Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:780

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
28-02-2017
Datum publicatie
17-03-2017
Zaaknummer
200.193.363/01 OK
Rechtsgebieden
Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Enquete; OK; Verhoging kosten onderzoek; art. 2:350 lid 3 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OR-Updates.nl 2017-0102
ARO 2017/77
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.193.363/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 28 februari 2017

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] ,

gevestigd te [....] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CELEBRATION PANDEN B.V.,

gevestigd te Purmerend,

VERZOEKSTERS,

advocaat: mr. F. Aarts, kantoorhoudende te Heerlen,

t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CELEBRATION PANDEN B.V.,

gevestigd te Purmerend,

advocaat: mr. F. Aarts, kantoorhoudende te Heerlen,

2. de in staat van faillissement verkerende besloten vennootschap

CELEBRATION BENELUX B.V.,

niet verschenen,

VERWEERSTERS,

e n t e g e n

1. Mr. A.G. MOEIJES, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Celebration Benelux B.V.,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A.G. Moeijes, kantoorhoudende te Velsen-Zuid,

e n t e g e n

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[B] ,

gevestigd te [....] ,

BELANGHEBBENDE,

advocaat: mr. A.J.A. Jansen, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

Partijen en andere betrokkenen worden hierna (ook) als volgt aangeduid:

verzoekster sub 1 als [A] ;

Celebration Panden B.V. als Panden;

Celebration Benelux B.V. als Benelux;

belanghebbende sub 1 als de curator;

belanghebbende sub 2 [B] .

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 15 september 2016, 19 september 2016 en 20 september 2016 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikkingen van 15 september 2016, 19 september 2016 en 20 september 2016 heeft de Ondernemingskamer – voor zover thans van belang – een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Panden en Benelux over de periode vanaf 15 augustus 2013, mr. P.M. Gunning benoemd tot onderzoeker, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (exclusief btw) alsmede – bij wijze van onmiddellijke voorzieningen en vooralsnog voor de duur van het geding – met ingang van 15 september 2016 [B] en [A] geschorst als bestuurders van Panden, mr. M. Bax benoemd tot tijdelijk bestuurder van Panden en bepaald dat de aandelen in Panden – met uitzondering van één aandeel van ieder van de aandeelhouders – ten titel van beheer zijn overgedragen aan mr. A.L. Leuftink.

1.4

Bij brief (met bijlage) van 8 februari 2017 heeft mr. Gunning verzocht om het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, te verhogen tot € 40.000 (exclusief btw). Partijen zijn bij brief van 10 februari 2017 door de secretaris van de Ondernemingskamer in de gelegenheid gesteld zich over dat verzoek uit te laten.

1.5

Bij brief van 14 februari 2017 heeft de curator laten weten geen bezwaar te hebben tegen het verzoek van de onderzoeker voor zover uitsluitend Panden wordt veroordeeld zekerheid te stellen voor de verzochte verhoging. In overleg met de rechter-commissaris in het faillissement van Benelux is besloten om 50% van het aanvankelijk bepaalde onderzoeksbudget aan de onderzoeker te voldoen, ondanks het feit dat de boedel onvoldoende was om de kosten van het faillissement te kunnen betalen; dat zal niet gebeuren ten aanzien van een eventuele verruiming van het budget, aldus de curator. Bij e-mail van 16 februari 2017 heeft mr. Jansen bericht dat [B] geen bezwaar heeft tegen het verzoek van de onderzoeker en dat [B] onder verwijzing naar r.o. 3.16 van de beschikking van de Ondernemingskamer van 15 september 2016 ervan uitgaat dat [A] instaat voor betaling van de onderzoekskosten indien en voorzover Benelux en Panden niet in staat blijken deze kosten te dragen. Van de zijde van Panden en [A] is in dit verband niet vernomen.

2 De gronden van de beslissing

2.1

Ter toelichting van zijn verzoek heeft mr. Gunning een overzicht van de in het kader van het onderzoek verrichte werkzaamheden gegeven, onder bijvoeging van gedetailleerde urenspecificaties van de aan het onderzoek bestede uren. Verder heeft mr. Gunning toegelicht welke werkzaamheden hij verwacht nog te moeten verrichten.

2.2

Nu de Ondernemingskamer het verzochte onderzoeksbudget niet onredelijk voorkomt en tegen het verzoek behoudens het bericht van de curator geen bezwaar is geuit, zal de Ondernemingskamer het adequaat toegelichte verzoek van de onderzoeker toewijzen als hierna volgt.

2.3

Gelet op de mededeling van de curator dat een eventuele verruiming van het onderzoeksbudget niet vanuit de boedel zal (kunnen) worden voldaan, ziet de Ondernemingskamer aanleiding om uitsluitend Panden te veroordelen tot zekerheidstelling voor de verhoging van het onderzoeksbudget.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verhoogt het bedrag dat het bij de beschikking van 15 september 2016 bevolen onderzoek ten hoogste mag kosten tot € 40.000 (exclusief btw);

bepaalt dat de kosten van het onderzoek hoofdelijk ten laste komen van Celebration Panden B.V. en Celebration Benelux B.V. en dat Celebration Panden B.V. ten behoeve van de onderzoeker op zijn verzoek en op de door hem te bepalen wijze aanvullende zekerheid dient te stellen voor de betaling van de verhoging van dit bedrag;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.J. Wolfs, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. R.M. Beltzer, raadsheren, en dr. P.M. Verboom en drs. J.S.T. Tiemstra RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Prins, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 28 februari 2017.