Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:2306

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
03-07-2018
Datum publicatie
09-07-2018
Zaaknummer
200.225.578/01 NOT
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Klacht tegen een notaris. De kamer heeft de klacht op één onderdeel gegrond verklaard en de notaris de maatregel van berisping opgelegd. De kamer heeft de klacht voor het overige ongegrond verklaard.

De notaris heeft hoger beroep ingesteld. Na de mondelinge behandeling door het hof heeft klager het hof bericht dat tussen partijen een schikking is bereikt en dat hij de klacht wenst in te trekken. Het hof vernietigt de bestreden beslissing en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beslissing

___________________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer : 200.225.578/01 NOT

nummer eerste aanleg : SHE/2017/16

beslissing van de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van 3 juli 2018

inzake

mr. [naam],

notaris te [plaats],

appellant,

gemachtigde: mr. L.H. Rammeloo, advocaat te Amsterdam,

tegen

[naam]

wonend te [plaats],

geïntimeerde,

gemachtigde: mr. G.W.J. van Dijke, advocaat te Middelburg.

1 Het geding in hoger beroep

1.1.

Appellant (hierna: de notaris) heeft op 18 oktober 2017 een beroepschrift - met bijlage - bij het hof ingediend tegen de aan deze beslissing gehechte beslissing van de kamer voor het notariaat in het ressort 's-Hertogenbosch (hierna: de kamer) van 18 september 2017. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht van geïntimeerde (hierna: klager) op klachtonderdeel 1 ongegrond en op klachtonderdeel 2 gegrond verklaard en aan de notaris ter zake van het gegrond verklaarde klachtonderdeel de maatregel van berisping opgelegd.

1.2.

De notaris heeft bij e-mailbericht van 25 oktober 2017 (desgevraagd) de beslissing waarvan beroep bij het hof ingediend.

1.3.

Klager heeft op 27 november 2017 een verweerschrift bij het hof ingediend.

1.4.

De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van het hof van 19 april 2018. De notaris, vergezeld van zijn gemachtigde, en klager, vergezeld van zijn gemachtigde, zijn verschenen en hebben het woord gevoerd; de gemachtigde van de notaris aan de hand van een aan het hof overgelegde pleitnota. Ter zitting is medegedeeld dat het hof op 3 juli 2018 uitspraak zal doen.

1.5.

Op 19 juni 2018 heeft het hof per fax (en op 20 juni 2018 per gewone post) van de gemachtigde van klager het volgende bericht ontvangen:

“In bovengenoemde procedure bericht ik u dat tussen partijen een schikking is bereikt.

Cliënt wenst hierbij de klacht tegen notaris [de notaris] in te trekken en ik verzoek u een uitspraak te doen in lijn met eerdere rechtspraak bij ingetrokken klachten, waaronder die van de Notariskamer van uw gerechtshof d.d. 23 maart 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2152.

Een kopie van deze brief zend ik per e-mail aan mr. Rammeloo, advocaat van notaris [de notaris].”

2 Beoordeling

2.1.

Uit het voorgaande blijkt dat klager zijn (tuchtrechtelijke) klacht tegen de notaris heeft ingetrokken. Het hof leidt daaruit af dat klager geen belang meer heeft bij een uitspraak over de klacht. Het algemeen belang vergt naar het oordeel van het hof niet de voortzetting van de behandeling. Het hof zal daarom de beslissing van de kamer waarvan beroep vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn klacht.

2.2.

Op grond van hetgeen onder 2.1. is overwogen beslist het hof als volgt.

3 Beslissing

Het hof:

- vernietigt de bestreden beslissing;

en, opnieuw beslissende:

- verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Deze beslissing is gegeven door mrs. A.D.R.M. Boumans, A.R. Sturhoofd en J.W. van Zaane en in het openbaar uitgesproken op 3 juli 2018 door de rolraadsheer.