Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:943

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
22-03-2017
Datum publicatie
23-03-2017
Zaaknummer
23-003774-16
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vernietiging van het vonnis waarvan beroep. Vrijspraak opzettelijk waren die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft binnen Nederland invoeren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer: 23-003774-16

datum uitspraak: 22 maart 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Noord-Holland van 2 juli 2015 in de strafzaak onder parketnummer

15-179556-14 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1946,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 8 maart 2017.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 24 april 2014 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten 27 diverse goederen onder andere bestaande uit telefoons en/of telefoonhoesjes en/of accessoires onder andere voorzien van het merk en/of de naam Samsung en/of Apple, heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, uitgedeeld en/of in voorraad heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de politierechter.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden vrijgesproken.

Vrijspraak

Op grond van het dossier staat vast dat de in de tenlastelegging vermelde producten vals zijn. Het hof kan echter aan de bewijsmiddelen niet de overtuiging ontlenen dat de verdachte deze valse producten willens en wetens, ook niet in de zin van voorwaardelijk opzet, heeft ingevoerd, nu:

  • -

    door de verdachte aannemelijk is gemaakt dat hij een marktconforme prijs, zoals die luidt voor onvervalste producten, heeft betaald

  • -

    de van echte producten afwijkende kenmerken moeilijk waar te nemen waren en

  • -

    de verdachte de producten bij binnenkomst in Nederland heeft aangegeven bij de douane ter bepaling van de invoerbelasting.

Gelet hierop is het hof -met de advocaat-generaal en de raadsman- van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Beslag

De hierna als zodanig te melden inbeslaggenomen voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer en zijn daarvoor vatbaar, nu op grond van het dossier is komen vast te staan dat enig strafbaar feit is begaan, de voorwerpen tot het begaan van dat feit zijn vervaardigd of bestemd en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen maatregel is gegrond op de artikelen 36b en 36c van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

15 STK Mobiele telefoons;

10 STK Telefoonhoesjes;

2 STK Accessoires.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. S.M.M. Bordenga, mr. A.M. van Amsterdam en mr. M.C. Oostendorp, in tegenwoordigheid van S.E.F. Rahimbaks, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 22 maart 2017.

Mr. M.C. Oostendorp is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.