Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:3276

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
30-08-2018
Datum publicatie
19-09-2018
Zaaknummer
200.189.798/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

enquêterecht; de Ondernemingskamer bepaalt de vergoeding van de onderzoeker, beëindigt het onderzoek en heft de getroffen onmiddellijke voorziening op

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 2 350
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2018/191
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.189.798/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 30 augustus 2018

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ESCORPIO B.V.,

gevestigd te ’s-Gravenzande,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. M.W. Renzen, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLUE BEHEER B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLUE PERSONEELSBEMIDDELING B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BLUE PERSONEEL B.V.,

alle gevestigd te Rijswijk,

VERWEERSTERS,

advocaten: mr. J.L. Oudshoorn en mr. A.S. Douma, beiden kantoorhoudende te Rijswijk.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen als volgt worden aangeduid:

  • -

    verzoekster met Escorpio;

  • -

    verweersters afzonderlijk met Blue Beheer, Blue Personeelsbemiddeling en Blue Personeel en gezamenlijk met Blue Beheer c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen van 22 en 28 september 2016.

1.3

Bij de beschikking van 22 september 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Blue Beheer en van Blue Personeelsbemiddeling over de periode vanaf 8 januari 2014, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 30.000, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen, en bepaald dat de kosten van het onderzoek ten laste komen van Blue Beheer. Tevens is bij die beschikking bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van Blue Beheer en van Blue Personeelsbemiddeling.

Bij de beschikking van 28 september 2016 heeft de Ondernemingskamer mr. F.H. Tiethoff te ’s-Gravenhage (hierna: Tiethoff) en mr. C.F. Mijs te Rotterdam (hierna: Mijs) aangewezen als respectievelijk onderzoeker en bestuurder, een en ander zoals bedoeld in de beschikking van 22 september 2016.

1.4

Mr. Renzen voormeld heeft bij brief aan de Ondernemingskamer van 31 juli 2018 gemeld dat partijen een regeling hebben getroffen, waardoor Escorpio geen belang meer heeft bij voortzetting van het bevolen onderzoek en de bij wijze van onmiddellijke voorziening benoemde bestuurder. Tegen een verzoek tot ontslag van Tiethoff en Mijs zou Escorpio geen bezwaar hebben.

1.5

Mr. Oudshoorn voormeld heeft bij brief aan de Ondernemingskamer van 1 augustus 2018 te kennen gegeven dat Blue Beheer c.s. de inhoud en strekking van de brief van mr. Renzen bevestigt, zodat tot beëindiging van het onderzoek en tot ontslag van Tiethoff en Mijs kan worden overgegaan.

1.6

Tiethoff heeft bij brief, met specificatie, van 6 augustus 2018 de Ondernemingskamer verzocht de kosten van het onderzoek, met inbegrip van die van Sman Business Value te Amsterdam te bepalen op € 17.450, te vermeerderen met de verschuldigde btw. Tiethoff heeft een kopie van die brief aan partijen en Mijs gezonden.

1.7

Mijs heeft bij brief van 16 augustus 2018 de Ondernemingskamer verzocht hem ontslag te verlenen als bestuurder van Blue Beheer en Blue Personeelsbemiddeling. Tevens heeft hij kenbaar gemaakt zijn medewerking te zullen verlenen aan beëindiging van de enquêteprocedure en dat zijn kosten en die van door hem ingeschakelde derden zijn voldaan.

1.8

Tiethoff heeft bij brief van 20 augustus 2018 aan de Ondernemingskamer bevestigd dat het onderzoek wat hem betreft kan worden beëindigd.

1.9

Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de hen geboden gelegenheid zich uit te laten over het verzoek van Tiethoff.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Nu partijen eenparig te kennen hebben gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en zij een verzoek hebben gedaan dat strekt tot beëindiging van het bevolen onderzoek en tot opheffing van de onmiddellijke voorziening, Tiethoff en Mijs te kennen hebben gegeven met beëindiging van het onderzoek in te kunnen stemmen en Mijs de Ondernemingskamer heeft verzocht de onmiddellijke voorziening op te heffen, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

2.2

Tegen het door de onderzoeker gedeclareerde bedrag aan onderzoekskosten zijn geen bezwaren aangevoerd. Dit bedrag komt de Ondernemingskamer ook niet onredelijk voor. De Ondernemingskamer zal de vergoeding van de onderzoeker overeenkomstig artikel 2:350 lid 3 BW dan ook bepalen als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt de vergoeding van de onderzoeker op € 17.450, de daarover verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen;

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 22 september 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Blue Beheer B.V. en Blue Personeelsbemiddeling B.V.;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 22 september 2016 getroffen onmiddellijke voorziening;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en prof. drs. E. Eeftink RA en drs. C. Smits-Nusteling RC, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 30 augustus 2018.