Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:95

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
19-01-2017
Datum publicatie
13-02-2017
Zaaknummer
200.184.194/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; enquêterecht; beëindiging onderzoek en opheffing onmiddellijke voorzieningen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/46
OR-Updates.nl 2017-0074
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.184.194/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 19 januari 2017

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THEBRANDSENSE B.V.,

gevestigd te Hilversum,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. K.E. de Vries, kantoorhoudende te Leeuwarden,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN HUIS UIT HOLDING B.V.,

gevestigd te Hilversum,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. J.E. van Rossem, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1 [B] ,

wonende te [....] ,

2. de stichting

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN HUIS UIT,

gevestigd te Hilversum,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. J.E. van Rossem, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

In het vervolg zullen partijen en belanghebbenden (ook) als volgt worden aangeduid:

verzoeksters gezamenlijk met: TheBrandsense c.s.;

verweerster met: VHU Holding;

belanghebbende 1 met: [B] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 22 april 2016, 25 april 2016 en 29 april 2016.

1.3

Bij de beschikking van 22 april 2016 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van VHU Holding over de periode vanaf januari 2015 en is een door de Ondernemingskamer nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd teneinde het onderzoek te verrichten. Daarnaast is bij die beschikking bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, [B] geschorst als bestuurder van VHU Holding, een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon benoemd tot bestuurder van VHU Holding en bepaald dat de aandelen in VHU Holding ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken persoon.

1.4

Bij de beschikkingen van 25 en 29 april 2016 zijn als onderzoeker, bestuurder en beheerder van aandelen, zoals bedoeld in de beschikking van 22 april 2016, respectievelijk mr. G.C. Endedijk te Amsterdam (hierna: de onderzoeker), drs. H.A.F.M. Kroese te Hilversum (hierna: de bestuurder) en mr. E.L.A. van Emden te Utrecht (hierna: de beheerder van aandelen) benoemd.

1.5

De bestuurder heeft bij e-mailbericht van 20 december 2016 aan de Ondernemingskamer gemeld dat partijen een regeling hebben getroffen. Zodra deze kwestie daarmee zal zijn afgerond, zullen partijen dit volgens de bestuurder melden aan de Ondernemingskamer. De bestuurder zal tot zijn ontslag door de Ondernemingskamer als zodanig in functie blijven. Daarop heeft de beheerder van aandelen bij e-mailbericht van 21 december 2016 eveneens kenbaar gemaakt aan de Ondernemingskamer dat de bestuurder en hij zullen kunnen worden ontslagen zodra de Ondernemingskamer bericht daarover heeft ontvangen van partijen.

1.6

Mr. De Vries voormeld heeft bij brief van 3 januari 2017 namens TheBrandsense c.s. verzocht de procedure te beëindigen vanwege het bereiken door partijen van een oplossing in der minne.

1.7

De onderzoeker heeft op 5 januari 2017 telefonisch kenbaar gemaakt aan de secretaris van de Ondernemingskamer dat hij instemt met beëindiging van de zaak.

1.8

[B] heeft bij e-mailbericht van 9 januari 2016 aan de Ondernemingskamer gemeld dat partijen eruit zijn en dat de procedure mag worden ingetrokken.

2 De gronden van de beslissing

Nu partijen eenparig te kennen hebben gegeven dat een oplossing van het geschil tussen hen is bereikt en hun verzoek aan de Ondernemingskamer ertoe strekt het bevolen onderzoek te beëindigen en de onmiddellijke voorzieningen op te heffen, en de onderzoeker, de bestuurder en de beheerder van aandelen kenbaar hebben gemaakt daarmee in te stemmen, zal de Ondernemingskamer dienovereenkomstig beslissen.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

beëindigt, met ingang van heden, het bij beschikking van 22 april 2016 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Van Huis Uit Holding B.V., gevestigd te Hilversum;

heft op, met ingang van heden, de bij beschikking van 22 april 2016 getroffen onmiddellijke voorzieningen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.M.M. Tillema, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. A.J. Wolfs, raadsheren, en drs. M.A. Scheltema en drs. C. Smits-Nusteling RC, raden, in tegenwoordigheid van mr. F.L.A. Straathof, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 19 januari 2017.