Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:881

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
20-01-2017
Datum publicatie
20-03-2017
Zaaknummer
23-003349-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

vijrspraak oplichting. BP's n-o in vordering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-003349-13

Datum uitspraak: 20 januari 2017

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 5 juli 2013 in de strafzaak onder parketnummer 13-650667-12 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1979,

adres: [adres 1].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 4 mei 2016 en 20 januari 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:
een tot op heden onbekend gebleven persoon op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 1 mei 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het (telkens) aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [slachtoffer 1], en/of

- [slachtoffer 2], en/of

- [slachtoffer 3], en/of

- [slachtoffer 4], en/of

- [slachtoffer 5], en/of

- [slachtoffer 6], en/of

- [slachtoffer 7], en/of

- [slachtoffer 8], en/of

- [slachtoffer 9], en/of

- [slachtoffer 10], en/of

- [slachtoffer 11], en/of

- [slachtoffer 12], en/of

- [slachtoffer 13], en/of

- [slachtoffer 14], en/of

- [slachtoffer 15], en/of

- [slachtoffer 16], en/of

- [slachtoffer 17], en/of

- [slachtoffer 18], en/of

- [slachtoffer 19], en/of

- [slachtoffer 20], en/of

- [slachtoffer 21], en/of

- [slachtoffer 22], en/of

- [slachtoffer 23], en/of

- [slachtoffer 24], en/of

- [slachtoffer 25], en/of

- [slachtoffer 26]. en/of

- [slachtoffer 27],

(telkens) heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 1280,- en/of 640,-, en/of 1440,- en/of, althans een(groot) geldbedrag, in elk geval enig goed, immers heeft/hebben deze onbekend gebleven persoon en/of zijn mededader(s) (telkens) met voren omschreven oogmerk:

- ( een) advertentie(s) geplaatst op www.markplaats.nl en/of

- de woning aan [adres 2] te Amsterdam te huur aangeboden (voor een bedrag van 640,-) en/of

- de woning aan [adres 3] te Amsterdam te huur aangeboden (voor een bedrag van 720,-) en/of

- zich genoemd "[vriendin]" en/of

- zich voorgedaan als eigenaar en/of (bonafide) verhuurder van voornoemde woning(en) en/of

- geïnteresseerden rondgeleid in voornoemde woning(en) en/of

- ( een) huurovereenkomst(en) ten behoeve van voornoemde woning(en) aangeboden en/of aangegaan en/of - verzocht (een) bedrag(en) van 1280,- en/of 640,- en/of 1440,- , althans (een) geldbedrag(en) te storten ten behoeve van huur en/of borg en/of contractkosten en/of sleutelgeld op de rekening van [vriendin], waardoor voornoemd(e) perso(o)n(en) werden bewogen tot bovenomschreven afgifte, te weten:

(ten aanzien van [adres 2] te Amsterdam)

- [slachtoffer 1] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 2] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 3] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 4] (een geldbedrag van 640,-) en/of

- [slachtoffer 5] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 6] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 7] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 8] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 9] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 10] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 11] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 12] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 12] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 13] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 14] (een geldbedrag van 1280,-)en/of

- [slachtoffer 15] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 16] (een geldbedrag van 1280,-) en/of - [slachtoffer 17] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 18] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

- [slachtoffer 19] (een geldbedrag van 1280,-) en/of

(ten aanzien van [adres 3] te Amsterdam)

- [slachtoffer 20] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 21] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 22] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 23] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 24] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 25] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 26] (een geldbedrag van 1440,-) en/of

- [slachtoffer 27] (een geldbedrag van 1440,-),

bij en/of tot het plegen van welke misdrij(f)(ven) hij, verdachte [verdachte], (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 1 mei 2012 te Houten en/of Den Haag, althans in Nederland, het rekeningnummer en/of de bankpas en/of de pincode van [vriendin] (de vriendin van verdachte [verdachte]) aan voornoemde onbekend gebleven (derde) persoon en/of diens mededader(s) ter beschikking te stellen;

2:
een tot op heden onbekend gebleven persoon op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2012 tot en met 1 mei 2012 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het door deze persoon voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het (telkens) aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels

- [slachtoffer 28], en/of

- [slachtoffer 29], en/of

- [slachtoffer 30], en/of

- [slachtoffer 31], en/of

- [slachtoffer 32], en/of

- [slachtoffer 33], en/of

- [slachtoffer 34], en/of

- [slachtoffer 35], en/of

- [slachtoffer 36],

(telkens) te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag van 1280,- en/of 1440,-, althans een (groot) geldbedrag, in elk geval enig goed,

- ( een) advertentie(s) heeft geplaatst op www.markplaats.nl en/of

- de woning aan [adres 2] te Amsterdam te huur heeft aangeboden (voor een bedrag van 640,-) en/of

- de woning aan [adres 3] te Amsterdam te huur heeft aangeboden (voor een bedrag van

720,-) en/of

- zich heeft genoemd "[vriendin]" en/of

- zich heeft voorgedaan als eigenaar en/of (bonafide) verhuurder van voornoemde woning(en) en/of

- geïnteresseerden heeft rondgeleid in voornoemde woning(en) en/of

- ( een) huurovereenkomst(en) ten behoeve van voornoemde woning(en) heeft aangeboden en/of is aangegaan en/of

- heeft verzocht (een) bedrag(en) van 1280,- en/of 640,- en/of 1440,- , althans (een) geldbedrag(en) te storten ten behoeve van huur en/of borg en/of contractkosten en/of sleutelgeld op de rekening van [vriendin], bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrij(f)(en) hij, verdachte [verdachte], (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 1 mei 2012 te Houten en/of Den Haag, althans in Nederland, het rekeningnummer en/of de bankpas en/of de pincode van [vriendin] (de vriendin van verdachte [verdachte]) aan voornoemde onbekend gebleven (derde) persoon en/of diens mededader(s) ter beschikking te stellen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan de rechtbank.

Vordering van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder feit 1 en 2 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

Vrijspraak

Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Niet is gebleken dat de verdachte betrokken is geweest bij de uiteindelijke oplichting van de aangevers. De aangevers geven allen te kennen dat zij (telefonisch) contact hebben gehad met een vrouw en dat de rondleidingen in de huizen aan de [adres 2] en [adres 3] te Amsterdam zijn gegeven door een vrouw. De verdachte heeft verklaard dat hij zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld aan derden en dat hij niet wist dat zij daarmee de in de tenlastelegging omschreven handelingen zouden plegen. Dat het opzet van de verdachte daarop gericht is geweest, is dan ook niet komen vast te staan. Het hof is met de advocaat-generaal en de raadsman van oordeel dat de verdachte van het onder feit 1 en 2 ten laste gelegde medeplichtigheid aan medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd en medeplichtigheid aan medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd dient te worden vrijgesproken.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 19]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.430,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 1.430,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oorspronkelijke vordering.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 9]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 640,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 18]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 24]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.267,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 2.267,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 640,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 20]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 720,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 22]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.440,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.280,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 21]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.440,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen.

De verdachte wordt niet schuldig verklaard ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde handelen waardoor de gestelde schade zou zijn veroorzaakt. De benadeelde partij kan daarom in de vordering niet worden ontvangen.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart desgevorderd niet bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 19]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 19] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 12] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 3] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 5] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 9]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 9] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 7] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 4] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 1] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 2] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 18]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 18] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 6] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 14]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 14] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 24]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 24] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 12] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 20]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 20] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 22]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 22] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 8] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 21]

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 21] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder hun eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting hadden mr. J.D.L. Nuis, mr. P.C. Römer en mr. J.W.H.G. Loyson, in tegenwoordigheid van

mr. L.J.M. Klop, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

20 januari 2017.