Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2018:1001

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
02-03-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
23-003345-17
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vrijspraak. Onvoldoende bewijs om te kunnen vaststellen dat de aangetroffen geneesmiddelen verboden stoffen bevatten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-003345-17

datum uitspraak: 2 maart 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 20 juni 2017 in de strafzaak onder parketnummer

13-706457-16 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1992,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van

2 maart 2018.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 13 april 2016 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of vervoerd,in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (telkens) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer:

- zeshonderd (600), althans een of meer, tabletten/pillen, zolpidemtartraat (verpakt in 20 doosjes) en/of

- zeshonderdenzestig (660), althans een of meer, tabletten/pillen, oxazepam (verpakt in 20 doosjes) en/of - zestig (60), althans een of meer, capsules/pillen/tabletten, temazepam (verpakt in 2 doosjes) en/of

- zeshonderd (600), althans een of meer, pillen/tabletten, diazepam (verpakt in 20 doosjes)

en/of

- eenhonderdenvijftig (150), althans een of meer, pillen tabletten, oxazepam, verpakt in 5 doosjes) en/of

- vijfhonderd (500), althans een of meer, pillen/tabletten, clonazepam, (verpakt in 5 doosjes) en/of

- eenhonderdenvijftig (150), althans een of meer, pillen/tabletten, diazepam, (verpakt in 5 doosjes) en/of

- driehonderd (300), althans een of meer, pillen/tabletten/capsules, temazepam, (verpakt in 10 doosjes),

althans een groot aantal pillen en/of tabletten en/of capsules, in elk geval (telkens) een (grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende zolpidemtartraat en/of oxazepam en/of temazepam en/of diazepam en/of clonazepam, zijnde zolpidemtartraat en/of oxazepam en/of temazepam en/of diazepam en/of clonazepam, vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de politierechter.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft, naar het hof begrijpt, geconcludeerd tot bewezenverklaring van – kort gezegd – het tezamen en in vereniging aanwezig hebben van de hoeveelheden pillen zoals opgenomen in het tweede gedeelte van de tenlastelegging, te weten 150 pillen oxazepam, 500 pillen clonazepam, 150 pillen diazepam en 300 pillen temazepam.

Voor het overige deel van de tenlastelegging dient de verdachte volgens de advocaat-generaal te worden vrijgesproken.

De raadsman heeft om een integrale vrijspraak verzocht.

Vrijspraak

Het hof overweegt omtrent het bewijs als volgt.

Uit het dossier volgt dat bij de verdachte en zijn medeverdachte een grote hoeveelheid doosjes met daarin (vermoedelijk) geneesmiddelen met verboden stoffen is aangetroffen. Zij zaten beiden in de auto en hadden elk een tas tussen de benen, gevuld met doosjes met daarop de opschriften van geneesmiddelen zoals verwoord in de tenlastelegging. Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat onvoldoende aanknopingspunten bestaan voor de conclusie dat de verdachte samen met medeverdachte [medeverdachte] de tassen met zich voerde zodat onvoldoende grond bestaat voor bewezenverklaring van het ten laste gelegde medeplegen. Dat brengt tevens met zich dat de verdachte reeds om deze reden van het eerste deel van de tenlastelegging, dat betrekking heeft op de tas met inhoud die [medeverdachte] onder zich had, moet worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de tas met doosjes die de verdachte bij zich had wordt voorts het volgende overwogen. Blijkens het proces-verbaal van bevindingen van 13 april 2016 van verbalisant [verbalisant], die een onderzoek heeft ingesteld naar de aangetroffen goederen, blijkt dat de doosjes in originele staat waren en deugdelijk waren afgesloten. Over de inhoud van de doosjes bevat het dossier geen nadere informatie. Een dergelijke constatering alleen is onvoldoende om ervan uit te gaan dat het opschrift op de doosjes correspondeert met de inhoud ervan, meer in het bijzonder waar het gaat om de chemische samenstelling van de tabletten die daarin zaten.

Daarbij komt dat de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij geen van de ingekochte pillen heeft geprobeerd en hij niet eerder zaken heeft gedaan met de in deze zaak betrokken leverancier. Deze verklaring wordt niet weerlegd door de inhoud van het dossier. In de verklaring van de verdachte kan dan ook geen steun worden gevonden voor de conclusie dat de doosjes pillen als inhoud hebben gehad of dat de pillen in de doosjes (indien en voor zover ervan wordt uitgegaan dat deze in de doosjes aanwezig waren) stoffen bevatten zoals genoemd in de tenlastelegging. Nu het niet mogelijk is om vast te stellen of er pillen in de verpakkingen zaten, en zo ja wat de samenstelling van die pillen is, kan het ten laste gelegde feit niet wettig en overtuigend worden bewezen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R.M. Steinhaus, mr. S.M.M. Bordenga en mr. M.C. Oostendorp, in tegenwoordigheid van

L. Bähr, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 2 maart 2018.

mr. M.C. Oostendorp is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.