Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:1686

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
15-05-2018
Datum publicatie
05-06-2018
Zaaknummer
23-004386-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Terugwijzing naar rechtbank. Onderzoek eerste aanleg nietig. Art. 423 lid 2 Sv.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004386-17

datum uitspraak: 15 mei 2018

TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 12 oktober 2016 in de strafzaak onder parketnummer 13-159014-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 15 mei 2018.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van hetgeen door de raadsman en de advocaat-generaal naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 23 juli 2014 te Amsterdam met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Meer en vaart, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een blauw (politie)bord en/of een intercom, welk geweld bestond uit het met kracht met een stok meermalen tegen voornoemd bord en/of voornoemde intercom slaan, waarbij hij, verdachte, opzettelijk voornoemd (politie)bord heeft vernield;

subsidiair:
hij op of omstreeks 23 juli 2014 te Amsterdam opzettelijk en wederrechtelijk een (politie)bord, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Politie Eenheid Amsterdam, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Geldigheid van de inleidende dagvaarding

De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat het onderzoek in eerste aanleg nietig is, omdat een afschrift van de dagvaarding aan de verdachte op het door hem opgegeven postadres had moeten worden toegezonden, hetgeen niet is geschied. De raadsman heeft verzocht de zaak terug te wijzen naar de politierechter.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte heeft bij zijn eerste verhoor als postadres opgegeven [adres] te Amsterdam. Dit is een adres als bedoeld in artikel 588a, eerste lid onder a, Wetboek van Strafvordering. Uit de stukken van het dossier blijkt niet dat een afschrift van de dagvaarding om ter terechtzitting in eerste aanleg te verschijnen, is verzonden aan dit adres, zodat de politierechter, nu niet is gebleken dat verzending ingevolge het derde lid van dit artikel achterwege kon blijven, het onderzoek ter terechtzitting had behoren te schorsen teneinde de verdachte in de gelegenheid te stellen alsnog bij het onderzoek op de terechtzitting aanwezig te zijn. Dit verzuim leidt tot nietigheid van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en de naar aanleiding daarvan gegeven uitspraak.

Nu de raadsman daarom heeft verzocht, zal het hof de zaak op grond van het bepaalde in artikel 423, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering terugwijzen naar de rechter in eerste aanleg.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Wijst de zaak terug naar de politierechter in de rechtbank Amsterdam, teneinde met inachtneming van dit arrest recht te doen.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. H.M.J. Quaedvlieg, mr. M.L.M. van der Voet en mr. A.M. Ruige, in tegenwoordigheid van R.L. Vermeulen, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 15 mei 2018.

mr. A.M. Ruige is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.