Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:866

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
17-03-2017
Datum publicatie
28-03-2017
Zaaknummer
200.172.902/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

OK; Enquête; deponering onderzoeksverslag; ter inzage voor belanghebbenden; art. 2:353 lid 2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2017/95
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.172.902/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 17 maart 2017

inzake

[A] ,

wonende te [....] ,

VERZOEKER,

advocaat: mr. P.D. Olden en mr. B.F.L.M. Schim, kantoorhoudende te Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEUS EX MACHINA (D.E.M.) B.V.,

gevestigd te Haarlem,

VERWEERSTER,

advocaten: mrs. M.W.E. Evers en J.A.I. Verheul, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JKS HOLDING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

advocaten: mr. M.J. Geus en mr. E.M. Tjon-En-Fa, kantoorhoudende te Den Haag,

2. de stichting

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR D.E.M.,

gevestigd te Haarlem,

advocaat: mr. W.E. Pors, kantoorhoudende te Den Haag,

BELANGHEBBENDEN.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verzoeker, verweerster en belanghebbenden 1 en 2 worden hierna respectievelijk (ook) aangeduid met Craver, DEM, JKS en STAK.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar de beschikkingen in deze zaak van 5 en 12 januari 2016, 16 februari 2016, 28 april 2016, 10 mei 2016 en 13 december 2016.

1.3

Bij die beschikkingen heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van DEM over de periode vanaf 1 januari 2011, mr. S.M. Bartman (hierna: de onderzoeker) aangewezen als onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten aanvankelijk vastgesteld op € 50.000 en later verhoogd tot € 100.000 (exclusief btw) en bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding [B] geschorst als bestuurder van DEM, mr. J.A. van der Have aangewezen als bestuurder van DEM en bepaald dat de aandelen die JKS Holding, Craver en Stichting Administratiekantoor DEM - laatstgenoemde voor zover nodig - in DEM houden ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. E.L. Zetteler.

1.4

Op 16 maart 2017 is ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen een brief van de onderzoeker van 15 maart 2017 met daarbij het door de onderzoeker ondertekende verslag (met bijlagen) van voormeld onderzoek, gedateerd 10 maart 2017. De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

1.5

Met het oog op de vaststelling van diens vergoeding heeft de onderzoeker in de begeleidende brief van 15 maart 2017 bij het onderzoeksverslag een specificatie van de aan het onderzoek bestede uren gevoegd. Deze specificatie sluit op een bedrag van € 101.782,55. De onderzoeker heeft laten weten genoegen te nemen met vaststelling van de vergoeding op
€ 100.000 (exclusief btw).

2 De gronden van de beslissing

2.1

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag (met bijlagen) van het onderzoek. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, ziet de Ondernemingskamer aanleiding om op de voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

2.2

Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te laten over de op de voet van artikel 2:350 lid 3 BW door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag (tezamen met de bijlagen) van het bij de beschikking van 5 januari 2016 door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Deus Ex Machina (D.E.M.) B.V., gevestigd te Haarlem, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden;

stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de door de Ondernemingskamer te bepalen vergoeding van de onderzoeker als bedoeld in 1.5 en 2.2 hiervoor;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. G.J. Visser, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. P.G. Boumeester, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 17 maart 2017.

De voorzitter is buiten staat deze beschikking mee te ondertekenen.