Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:3566

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-10-2018
Datum publicatie
16-11-2018
Zaaknummer
200.225.654/01-03 OK en 200.225.919/01-04 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquete; beeindiging onmiddellijke voorziening in verband met minnelijke regeling; 2:349a BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2019/2
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummers: 200.225.654/01-03 OK

200.225.919/01-04 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 3 oktober 2018

in de zaken tussen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRM HOLDING B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERZOEKSTER in de zaak met nummer 200.225.654/01 OK

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APTITUDE HEALTH B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.654/01 OK,

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERZOEKSTER en VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.919/01 OK

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.919/01-02 OK

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRM ONCOLOGY B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERZOEKSTER in de zaak met zaaknummer 200.225.654/02 OK)

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.654/02 OK

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERZOEKSTER in de zaak met nummer 200.225.919/03 OK

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.919/03 OK

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n

4. de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten,

[A] ,

gevestigd te [....] ,

5. [B],

wonende te [....] ,

VERZOEKERS in de zaak met nummer 200.225.919/02 OK,

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIME ONCOLOGY B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

VERZOEKSTER in de zaak met nummer 200.225.654/03 OK

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERWEERSTER in de zaak met nummer 200.225.654/03 OK

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERZOEKSTER in de zaak met nummer 222.225.919/04 OK

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

t e v e n s

VERWEERSTER in de zaak met nummer 222.225.919/04 OK

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n

1 [C]

wonende te [....] ,

2. [B]

wonende te [....] ,

advocaten: mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

3. [D]

wonende te [....]

advocaten: mr. M.W.E. Evers en mr. J. de Rooij, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

BELANGHEBBENDEN in de zaken met nummers 200.225.654/01-03 OK en 200.225.919/01-04 OK.

1 Het verloop van het geding

1.1

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 13 november 2017, 14 november 2017 en 18 juni 2018 in deze zaak.

1.2

Bij de twee beschikkingen van 13 november 2017 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang en onder aanhouding van iedere verdere beslissing – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen mr. J.A. van der Have (verder: Van der Have) tot bestuurder met beslissende stem van Aptitude Health B.V., TRM Oncology B.V. en Prime Oncology B.V. benoemd en de door TRM Holding B.V. gehouden aandelen in Aptitude Health B.V. – met uitzondering van één aandeel – ten titel van beheer overgedragen aan een nader aan te wijzen beheerder A en de door [A] gehouden aandelen in Aptitude Health B.V. – met uitzondering van één aandeel – ten titel van beheer overgedragen aan een nader aan te wijzen beheerder B.

1.3

Op 13 september 2018 heeft mr. Wolters de Ondernemingskamer bericht dat overeenstemming is bereikt met betrekking tot de verkoop van Prime Oncology B.V. aan een derde. Namens alle partijen heeft hij de Ondernemingskamer verzocht de onmiddellijke voorziening voor zover die betrekking heeft op Prime Oncology B.V. te beëindigen zodra de notaris de betreffende leveringsakte heeft gepasseerd.

1.4

Van der Have heeft op 17 september 2018 telefonisch aan de secretaris van de Ondernemingskamer bevestigd dat hij geen bezwaar heeft tegen beëindiging van de onmiddellijke voorziening voor zover die betrekking heeft op Prime Oncology B.V.

1.5

Op 3 oktober 2018 heeft een kantoorgenoot van mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam, de Ondernemingskamer geïnformeerd dat de in 1.3 bedoelde leveringsakte op die dag is gepasseerd.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Partijen hebben eenparig te kennen gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en zij hebben ten behoeve van de uitvoering daarvan thans verzocht de getroffen onmiddellijke voorziening voor zover die betrekking heeft op Prime Oncology B.V. te beëindigen.

2.2

De Ondernemingskamer zal gelet op het voorgaande, waartegen Van der Have geen bezwaar heeft gemaakt, de benoeming van Van der Have als bestuurder van Prime Oncology B.V. bij wijze van onmiddellijke voorziening beëindigen. Dit laat de overige getroffen onmiddellijke voorzieningen onverlet.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden de benoeming van mr. J.A. van der Have tot bestuurder met beslissende stem van Prime Oncology B.V. zoals bedoeld in de eerdere beschikkingen van 13 november 2017 in deze zaak;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, drs. P.R. Baart en prof. dr. mr. F. van der Wel RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2018.