Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:3300

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-07-2018
Datum publicatie
01-10-2018
Zaaknummer
23-000096-18
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Diefstal. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000096-18

datum uitspraak: 17 juli 2018

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsvrouw)

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het

vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 20 januari 2011 in de strafzaak onder parketnummer 13-094948-10 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (China) op [geboortedatum] 1964,

adres: [geboortedatum].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 3 juli 2018.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Gelet op de in hoger beroep door het gerechtshof toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

primair

hij op of omstreeks 26 april 2010 te Amsterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (zwart) mapje, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

subsidiair

hij op of omstreeks 26 april 2010 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een (zwart) mapje en/of goed(eren) van zijn gading, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander dan aan verdachte, zijn (linker) arm door het raam van het rechter voorportier van de personenauto van voornoemde [benadeelde] heeft gestoken, een (zwart) mapje uit de personenauto heeft gehaald en heeft vastgehouden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat daarvan slechts aantekening is gedaan ingevolge artikel 378a van het Wetboek van Strafvordering.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 26 april 2010 te Amsterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwart mapje, toebehorende aan [benadeelde].

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep

in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert op:

diefstal.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

De politierechter heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot een geldboete van € 100,00, te vervangen door 2 dagen hechtenis.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechter in eerste aanleg is opgelegd.

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de strafoplegging het hof verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Het hof is in hoger beroep gesteld voor de vraag of en zo ja welke straf of maatregel dient te worden opgelegd, gelet op de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal uit een auto van een zwart mapje. De verdachte heeft het zwarte mapje door een openstaand raam uit een auto gepakt, is met het mapje weggelopen en heeft het mapje even later weer terug in de auto gegooid.

Het hof houdt er rekening mee dat de verdachte niet eerder en evenmin nadien met justitie in aanraking

is gekomen. Daarnaast houdt het hof rekening met zijn persoonlijke omstandigheden, zoals ter terechtzitting in hoger beroep naar voren zijn gebracht. De verdachte is naar Nederland gesmokkeld en verblijft hier illegaal. Het is voor hem niet mogelijk terug te gaan naar China, omdat China aan een terugkeer niet wil meewerken. De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep verder naar voren gebracht dat de verdachte tijdens werkzaamheden in Nederland ernstig is mishandeld en als gevolg daarvan aan een zware depressie en een post traumatische stress stoornis lijdt.

Het hof acht het, gelet op het voorgaande en gelet op het lange tijdsverloop sinds het bewezenverklaarde, raadzaam te bepalen dat aan de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat ter zake van het bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. M.L.M. van der Voet, mr. S. Clement en mr. A.E. Kleene-Krom, in tegenwoordigheid van mr. F. van den Brink, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

17 juli 2018.

[…]