Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:3409

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-09-2018
Datum publicatie
30-10-2018
Zaaknummer
200.221.306/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquête: beëindiging onderzoek; bepaling vergoeding onderzoeker; art. 2:350 lid 3 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/203
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.221.306/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 21 september 2018

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. E.A. de Waart, kantoorhoudende te Schiphol-Rijk,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADW ACCOUNTANTS B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADW FLEVOLAND B.V.,

gevestigd te Zeewolde,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADW HARDERWIJK B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

VERWEERSTERS,

advocaat: mr. H.E. ter Horst, kantoorhoudende te Zwolle,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILGERHIL BEHEER B.V.,

gevestigd te Hulhorst,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[C] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. H.E. ter Horst, kantoorhoudende te Zwolle.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen worden hierna als volgt aangeduid:

  • -

    verzoekster met [A] ;

  • -

    verweersters gezamenlijk ADW c.s.;

  • -

    belanghebbenden gezamenlijk met DBI c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 5 april 2018 en 6 april 2018.

1.3

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover hier van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van ADW c.s. over de periode vanaf 5 april 2001 tot 17 september 2017, mr. M.W.E. Evers (hierna: de onderzoeker) benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 40.000 (exclusief btw) en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van ADW c.s. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker voor de aanvang van diens werkzaamheden zekerheid dienen te stellen.

1.4

Bij faxbericht aan de Ondernemingskamer van 11 september 2018 heeft mr. De Waart, in verband met een tussen de betrokken partijen getroffen minnelijke regeling, namens Blouw Beheer verzocht de procedure met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij e-mail aan de Ondernemingskamer van 13 september 2018 heeft mr. Ter Horst zich namens ADW c.s. en DBI c.s. bij dat verzoek aangesloten.

1.5

De onderzoeker heeft bij e-mail aan de Ondernemingskamer van eveneens 13 september 2018 de verzoeken van partijen tot beëindiging van de procedure ondersteund. Voorts heeft hij de Ondernemingskamer verzocht zijn vergoeding te bepalen op € 12.500 (te vermeerderen met btw). Ter onderbouwing van zijn verzoek heeft de onderzoeker een specificatie overgelegd van de door hem verrichte werkzaamheden.

1.6

Bij e-mail van 13 september 2018 heeft de Ondernemingskamer partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over het verzoek van de onderzoeker aan de Ondernemingskamer tot bepaling van zijn vergoeding. Geen van partijen heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen een minnelijke regeling hebben getroffen, er geen bezwaren zijn ontvangen tegen het verzoek tot beëindiging van het bevolen onderzoek en de Ondernemingskamer voorts niet is gebleken van enig belang dat zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, zal de Ondernemingskamer het verzoek inwilligen aldus dat zij het bij de beschikking van 5 april 2018 bevolen onderzoek zal beëindigen, een en ander met ingang van heden.

2.2

In verband met de beëindiging van zijn werkzaamheden heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht zijn vergoeding te bepalen op € 12.500 (te vermeerderen met btw). Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich over dat verzoek uit te laten. Tegen bepaling van de verzochte vergoeding zijn geen bezwaren aangevoerd. De verzochte vergoeding komt de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt met ingang van heden het bij haar beschikking van 5 april 2018 bevolen

onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ADW Accountants B.V., ADW Flevoland B.V. en ADW Harderwijk B.V.;

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 12.500, de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, mr. drs. G. Boon RA en mr. D.E.M. Aleman MBA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Govers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 september 2018.