Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:1762

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
18-04-2018
Datum publicatie
08-06-2018
Zaaknummer
13/684472-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Strafprocesrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Rekestprocedure
Inhoudsindicatie

Voorlopig hechtenis, jeugd afwijzing verzoek schorsing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[appellant] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2002,

wonende te [adres] ,

thans verblijvende in het huis van bewaring [gedetineerd] ,

tegen de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 4 april 2018, houdende bevel tot zijn gevangenhouding en afwijzing van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Amsterdam van 4 april 2018, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld tegen voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de verdachte, bijgestaan door diens raadsman mr. G.P. Dayala. Verder heeft het hof gehoord [interventiemedewerker] , interventiemedewerker [raad van kinderbescherming] van De Raad voor de Kinderbescherming voor de Kinderbescherming en [jeugdzorgwerker] jeugdzorgwerker van de William Schrikker Stichting.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep en de gronden waarop deze berust.

Met betrekking tot de feiten 1 en 2 zoals opgenomen in de vordering inbewaringstelling acht het hof voldoende ernstige bezwaren aanwezig gelet op de twee aangiftes met overeenstemmende signalementen en het feit dat de verdachte zichzelf heeft herkend op camerabeelden die in de nabije omgeving rond dezelfde tijd zijn gemaakt. Op die beelden zijn de verdachte en een tweede persoon te zien die aan het door aangevers opgeven signalement voldoen. Wat de feiten 3 en 4 betreft is de verdachte op de gemaakte beelden door drie verschillende verbalisanten herkend.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat het feit dat een vijftienjarige straatroven pleegt de rechtsorde schokt, in die zin dat vrijlating uit de voorlopige hechtenis op dit moment, zonder dat er sterke waarborgen tegen recidive zijn niet door de maatschappij zal worden begrepen.

Nu de feiten 3 en 4 lijken te zijn gepleegd tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis voor de feiten 1 en 2 acht het hof recidivegevaar aanwezig.

Met betrekking tot het door de verdachte mondeling gedane verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis geldt dat dit verzoek moet worden afgewezen. Gelet op de leeftijd van de verdachte verdient een alternatief voor de voorlopige hechtenis de voorkeur maar hierbij zal wel sprake moeten zijn van het inbouwen van voldoende waarborgen tegen recidive. Daarvan is op dit moment nog onvoldoende sprake. Uit wat er bij de behandeling in raadkamer is besproken leidt het hof af dat er op dit moment hard wordt gewerkt aan een plan tot plaatsing van de

verdachte buiten een JJI en buiten Amsterdam. De uitkomsten hiervan zullen moeten worden afgewacht voordat eventueel tot schorsing kan worden overgegaan.

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking.

Deze beschikking is gegeven op 18 april 2018 in raadkamer van dit hof door

mr. J.L. Bruinsma, voorzitter,

mrs. F.A. Hartsuiker en T. de Bont, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. S. Grote Ganseij als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 18 april 2018,

de advocaat-generaal