Koch een handleiding is aangetroffen met een dactyloscopisch spoor van [medeverdachte 2] , terwijl op de overloop in een kast op de eerste verdieping een Smith & Wesson draagkoffer is gevonden met een dactyloscopisch spoor van [medeverdachte 2] en in de zolderruimte een vuurwapen van het merk Heckler & Koch en een vuurwapen van het merk Para Ordnance zijn aangetroffen, welke wapens deel hebben uitgemaakt van een grotere partij die door [medeverdachte 2] in Spanje is gekocht en waarvoor hij op 24 december 2009 door de rechtbank Amsterdam is veroordeeld.

Tegen deze achtergrond komt het hof tot de slotsom dat niet met de voor een veroordeling vereiste mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat bij de verdachte sprake is geweest van een meerdere of mindere mate van bewustheid van de aanwezigheid van de in de zolderruimte en in de schuur aangetroffen verboden goederen. Wat betreft de voormelde DNA-match merkt het hof op dat deze in het licht van de zojuist genoemde feiten en omstandigheden niet de conclusie rechtvaardigt dat de verdachte ook het aan de schouderband verbonden wapen in handen heeft gehad noch dat de verdachte dat wapen in de zolderruimte heeft neergelegd en zich van de overige zich daar bevindende wapens bewust moet zijn geweest. Daarbij speelt ook een rol dat niet geheel is uitgesloten dat het desbetreffende celmateriaal door contaminatie op de schouderband terecht is gekomen.

Het voorgaande brengt het hof tot de conclusie dat het verweer doel treft wat betreft de in de zolderruimte en in de schuur aangetroffen verboden goederen en de verdachte in zoverre zal worden vrijgesproken van hetgeen hem onder 3 is tenlastegelegd.

Ad (ii)

In aanmerking genomen – ten eerste – de plaatsen (op de door de verdachte bewoonde benedenverdieping) waar de munitie en patroonhouders zijn aangetroffen, te weten in een wapenkluis (waarvan de sleutel in een keukenlade is gevonden) in een kast, in de gang/ruimte waaraan de deur naar de slaapkamer van de verdachte is gelegen en in een andere in die gang/ruimte staande kast, alsmede onder een radiator op de vliering boven die gang/ruimte, waar ook het stroomstoot/CSgas-wapen is aangetroffen waarover de verdachte heeft verklaard dat het van hem is, en in een kast op de slaapkamer van de verdachte, en – ten tweede – dat de verdachte heeft verklaard dat het munitie betreft die hij eerder had gekocht en die behoorde bij de wapens waarvoor hij een vergunning heeft gehad, is het hof van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich van de aanwezigheid van die aangetroffen verboden goederen bewust is geweest en hij daarover kon beschikken. In die sleutel plaatst het hof ook de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg van 2 september 2015, dat hij “de verantwoordelijkheid neemt voor de wapens en de munitie die op de begane grond zijn aangetroffen”.

Het hof hecht geen geloof aan de verklaring van de verdachte dat hij zou zijn vergeten deze spullen samen met de wapens in te leveren, met dien verstande dat hij zich niet meer bewust was van de aanwezigheid daarvan in zijn woning.

Het dienaangaande gevoerde verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van het onder 5 tenlastegelegde

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte zijn in de kast onder de trap op de begane grond twee Albert Heijn-tassen gevonden met daarin vijf pakken van elk ongeveer een kilo van een materiaal bevattende cocaïne. De stelling dat de verdachte – die heeft verklaard te hebben geweten van de aanwezigheid van tassen in zijn woning en toestemming te hebben gegeven voor de plaatsing van die tassen omdat dit noodzakelijk was voor degene die deze tassen daar plaatste vanwege een ruzie die deze persoon had – niet bekend zou zijn geweest met de inhoud daarvan, acht het hof niet aannemelijk. Het hof hecht geen geloof aan de verklaring van de verdachte dat hij, ermee geconfronteerd dat het ging om een tas vol ‘conflictstof’, niet gevraagd zou hebben naar de inhoud en dat hij niet zou hebben gekeken wat in de tassen zat. Bij gebreke van een plausibele, verifieerbare andersluidende verklaring gaat het hof er daarom van uit dat de verdachte wél op de hoogte was van het feit dat het pakketten met cocaïne betrof, zodat hij opzettelijk deze cocaïne tezamen en in vereniging met een ander in zijn woning aanwezig heeft gehad.

Het verweer wordt mitsdien verworpen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

3.

hij op 9 december 2014 te Loosdrecht, een vuurwapen van categorie III en een wapen van categorie II, te weten:

- een pistool, merk Glock, 17L, serienummer verwijderd (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10001 - 10003) (AAHE6099NL) en

- een stroomstoot- en pepperspraywapen, te weten een Scorpy 200, 2 in 1 (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 081 - 01 082) en

munitie van categorie II en III, te weten:

- 19 patronen, waarvan 15 keer IMI, kaliber 9mm Luger, 2 keer Winchester, kaliber 9mm Luger, 1 keer DAG SX E 94 9X19A3 Politiemunitie, 1 keer DAG SX F 94 9X19A3 Politiemunitie (Dossier pro forma 19-03-2015 pagina 10003 – 10004) (AAHM2653NL) en

(Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 043 - 01 066)
- 950 patronen, L E 45 A.C.P., kaliber .45 ACP (AAHE6071NL) en
- 400 patronen, FNM 84-1, kaliber 7.62x51mm (AAHE6098NL) en
- 130 patronen, waarvan 100 keer FC 44 REM MAG en 30 keer PMC 44 REM MAG, kaliber .44 Remington Magnum (AAHE6098NL) en
- 49 patronen, FC 40 S&W, kaliber .40 S&W (AAHE6098NL) en
- 145 patronen, FC 10mm AUTO (AAHE6098NL) en
- 100 patronen, S&B 9mm Luger, kaliber 9mm Luger (AAHE6098NL) en
- 139 patronen, FNM 84-1, kaliber 7.62x51mm (AAID5274NL) en
- 88 patronen, Sellier & Bellot, kaliber 9mm Luger (AAID5259NL) en
- 20 patronen, Winchester 308WIN, kaliber 7.62x51mm (AAID5259NL) en
- 50 patronen, Federal Cartridge Company 40 S&W, kaliber .40 S&W (AAID5259NL) en
- 51 patronen, waarvan 40 keer Sellier & Bellot en 11 keer Winchester, kaliber 9mm Luger (AAID5259NL) en

acht patroonmagazijnen, te weten vier keer een Heckler & Koch G3 waarvan drie keer 20 schots en een keer 30 schots 7.62x51mm, een Glock 14 + 3 schots 9x19mm, twee keer een Glock 30 schots 9x19mm, een U.S.A. Magazines 30 schots 9x19mm (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 01 066 - 01 068) (AAHE6097NL)

voorhanden heeft gehad;


5.
hij op 9 december 2014 te Loosdrecht, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid cocaïne, te weten in totaal (ongeveer) vijf kilogram cocaïne (in twee AH-tassen ((AAHE6101NL) en (AAHE6102NL)), te weten:

1. in tape gewikkeld pak met 1,01 kilogram cocaïne (4886590);

1. in tape gewikkeld pak met 989 gram cocaïne (4886592);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886595);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886596);

1. in tape gewikkeld pak met 1,00 kilogram cocaïne (4886606).

Hetgeen onder 3 en 5 meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het onder 3 en 5 bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het onder 3 bewezenverklaarde levert op:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III

en

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Het onder 5 bewezenverklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het onder 3 en 5 bewezenverklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg onder 2, 3 en 5 bewezenverklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek van het voorarrest.

De advocaat-generaal heeft – uitgaand van dezelfde bewezenverklaring als in eerste aanleg – gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft een doorgeladen pistool, een stroomstoot/CSgas-wapen, een zeer grote hoeveelheid munitie en een aantal patroonmagazijnen voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van deze goederen is gevaarlijk voor de samenleving en brengt gevoelens van onveiligheid in de samenleving met zich mee. Voorts heeft de verdachte opzettelijk samen met een ander bijna vijf kilogram cocaïne in zijn woning aanwezig gehad. Dit is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof. De aangetroffen hoeveelheid is van dien aard dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. De verspreiding en (groot)handel in harddrugs en als afgeleide het gebruik ervan, betekenen een ernstige bedreiging van de volksgezondheid, brengen onrust voor de samenleving met zich en leiden veelal, direct en indirect, tot diverse vormen van criminaliteit. Het hof rekent dit de verdachte aan hieraan een bijdrage te hebben geleverd.

De aard en de ernst van deze feiten rechtvaardigen de oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanmerkelijke duur. De door strafrechters in Nederland met het oog op een zekere uniformering in de strafoplegging gehanteerde landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting noemen een gevangenisstraf van 15 maanden voor het aanwezig hebben van een hoeveelheid harddrugs als waarvan hier sprake is en 3 maanden voor het voorhanden hebben van een pistool, waarbij het feit dat deze geladen is strafverzwarend werkt. Het bezit van een stroomstootwapen/pepperspray wordt volgens die oriëntatiepunten met geldboetes bestraft. Voor de munitie bestaat, gelet op de aangetroffen grote hoeveelheid geen in de onderhavige zaak bruikbaar oriëntatiepunt. Hetzelfde geldt voor de patroonmagazijnen, die overigens voor de wet gelijk worden gesteld met een vuurwapen.

Gelet op de hoeveelheid wapentuig en de combinatie daarvan met een grote hoeveelheid cocaïne, is het hof van oordeel dat een passende straf niet kan worden gevonden door het simpelweg optellen van hetgeen voormelde oriëntatiepunten aanreiken. Dat zou geen recht doen aan de ernst die juist ook spreekt uit de combinatie van cocaïne- en wapenbezit in deze hoeveelheden.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 10 januari 2018 is hij niet eerder ter zake van feiten als in deze zaak bewezenverklaard met justitie in aanraking geweest.

De verdachte is vanaf zijn aanhouding op 9 november 2014 tot 10 mei 2016 in deze zaak gedetineerd geweest. Op laatstgenoemde datum is de voorlopige hechtenis opgeheven. Aan voormeld uittreksel uit de Justitiële Documentatie kan worden ontleend dat de verdachte sinds zijn vrijlating niet opnieuw met politie en/of justitie in aanraking is gekomen. Voorts houdt het hof rekening met de omstandigheid dat de onderhavige feiten inmiddels dateren van langere tijd geleden en dat het hof de verdachte vrijspreekt van betrokkenheid bij het aanwezig hebben van cocaïne in Amsterdam Zuidoost en van het bezit van een zeer grote hoeveelheid zware wapens en munitie die de advocaat-generaal wel in zijn strafeis heeft betrokken.

Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat het hof onvoldoende zwaarwegend belang van de samenleving bij hernieuwde detentie van de verdachte ziet, komt het hof tot de slotsom dat oplegging van een aanzienlijk lagere straf dan gevorderd door de advocaat-generaal in de rede ligt.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Voorlopige hechtenis

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de gevangenneming van de verdachte wordt bevolen met ingang van de uitspraak van dit arrest.

Het hof is van oordeel dat voor een dergelijk bevel geen aanleiding bestaat, gelet op de op te leggen straf en op de tijd die de verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht, bezien in het licht van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, en artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De vordering zal daarom worden afgewezen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet, de artikelen 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissingen ter zake van het onder 1, 4 en 6 tenlastegelegde en de beslissing ter zake van het onder 3 tenlastegelegde, voor zover betrekking hebbend op “een grendelgeweer, merk Midland Gun Company, kaliber .270 Winchester, serienummer 25906 (Dossier pro forma 10-06-2015 pagina 10048 – 10049) (AAHK1013NL)”.

Vernietigt het vonnis voor het overige en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 3 en 5 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 3 en 5 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 3 en 5 bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Wijst af de vordering tot gevangenneming van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R. Kuiper, mr. A.M. van Woensel, mr. J.J.I. de Jong, in tegenwoordigheid van mr. J.M. van Riel, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 5 februari 2018.

[…]