Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:3290

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
11-09-2018
Datum publicatie
19-09-2018
Zaaknummer
200.222.537/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

enquêterecht; verhoging van het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/200
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.222.537/03 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 11 september 2018

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MKA-CHIRURGEN NOORDRAND ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERZOEKSTER,

advocaat: aanvankelijk mr. R.C. de Mol, thans mr. W.J.M. van Andel, kantoorhoudende te Utrecht,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MKA-CHIRURGEN NOORDRAND ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER,

advocaat: aanvankelijk mr. S.A. van der Velden, thans mr. W.J.M. van Andel kantoorhoudende te Utrecht,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FACEMED B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

aanvankelijk verschenen bij haar bestuurder [A] , thans bijgestaan door mr. R.C. de Mol, advocaat te Den Haag,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANKATES B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

advocaat: aanvankelijk mr. S.A. van der Velden, thans mr. Y.A. Wehrmeijer, kantoorhoudende te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

advocaat: aanvankelijk mr. S.A. van der Velden, thans mr. J.P. Franx, kantoorhoudende te Amsterdam,

BELANGHEBBENDEN.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen zullen hierna MKA, Facemed, Ankates en [B] worden genoemd.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 23 en 25 oktober 2017, 26 maart 2018 en 26 juli 2018 en naar de beschikking van de raadsheer-commissaris van 26 juli 2018, alle in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 23 en 25 oktober 2017 heeft de Ondernemingskamer – kort gezegd – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van MKA over de periode vanaf maart 2017, mr. E. Hammerstein (hierna: Hammerstein) benoemd als onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van MKA.

1.4

Bij de beschikking van 26 maart 2018 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten verhoogd tot € 70.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.5

Bij de beschikking van 26 juli 2018 heeft de Ondernemingskamer – kort gezegd – het verzoek van [B] en Ankates tot ontheffing van Hammerstein als onderzoeker en de daarop voortbouwende verzoeken afgewezen. Tevens is bij die beschikking de beslissing op het verzoek van Hammerstein het onderzoeksbudget te verhogen met ten minste € 5.000 exclusief btw, dan wel een door de Ondernemingskamer in goede justitie te bepalen bedrag, aangehouden en is Hammerstein in de gelegenheid gesteld om door middel van een urenspecificatie inzicht te geven in de door hem aan het verzoek van [B] en Ankates bestede tijd. Laatstgenoemd verzoek ziet niet alleen op het hierboven genoemde ontheffingsverzoek van [B] en Ankates, maar ook op hun verzoek aan de raadsheer-commissaris aanwijzingen te geven aan Hammerstein, waarop is beslist bij de beschikking van de raadsheer-commissaris van 26 juli 2018.

1.6

Hammerstein heeft op 31 juli 2018 een brief met de in 1.5 bedoelde specificatie aan de Ondernemingskamer doen toekomen.

1.7

Van de aan partijen geboden gelegenheid zich over deze specificatie uit te laten, heeft slechts Facemed gebruikt gemaakt door bij e-mail van 16 augustus 2018 te melden dat zij geen nadere opmerkingen heeft naar aanleiding daarvan heeft.

2 De gronden van de beslissing

Blijkens de in 1.5 genoemde urenspecificatie hebben Hammerstein en zijn kantoorgenote mr. A.J. van Wees € 5.040,30 exclusief btw aan kosten gemaakt voor werkzaamheden die in verband met het verzoek van [B] en Ankates zijn verricht. Geen van de partijen heeft naar aanleiding van die specificatie bezwaar gemaakt tegen Hammersteins verzoek het onderzoeksbudget te verhogen. De Ondernemingskamer overweegt dat de onderzoeker, tegen de achtergrond van het vorenoverwogene, de reden voor verhoging van het onderzoeksbudget voldoende heeft toegelicht. Het verzoek komt de Ondernemingskamer niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal dit verzoek dan ook toewijzen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij de beschikking van 23 oktober 2017 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van MKA-Chirurgen Noordrand Rotterdam B.V. ten hoogste mag kosten, tot € 75.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

bepaalt dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van MKA-Chirurgen Noordrand Rotterdam B.V. en dat zij voor de betaling daarvan ten genoegen van de onderzoeker (aanvullende) zekerheid dient te stellen voor de betaling van (de verhoging van) dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. M.M.M. Tillema en mr. H.J. Vetter, raadsheren, en mr. drs. B.M. Prins en mr. D.E.M. Aleman, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 11 september 2018.