Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:1240

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
10-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
23-004982-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Medeplichtig aan inbraak in vereniging. Vrijspraak diverse inbraken en pogingen daartoe. Dossier biedt voldoende aanwijzingen voor betrokkenheid vd bij betreffende feiten, doch wijzen er onvoldoende concreet en eenduidig op dat hij deze heeft begaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004982-13

datum uitspraak: 10 april 2018

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 29 oktober 2013 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers 15-700192-13 en 15-700288-13 tegen

[naam 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,

adres: [adres 1] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 17 maart 2016, 4 juli 2017 en 27 maart 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

De verdachte is door rechtbank Noord-Holland vrijgesproken van hetgeen aan hem in de zaak met parketnummer 15-700288-13 onder 2 is ten laste gelegd. Het hoger beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve mede gericht tegen de in eerste aanleg gegeven beslissing tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen deze beslissing geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan beroep gegeven vrijspraak.

Tenlasteleggingen

Gelet op de in hoger beroep door het gerechtshof toegelaten wijziging is aan de verdachte – voor zover in hoger beroep nog aan de orde – ten laste gelegd dat:

onder parketnummer 15-700192-13:

1. primair:
hij op of omstreeks 17 mei 2013 te Santpoort-Zuid, gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 2] ) heeft weggenomen een (gouden) zegelring en/of een (gouden) schakelarmband en/of een (gouden) ketting en/of drie, althans één of meer parelketting(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

1. subsidiair:

[medeverdachte] en/of een onbekend gebleven persoon op of omstreeks 17 mei 2013 te

Santpoort-Zuid, gemeente Velsen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de

[adres 2] ) heeft weggenomen een (gouden) zegelring en/of een (gouden)

schakelarmband en/of een (gouden) ketting en/of drie, althans één of meer parelketting(en), in elk

geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] , in elk geval aan een

ander of anderen dan aan die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun

mededader(s) en/of verdachte,

waarbij die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun mededader(s) zich de

toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren)

onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 17 mei 2013 te Santpoort-Zuid,

gemeente Velsen, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte] en/of die onbekend

gebleven persoon met een auto van en/of naar die woning te vervoeren en/of in de nabijheid van die

woning zich op te houden en/of te wachten en/of (daarbij) op de uitkijk te staan.

onder parketnummer 15-700288-13:

1:
hij op of omstreeks 09 maart 2013 te Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 3] ) weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- ( vervolgens) met een (breek)voorwerp een (keuken)raam van voornoemde woning heeft/hebben opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 primair:
hij op of omstreeks 14 mei 2013 te Haarlem ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 4] ) weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een (breek)voorwerp een (keuken)raam van voornoemde woning heeft/hebben geforceerd/opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 subsidiair:

[medeverdachte] en/of een onbekend gebleven persoon op of omstreeks 14 mei 2013 te

Haarlem ter uitvoering van het door hem/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging

met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit

een woning (gelegen aan de [adres 4] ) weg te nemen, geld en/of goed(eren), geheel

of ten dele toebehorende aan [benadeelde 4] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte]

en/of die onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun mededader(s)en/of

verdachte, en zich daarbij de toegang tot voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik en/of van zijn/hun mededader(s) te brengen

door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn/hun

mededader(s), althans alleen,

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een (breek)voorwerp een (keuken)raam van voornoemde woning heeft/hebben

geforceerd/opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 14 mei2013 te Haarlem, althans

in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of

inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon met een auto

van en/of naar die woning te vervoeren en/of in de nabijheid van die woning zich op te houden en/of

te wachten en/of (daarbij) op de uitkijk te staan;

4
primair:
hij op of omstreeks 13 mei 2013 te Bloemendaal tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 7] ) heeft weggenomen één of meerdere horloge(s) en/of één of meerdere doosje(s) met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

4 subsidiair:

[medeverdachte] en/of een onbekend gebleven persoon op of omstreeks 13 mei 2013 te

Bloemendaal tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk

van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 7] ) heeft

weggenomen één of meerdere horloge(s) en/of één of meerdere doosje(s) met inhoud, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 5] , in elk geval aan een ander of anderen

dan aan die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan

verdachte, waarbij die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun mededader(s)

zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen

goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of

inklimming,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 13 mei 2013 te Bloemendaal,

althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon met een

auto van en/of naar die woning te vervoeren en/of in de nabijheid van die woning zich op te houden

en/of te wachten en/of (daarbij) op de uitkijk te staan;

5
primair:
hij op een tijdstip gelegen in of omstreeks de periode van 15 mei 2013 tot en met 16 mei 2013 te Bloemendaal, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 5] ) weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een schroevendraaier (merk: Sencys), althans met een (breek)voorwerp, heeft/hebben getracht de (achter)deur van voornoemde woning te forceren/open te breken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5 subsidiair:

[medeverdachte] en/of een onbekend gebleven persoon op een tijdstip gelegen in of

omstreeks de periode van 15 mei 2013 tot en met 16 mei 2013 te Bloemendaal ter uitvoering van

het door hem/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen

althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan

de [adres 5] ) weg te nemen geld en/of goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 6]

, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven

persoon en/of zijn/hun mededader(s)en/of verdachte, en zich daarbij de toegang tot voornoemde

woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik

en/of van zijn/hun mededader(s) te brengen door middel van braak en/of verbreking en/of

inklimming, met een of meer van zijn/hun mededader(s), althans alleen,

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een schroevendraaier (merk: Sencys), althans met een (breek)voorwerp, heeft/hebben

getracht de (achter)deur van voornoemde woning te forceren/open te breken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte gelegen in of omstreeks de periode van 15 mei

2013 tot en met 16 mei 2013 te Bloemendaal, althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is

geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte]

en/of die onbekend gebleven persoon met een auto van en/of naar die woning te vervoeren en/of in

de nabijheid van die woning zich op te houden en/of te wachten en/of (daarbij) op de uitkijk te

staan;

6
primair:
hij op of omstreeks 14 mei 2013 te Wassenaar, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres 6] ) weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(eren), althans datgene wat van zijn/hun gading zou blijken te zijn onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een (breek)voorwerp heeft/hebben getracht een (keuken)raam en/of één of meer bovenlicht(en) van voornoemde woning te forceren/open te breken,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6 subsidiair:

[medeverdachte] en/of een onbekend gebleven persoon op of omstreeks 14 mei 2013 te

Wassenaar, ter uitvoering van het door hem/hun voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging

met een ander of anderen althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit

een woning (gelegen aan de [adres 6] ) weg te nemen, geld en/of goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [benadeelde 7] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte] en/of die

onbekend gebleven persoon en/of zijn/hun mededader(s) en/of verdachte, en zich daarbij de

toegang tot voornoemde woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goed(ren)

onder zijn/hun bereik en/of van zijn/hun mededader(s) te brengen door middel van braak en/of

verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn/hun mededader(s), althans alleen

- naar voornoemde woning is/zijn gegaan en/of

- met een (breek)voorwerp heeft/hebben getracht een (keuken)raam en/of één of meer

bovenlicht(en) van voornoemde woning te forceren/open te breken, terwijl de uitvoering van dat

voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 14 mei 2013 te Wassenaar,

althans in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door die [medeverdachte] en/of die onbekend gebleven persoon met een

auto van en/of naar die woning te vervoeren en/of in de nabijheid van die woning zich op te houden

en/of te wachten en/of (daarbij) op de uitkijk te staan.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen zal worden vernietigd, omdat het hof tot andere beslissingen komt dan de rechtbank.

Vrijspraak van het onder 1 primair ten laste gelegde in de zaak met parketnummer 15-700192-13 en van de onder parketnummer 15-700288-13 ten laste gelegde feiten

De advocaat-generaal heeft de bewezenverklaring gevorderd van het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 primair ten laste gelegde en van het in de zaak met parketnummer 15-700288-13 onder 1, 3 primair, 4 primair, 5 primair en 6 primair ten laste gelegde.

De raadsman heeft vrijspraak van deze feiten bepleit.

Het hof overweegt als volgt.

Het hof is van oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen hetgeen in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 primair en in de zaak met parketnummer 15-700288-13 onder 1, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair en 6 primair en subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Het standpunt van de advocaat-generaal en het oordeel van de rechtbank dat de verdachte de voormelde ten laste gelegde feiten heeft begaan, steunen, zo begrijpt het hof, op de volgende feiten en omstandigheden, kort en zakelijk weergegeven:

- blijkens de resultaten van het werktuigsporenonderzoek van diverse werktuigsporen, aangetroffen bij de ten laste gelegde woninginbraken (feiten 3, 4 en 5), zijn deze sporen veroorzaakt door twee van de drie onder de verdachte en medeverdachte [medeverdachte] in beslaggenomen schroevendraaiers;

- blijkens de zendmastgegevens van de telefoon van de verdachte:

 • -

  straalde voormelde telefoon op 14 mei 2013 omstreeks 19.33 uur een zendmast aan in de buurt van de woning aan de [adres 4] in Haarlem (feiten 3 primair en subsidiair);

 • -

  straalde voormelde telefoon op 13 mei 2013 omstreeks 18.46 uur een zendmast aan in de buurt van de woning aan de [adres 7] in Bloemendaal (feiten 4 primair en subsidiair);

 • -

  straalde voormelde telefoon op 15 mei 2013 tussen 21.30 uur en 22.11 uur een zendmast aan in de buurt van de woning aan de [adres 5] in Bloemendaal (feiten 5 primair en subsidiair);

 • -

  straalde voormelde telefoon op 14 mei 2013 tussen 15.30 uur en 18.30 uur een zendmast aan in de buurt van de woning aan de [adres 6] in Bloemendaal (feiten 6 primair en subsidiair);

- een getuige zag op 14 mei 2013 omstreeks 18.30 uur een Peugeot, met het kenteken [kenteken] , met daarin drie mannen op de Klingelaan in Wassenaar rijden (feiten 6 primair en subsidiair)

- een aan de verdachte toegeschreven schoenspoor is in de woning aan de [adres 3] te Badhoevedorp aangetroffen (feit 1 onder parketnummer 15-700288-13)

De voornoemde feiten en omstandigheden en de overige stukken in het dossier bieden naar het oordeel van het hof weliswaar aanwijzingen voor de betrokkenheid van de verdachte bij de betreffende feiten, doch wijzen er onvoldoende concreet en eenduidig op dat hij deze daadwerkelijk heeft begaan op de wijze als, primair, dan wel subsidiair, tenlastegelegd. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat niet slechts medeverdachte [medeverdachte] en de verdachte in het onderzoek van de politie naar de diverse inbraken als verdachte naar voren zijn gekomen, maar ook verdachtes halfbroer en, als aangevoerd door de raadsman, niet valt uit te sluiten dat iemand anders dan de verdachte zijn telefoon en schoenen heeft gebruikt.

Bij gebrek aan bewijsmiddelen die onomstotelijk de betrokkenheid van de verdachte bij de in de zaak met parketnummer 15-700288-13 ten laste gelegde feiten 1, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair en 6 primair en subsidiair aantonen zal het hof de verdachte van die feiten vrijspreken.

Bewijsoverweging feit 1 van de zaak met parketnummer 15-700192-13

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 als feit 1 ten laste gelegde en daartoe aangevoerd dat nergens uit het dossier, in het bijzonder niet uit de verklaringen van getuigen, medeverdachte [medeverdachte] of technisch onderzoek blijkt dat de verdachte bij deze inbraak als pleger betrokken is geweest.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Op 17 mei 2013 omstreeks 09.45 uur zag getuige [getuige 1] een persoon lopen in de Papenburghlaan te Santpoort-Zuid die zij verdacht vond. Zij is de persoon gevolgd en zag even later een goudkleurige Peugeot met daarin twee personen, waaronder als bijrijder de persoon die zij eerder had gezien. Die persoon was licht getint, droeg een petje en was gekleed in een zwart gekleurde jas en zwart gekleurde broek. [getuige 1] had haar waarneming waaronder het kenteken van de auto doorgegeven aan de politie.

Uit het proces-verbaal van bevindingen van politieambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] (p. 289) blijkt dat zij om 10.03 uur de melding ontvingen dat twee verdachte personen zich zouden ophouden in de Papenburghlaan in Santpoort-Zuid en zich zouden verplaatsen in een Peugeot, met kenteken [kenteken] . Het hof begrijpt dat het hier de eerdergenoemde melding van [getuige 1] betrof. Omdat de verbalisanten ambtshalve bekend waren met vele inbraken in Santpoort-Zuid zijn zij gaan posten. Omstreeks 10.31 uur kregen zij de melding dat het voertuig door een getuige [het hof begrijpt: [getuige 2] (p. 285)] was gezien op de Willem de Zwijgerlaan te Santpoort-Zuid. Getuige [getuige 2] verklaarde een licht getinte man met een zwart/blauw kort jack, een petje, een donkere broek en donkere schoenen te hebben zien lopen in de Willem de Zwijgerlaan omstreeks 10.30 uur en dat die man steeds in de richting van de aldaar gelegen woningen keek. Zij hield de man in de gaten en zag dat hij plaatsnam op de passagiersstoel van een Peugeot met kenteken [kenteken] , die geparkeerd stond voor [adres 8] . Hierna zag zij dat de Peugeot wegreed. Volgens [getuige 2] moet de man hebben gelopen bij de woningen aan de [adres 8] .

De verbalisanten zagen de Peugeot in Bloemendaal rijden en hebben dat voertuig een stopteken gegeven. In het voertuig bleken twee personen te zitten. De verdachte was de bestuurder en de bijrijder was [medeverdachte] , gekleed in een zwarte jas en een zwarte broek. De Peugeot is doorzocht, waarbij op de vloer achter de bestuurdersstoel een goudkleurige ketting is aangetroffen (p. 292). Deze ketting bleek te zijn gestolen bij een inbraak in een woning aan de Willem de Zwijgerlaan 20 in Santpoort-Zuid, welke inbraak dezelfde dag had plaatsgevonden tussen 10.00 en 11.00 uur (p. 269 en 295). Onder de zitting van de achterbank van de Peugeot zijn twee schroevendraaiers aangetroffen, die – blijkens het werktuigsporenonderzoek – de braaksporen aan voormelde woning hebben veroorzaakt. Bij het sporenonderzoek aan de woning aan de Willem de Zwijgerlaan is tevens op de onderdorpel van een raamkozijn een schoenspoor aangetroffen die door een schoen, soortgelijk aan een onderzochte schoen van [medeverdachte] , bleek te zijn veroorzaakt.

Het hof acht op grond van het vorenstaande bewezen dat [medeverdachte] pleger was van de inbraak in de woning aan de [adres 8] . In het dossier bevinden zich naar het oordeel van het hof geen bewijsmiddelen om de verdachte als pleger of medepleger van dit feit aan te merken zodat de verdachte van feit 1 primair zal worden vrijgesproken.

De verdachte heeft ontkend bij de inbraak betrokken te zijn geweest. Hij verklaarde ter terechtzitting in hoger beroep dat hij door zijn zus werd gebeld om [medeverdachte] op te halen. Daartoe was hij naar Santpoort-Zuid gereden en wist hij waar hij moest zijn. Aldaar zag hij [medeverdachte] lopen die met een tasje in de auto stapte op de hoek van Willem de Zwijgerlaan. Ongeveer 5 á 10 minuten later zijn zij door de politie aangehouden.

Het hof acht deze verklaring van de verdachte volstrekt ongeloofwaardig en stelt deze terzijde. Uit de verklaring van getuige [getuige 1] blijkt dat de Peugeot, waarvan de verdachte de bestuurder was, al op een eerder moment is gezien in Santpoort-Zuid en toen in ieder geval zich twee personen in dit voertuig bevonden. Gelet daarop is de verklaring van de verdachte dat hij kort voor zijn aanhouding in Santpoort-Zuid was om [medeverdachte] op te halen niet geloofwaardig.

Gelet op het feit dat de auto op meerdere plekken die ochtend is gezien in Santpoort-Zuid en mede gelet op de overige te bezigen bewijsmiddelen, acht het hof bewezen dat de verdachte [medeverdachte] behulpzaam is geweest bij de inbraak en zijn opzet –minst genomen in voorwaardelijke zin – was gericht op het ondersteunen van [medeverdachte] bij het plegen van de inbraak. Het hof verwerpt het verweer van de raadsman, voor zover dat ziet op vrijspraak van het onder 1 subsidiair ten laste gelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 als feit 1 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1 subsidiair:
Nikola Vasilev [medeverdachte] op 17 mei 2013 te Santpoort-Zuid, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning (gelegen aan de [getuige 1] ) heeft weggenomen een gouden ketting toebehorende aan [benadeelde 1] en/of [benadeelde 2] , waarbij die [medeverdachte] zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak, bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 17 mei 2013 te Santpoort-Zuid opzettelijk behulpzaam is geweest door die [medeverdachte] met een auto naar die woning te vervoeren en in de nabijheid van die woning zich op te houden.

Hetgeen als feit 1 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 subsidiair bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

medeplichtigheid aan diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 subsidiair bewezen verklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straffen

De rechtbank Noord-Holland heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden, met aftrek van voorarrest. Tevens heeft de rechtbank de in beslag genomen personenauto Peugeot, met het kenteken [kenteken] , verbeurd verklaard.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straffen als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon en de draagkracht van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte is medeplichtig aan een inbraak in een woning te Santpoort-Zuid. Een dergelijke inbraak tast het eigendomsrecht van de gedupeerde(n) aan en veroorzaakt materiële schade. Bovendien vormt een dergelijk misdrijf een inbreuk in de privacy en tasten dergelijke feiten het gevoel van veiligheid in de eigen woning aan. De verdachte heeft zich hieraan niets gelegen gelaten door de dader bij de inbraak behulpzaam te zijn door de dader met de auto naar de woning toe te brengen en in de buurt te blijven.

Gelet op de ernst van het feit kan niet worden volstaan met een andere dan een vrijheidsbenemende straf.

In strafmatigende zin houdt het hof rekening met de ouderdom van het feit en de omstandigheid dat het leven van de verdachte een positieve wending lijkt te hebben gekregen. Gelet hierop en in ogenschouw genomen de werking van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht ziet het hof aanleiding de duur van de op te leggen straf zodanig te bepalen dat deze de duur van de door verdachte ondergane voorarrest niet zal overschrijden.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden.

Ter terechtzitting is verder gebleken dat het bewezen verklaarde is begaan met behulp van de in beslag genomen en niet teruggegeven auto. De auto behoort de verdachte toe en zal daarom verbeurd worden verklaard. De verdachte wordt hierdoor niet onevenredig in zijn belangen geschaad. Het hof heeft bij het bepalen van de hoogte van de hoofdstraf rekening gehouden met deze bijkomende straf.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 48, 63 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het in de zaak met parketnummer 15-700288-13 onder 2 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 primair en in de zaak met parketnummer 15-700288-13 onder 1, 3 primair, 3 subsidiair, 4 primair, 4 subsidiair, 5 primair, 5 subsidiair, 6 primair en 6 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 15-700192-13 onder 1 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met het parketnummer 15-700192-13 onder 1 subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) weken.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 1 STK Personenauto, merk Peugeot, kenteken [kenteken] , kleur: grijs.

Gelast de teruggave aan de verdachte van:

- Geld euro, ten bedrage van € 4,71.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. G. Oldekamp, mr. F.M.D. Aardema en mr. M.L.M. van der Voet, in tegenwoordigheid van mr. O.F. Qane, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 10 april 2018.

=========================================================================

[…]