Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2017:535

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-02-2017
Datum publicatie
09-08-2017
Zaaknummer
200.190.159/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:3131.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Ars Aequi AA20180913 met annotatie van S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.190.159/01

zaak-/rolnummer rechtbank : 4063829 CV EXPL 15-9726

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 21 februari 2017

inzake

SRS SPECIALIST RETAIL SYSTEMS B.V.,

gevestigd te Almere,

appellante,

tevens incidenteel geïntimeerde,

advocaat: mr. L.F. Jagtenberg te Hoofddorp,

tegen

TOUTE FABIENNE B.V.,

gevestigd te Hilversum,

geïntimeerde,

incidenteel appellante,

advocaat: mr. H.J. Dekker te Den Haag.

1 Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Store Info en Toute Fabienne genoemd. Store Info is de handelsnaam van SRS Specialist Retail Systems B.V.

Store Info is bij dagvaarding van 2 maart 2016 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam (hierna: de kantonrechter), van 11 december 2015, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Toute Fabienne als eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie, en Store Info als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven met 12 producties;

- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel met één productie;

- memorie van antwoord in incidenteel appel.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 23 november 2016 doen bepleiten, Store Info door mr. Jagtenberg voornoemd en Toute Fabienne door mr. Dekker voornoemd, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Store Info heeft in het principale appel geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis in conventie en reconventie zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vorderingen van Toute Fabienne zal afwijzen en de vordering van Store Info van € 4.575,13 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 1 februari 2015 zal toewijzen, met veroordeling van Toute Fabienne in de kosten van het geding in beide instanties.

Toute Fabienne heeft in het principale appel geconcludeerd dat het hof de grieven zal afwijzen en het bestreden vonnis in zoverre, zo nodig met verbetering van de gronden, zal bekrachtigen met veroordeling van Store Info in de kosten van het geding in beide instanties met nakosten en rente.

In het incidenteel appel heeft Toute Fabienne geconcludeerd dat het hof het vonnis voor zover door de grieven bestreden zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - alsnog de vordering van Toute Fabienne van € 12.957,81 te vermeerderen met de wettelijke rente van artikel 6:119 BW vanaf 1 februari 2015, zal toewijzen met veroordeling van Store Info in de kosten van het geding in beide instanties met nakosten en rente.

In het incidentele appel heeft Store Info geconcludeerd tot afwijzing van de grieven en het bestreden vonnis op de door de grieven bestreden punten, zo nodig met aanvulling van de gronden, in stand te laten.

Beide partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden. Store Info heeft aangeboden dhr. [A] en dhr. [B] als getuigen te doen horen.

Toute Fabienne heeft aangeboden mevr. [C] , mevr. [D] en mevr. [E] als getuigen te doen horen.

2 Feiten

De kantonrechter heeft in het bestreden vonnis onder nr. 2 de feiten vastgesteld die hij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. De feiten zijn als volgt.

2.1

Toute Fabienne exploiteert een in 2005 opgerichte dameskledingboetiek (hierna: de winkel) in Hilversum. In het voorjaar van 2012 heeft zij besloten een webwinkel te openen. Zij heeft daarvoor een webshop (hierna: de webwinkel) afgenomen bij haar (toenmalige) hostingprovider Shoptrader B.V. (hierna: Shoptrader). De webwinkel van Toute Fabienne ging in november 2012 online. Aanvankelijk beheerde Toute Fabienne haar voorraad handmatig. Omdat voor de winkel en de webwinkel dezelfde voorraad werd gehanteerd diende elke verkoop in de winkel handmatig uit de webwinkel verwijderd te worden en andersom. Omdat dit tijdrovend was, besloot Toute Fabienne om het systeem van Shoptrader te koppelen aan de winkelvoorraad. Op aanraden van Shoptrader heeft mevr. [D] (hierna: [D] ) van Toute Fabienne daarvoor op 20 juli 2013 contact gelegd met Store Info door middel van een contactformulier van Store Info. In dat contactformulier schrijft [D] :

“ik ben van Toute Fabienne, een boetiek in Hilversum. Sinds kort hebben wij een webshop: [webshop]
Wij zouden graag een kassasysteem willen in de winkel, die tevens gekoppeld is aan de voorraad van de webshop. Wij werken met Shoptrader.
Kunt u mij hier over adviseren?”

2.2

Op de website van Store Info staat onder meer:
Webshop koppeling met uw fysieke winkel
De kassasoftware en back-office software van Storeinfo is standaard al gekoppeld aan verschillende webshops. Een webshop koppeling is ideaal wanneer u uw winkelassortiment (of een gedeelte daarvan) op eenvoudige wijze in een webshop wilt aanbieden.
De voordelen van een webshop koppeling

Een webshopkoppeling houdt in dat uw webshop(s) en winkel(s) continue gegevens uitwisselen met betrekking tot actuele voorraden, productgegevens, productafbeeldingen, bestellingen, klantgegevens en zelfs uitgegeven cadeaubonnen. Ieder kanaal beschikt op ieder moment dus over actuele voorraadhoogtes en kan nooit meer iets verkopen wat niet op voorraad is. Daarnaast zorgt het ook voor duidelijkheid bij uw webshop klanten. Als een artikel niet op voorraad is, wordt deze niet getoond op de webshop.(…).

Storeinfo bevat koppelingen met de volgende webshops:

(…)

Shoptrader

(…).”

2.3

Op 30 juli 2013 heeft Store Info aan Toute Fabienne een offerte gestuurd voor een kassasysteem voor de prijs van € 4.098,- (exclusief BTW). De offerte bevat een gespecificeerde omschrijving van het door Store Info geoffreerde kassasysteem. Die omschrijving bevat (onder meer):

“Inrichten webwinkel koppeling: shoptrader 1st (…) 499,-.”

De offerte vermeldt:

“Op onze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing”.

Bij de offerte is een afschrift gevoegd van de “Algemene verkoopsvoorwaarden Specialist Retail Systems B.V., hierna te noemen “SRS” Gedeponeerd bij KvK Amsterdam op 12 mei 1992 onder nr. 2993” (hierna: de Algemene voorwaarden).

Artikel 9 lid 1 van de Algemene voorwaarden luidt:

“Behoudens het bepaalde in de artikelen 7 en 8 en met uitzondering van schade door opzet of grove schuld aan de zijde van SRS is de aansprakelijkheid van SRS uitdrukkelijk beperkt tot het door SRS aan opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht gefactureerde bedrag. SRS is in geen geval aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade.”

De offerte is op 26 augustus 2013 door Toute Fabienne aanvaard.

2.4

Store Info heeft op 27 augustus 2013 60% van de prijs, zijnde € 2.975,13, aan Toute Fabienne gefactureerd. Dat bedrag is door Toute Fabienne voldaan. Toute Fabienne heeft op 7 juli 2014 € 1.600,- van het resterende deel van de prijs aan Store Info betaald.

2.5.

Om de koppeling te realiseren diende door Shoptrader een ‘StoreInfo add-on’ in de webwinkel van Toute Fabienne te worden geplaatst. Toute Fabienne heeft een StoreInfo add-on bij Shoptrader aangevraagd. Daarover berichtte dhr. [F] (hierna: [F] ) van Shoptrader op 4 september aan [D] van Toute Fabienne:

“U heeft bij ons een StoreInfo add-on aangevraagd. Om deze module in uw winkel te plaatsen hebben we een aantal gegevens van uw StoreInfo account nodig: (…).

Zodra we deze gegevens ontvangen hebben, zullen we de module in uw winkel installeren. (…)”.

Op 15 oktober 2013 schrijft [D] aan [F] :

“Hallo, volgens mij zijn wij klaar voor de koppeling. Ik heb een uitgebreide mail van storeinfo gekregen met uitleg + codes. naar welk adres kan ik deze mailen?”

Op 16 oktober 2013 schrijft [F] aan [D] :

“Beste […] ,
Op dit moment ligt de StoreInfo even stil. Momenteel zijn wij bezig met het herprogrammeren van de add-on. Gezien de functionaliteit van de add-on op het moment hebben wij besloten deze tijdelijk niet aan te bieden. Helaas zal dit ook nog enige tijd duren. Vermoedelijk gaat dit langer dan een maand duren. Als ik dit eerder had geweten dan had ik dit aangegeven. Maar helaas is dat vrij recent besloten. Zodra er meer bekend is zal dit gecommuniceerd worden. Excuses voor het ongemak.

Op 17 oktober 2013 schrijft [D] aan [F] :
“Hi […] .

dat is echt onwijs jammer. Wij hebben juist voor storeinfo gekozen omdat jullie daar een add-on voor aanboden. (…) ik hoor over een maand dan wel.(…)”

Op 27 januari 2014 schrijft [D] aan dhr. [G] van Shoptrader (hierna: [G] ):

“Ik heb nu na een half jaar nog STEEDS geen kassakoppeling omdat ik zowel door jullie als Storeinfo verschrikkelijk slecht geholpen wordt. Jullie als samenwerkende partijen communiceren niet met elkaar over hoe een klant de artikelen moet invoeren, waardoor de koppeling nog steeds niet werkt en ik ben daar de dupe van.(…)”.

Op 28 januari 2014 schrijft aan [D] aan [G] :
“(…) Ik heb je wel degelijk geholpen en in onze laatste communicatie per mail 27-12-2014 ook duidelijk aangegeven dat de koppeling werkt(…).”

Daarop antwoordde [D] op 30 januari 2014:

“(…)Ik snap dat jij misschien van mening bent dat je me helpt. Echter vind ik het niet meer dan logisch dat jullie me helpen een probleem op te lossen dat jullie en Storeinfo zelf gecreëerd hebben. Ik ben gewoon erg gefrustreerd, omdat naar mijn idee jullie als (voorheen) samenwerkende partijen niet goed met elkaar gecommuniceerd hebben over hoe wij als klanten artikelen moeten invoeren. En ik moet nu genoegen nemen met een koppeling die maar 1 richting op werkt. (van de kassa naar de webshop en niet andersom) Je begrijpt dat ik niet bereid ben hiervoor te betalen.(…).”

2.6.

Omdat de koppeling niet (volledig) werkte heeft Toute Fabienne vervolgens de samenwerking met Shoptrader beëindigd en aan Store Info gevraagd tot wie zij zich kon wenden om de koppeling tot stand te brengen. Store Info heeft toen het bedrijf eFusion/webshophost SEOshop genoemd omdat zij daar recentelijk goede ervaringen mee had. Toute Fabienne heeft vervolgens met eFusion een overeenkomst gesloten tot het inrichten van de ‘Storeinfo APP’ voor een, door haar betaalde, prijs van € 250,- (ex BTW). Met SEOshop sloot Toute Fabienne een overeenkomst voor het hosten van haar nieuwe webshop.

Mevr. [C] van eFusion schrijft 30 juni 2014 per mail aan [D] :

“De export van Shoptrader import naar SEOshop is van de kaart, het betreft dus alleen het inrichten van de Storeinfo APP”.

Dhr. [H] van eFusion schrijft 30 juni 2014 per mail aan [D] :
“Voor het instellen van de app worden door eFusion kosten berekend. Wij zijn verantwoordelijk voor de verbinding tussen SEOshop (software 1) en StoreInfo (software 2). Kunnen wij de opdracht inplannen?”.

[D] antwoordt vervolgens per e-mail van 11 juli 2014:

“(…) plan het maar in, want ik heb graag dat het werkt.(…)”

2.7

Omdat de koppeling tussen SEOshop en Store Info ook niet tot stand gebracht wordt, roept Toute Fabienne bij brief van 18 december 2014 aan Store Info de ontbinding in van de overeenkomst van 26 augustus 2013 met Store Info en stelt zij Store Info aansprakelijk voor de daardoor geleden schade van € 18.924,13 waarvan zij betaling binnen twee weken verzoekt, bij gebreke waarvan zij rechtsmaatregelen aankondigt.

2.8

Bij brief van 6 januari 2015 aan Toute Fabienne wijst Store Info de aansprakelijkstelling af. Store Info schrijft (onder meer):

De aansprakelijkheid voor de schade die u noemt wijs ik af. De koppeling die wij aanbieden is een aantal webservices die iedere webbouwer kan aanroepen om informatie te communiceren. Hierin zijn wij volledig webbouwer onafhankelijk. Het is dan ook onterecht dat u stelt dat wij de koppeling als gezamenlijke dienst met een webbouwer c.q. partnerbedrijf aanbieden. Het aanroepen (i.e.koppelen) van deze webservices is een dienst die u hebt afgenomen bij uw webbouwer. Dit hebben

we ook meerder malen mondeling aan u toegelicht.

Hetgeen wij jullie naast het systeem voor kassafunctionaliteit en voorraadbeheer hebben aangeboden is enkel de inrichting van onze webservices, dus het instellen van opties zoals “moet de voorraad direct worden aangepast wanneer een weborder wordt aangeboden”, “wilt u nieuwe klanten aanmaken op basis van meegestuurde klantgegevens”, etcetera. De kosten hiervoor waren niet € 5.402,65, zoals u stelt in uw brief, maar € 499,00, zoals u terug kunt vinden in de door ons beide getekende overeenkomst. Het maken van de koppeling met onze webservices is een stuk code

die uw webbouwer in zijn applicatie programmeert. Dit kan nimmer door ons worden gedaan en derhalve kunnen wij hier ook nimmer aansprakelijkheid dragen als uw webbouwer de webservices niet juist aanroept.

3 Beoordeling

3.1

Toute Fabienne heeft Store Info op 13 april 2015 gedagvaard voor de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam en een verklaring voor recht gevorderd dat de overeenkomst met Store Info ontbonden is en de veroordeling van Store Info om de door Toute Fabienne betaalde opdrachtsom van € 4.575,13 en de door haar geleden schade van € 12.957,81 te vermeerderen met de wettelijke rente, te betalen, met veroordeling van Store Info in de kosten met nakosten en rente.
Store Info heeft verweer gevoerd en in reconventie de veroordeling van Toute Fabienne gevorderd tot betaling van € 3.648,55 te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en € 1.428,00 aan buitengerechtelijke incassokosten met, in conventie en reconventie, veroordeling van Toute Fabienne in de kosten.

Op 11 december 2015 heeft de kantonrechter in conventie en reconventie vonnis gewezen. De kantonrechter heeft in conventie voor recht verklaard dat de overeenkomst tussen Toute Fabienne en Store Info ontbonden is, Store Info veroordeeld tot betaling van € 4.575,13 met wettelijke rente vanaf 1 februari 2015, de vordering tot betaling van € 12.957,81 afgewezen en de proceskosten gecompenseerd. De kantonrechter heeft in reconventie de vordering van Store Info afgewezen en Store Info veroordeeld in de proceskosten.

Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Store Info in het principaal appel, en Toute Fabienne in het incidenteel appel, met hun grieven op.

3.2

Met haar eerste grief bestrijdt Store Info de juistheid van het oordeel van de kantonrechter dat Toute Fabienne mocht verwachten dat door Store Info een volledig functionerende voorraadkoppeling tussen de webwinkel en de winkel tot stand zou worden gebracht. Ter toelichting op die grief stelt Store Info dat dat oordeel strijdig is met het oordeel in 5.14 van het vonnis dat de problemen met de koppeling werden veroorzaakt door gebreken in de software van de webshopaanbieders van Toute Fabienne, aanvankelijk Shoptrader en nadien SEOshop. Voorts heeft Store Info gesteld dat het kassasysteem meer voordelen kent ten opzichte van kassasystemen van concurrenten en zij betwist dat Toute Fabienne het kassasysteem juist heeft aangeschaft vanwege de koppeling, althans dat dat voor haar kenbaar was.

Toute Fabienne heeft - kort samengevat - aangevoerd dat Store Info wist dat zij door Toute Fabienne benaderd was vanwege de koppeling omdat zij een webwinkel ging ontwikkelen. Volgens Toute Fabienne mocht zij, gelet op zowel de inhoud van de website van Store Info als de aanvaarde offerte, het tot stand brengen van die koppeling van Store Info verwachten.

3.3

Als uitgangspunt stelt het hof voorop dat het door Store Info aan Toute Fabienne geleverde kassasysteem aan de overeenkomst dient te beantwoorden. In artikel 7:17 lid 2 BW is bepaald dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien die, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Gelet op dit normatieve kader dient beoordeeld te worden wat Toute Fabienne, mede gelet op de aard van het kassasysteem en de koppeling en de mededelingen die Store Info daarover heeft gedaan, op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Voor de beantwoording van die vraag zijn de informatie over de koppeling en het kassasysteem op de website van Store Info, de inhoud van de overeenkomst, de aard van de koppeling en hetgeen Toute Fabienne en Store Info voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst hebben besproken, van belang.

3.4

Ten aanzien van de informatie over de koppeling en het kassasysteem op de website van Store Info, de inhoud van de overeenkomst en de aard van de koppeling staat het volgende vast.
Uit de in 2.2 geciteerde informatie van de website van Store Info over de koppeling en het kassasysteem blijkt dat het kassasysteem voorzien is van kassasoftware en back-office software die standaard gekoppeld is aan de webshop van Shoptrader, dat de koppeling ideaal is voor het op eenvoudige wijze aanbieden van een winkelassortiment in een webshop, dat de koppeling inhoudt dat de gekoppelde webshop en winkel continue gegevens uitwisselen met betrekking tot actuele voorraden, productgegevens, productafbeeldingen, bestellingen, klantgegevens en zelfs uitgegeven cadeaubonnen en dat de winkel en de webshop op ieder moment over actuele voorraadhoogtes beschikken en dat nooit meer iets verkocht kan worden wat niet op voorraad is.

De overeenkomst tussen Store Info en Toute Fabienne voorziet in de verplichting van Store Info tot levering en installatie van een kassasysteem. Van die verplichting maakt het inrichten van een webwinkelkoppeling met Shoptrader deel uit. Dit staat expliciet in de overeenkomst vermeld.

Ten aanzien van de aard van de koppeling is van belang dat voor het realiseren daarvan een verbinding van het kassasysteem met de webshophost gerealiseerd diende worden en dat de webshophost daartoe een, door Toute Fabienne bij haar webshophost te bestellen, functionaliteit diende te leveren en te plaatsen. Toute Fabienne heeft daartoe bij Shoptrader een StoreInfo add-on en, later, bij eFusion een Storeinfo APP besteld.

3.5

Over hetgeen partijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met elkaar besproken hebben verschillen partijen van mening. Dat meningsverschil betreft

ten eerste de kenbaarheid voor Store Info dat Toute Fabienne het kassasysteem bij haar besteld heeft vanwege de koppeling en, ten tweede, de uitleg die Store Info aan Toute Fabienne gegeven heeft over het feit dat de koppeling een dienst is die door de webshophost van Toute Fabienne geleverd dient te worden.

Ten aanzien van de vraag of Store Info wist waarom Toute Fabienne het kassasysteem heeft besteld acht het hof van belang dat in het proces-verbaal van de comparitie van partijen staat dat dhr. Van den Berg (algemeen directeur van Store Info) heeft verklaard:

“Toute Fabienne is klant geworden bij Shoptrader. Zij hebben ons benaderd om de winkel en de webshop te koppelen”.

Dat dit zo is blijkt ook uit het contactformulier van 20 juli 2013 van [D] aan dhr. [B] en [A] van Store Info waarvan de inhoud aangehaald is in 2.1.

Dit betekent dat Toute Fabienne voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Store Info duidelijk heeft gemaakt dat zij een kassasysteem wenste met een koppeling tussen haar winkel en webshop en dat ook Store Info dat wist.

Ten aanzien van de mededelingen over het kassasysteem en de koppeling die Store Info voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Toute Fabienne heeft gedaan, heeft Store Info in eerste aanleg gesteld dat zij Toute Fabienne uitgelegd heeft (zie nr. 4 conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie):
“dat zij een kassasysteem kan leveren met een aantal ‘webservices’ die iedere webbouwer kan aanroepen om informatie op te halen (zoals artikelgegevens) en terug te sturen (zoals een internet bestelling)”.

Op de comparitie van partijen is dit onderwerp niet aan de orde geweest.

Tijdens het pleidooi op 23 november 2016 voor dit hof, heeft de heer [B] van Store Info verklaard dat een medewerker, dhr. [A] (hierna: [A] ) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bij Toute Fabienne in de winkel is geweest en dat [A] bij die gelegenheid aan [D] duidelijk heeft uitgelegd dat de koppeling een verbinding met de webshophost van Toute Fabienne behoeft en dat die voor dat deel niet door Store Info, maar door de webshophost gerealiseerd dient te worden.

Dat dit duidelijk door [A] is uitgelegd is door Toute Fabienne betwist.

3.6

Gelet op de inhoud van de website van Store Info en de tekst van de overeenkomst mocht Toute Fabienne in beginsel verwachten dat het kassasysteem geleverd werd met een daadwerkelijk functionerende koppeling tussen haar winkel en de webshop.

Dat voor het realiseren van de koppeling de webshophosts van Toute Fabienne een functionaliteit aan Toute Fabienne ter beschikking dienden te stellen, brengt op zich niet reeds mee dat Toute Fabienne vanwege de aard van de door Store Info te leveren zaak en de mededelingen van Store Info geen inrichting van een functionerende koppeling mocht verwachten. Immers op de website van Store Info staat dat het kassasysteem voorzien is van kassasoftware en back-office software die standaard gekoppeld is aan de webshop van Shoptrader.

3.7

Dit zou anders zijn indien op de website en/of in de overeenkomst duidelijk vermeld zou zijn, of door Store Info voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk aan Toute Fabienne gezegd zou zijn, dat de daadwerkelijk functionerende koppeling niet door Store Info gerealiseerd kan worden, maar een functionaliteit van de webshophost van de koper behoeft waarvoor Store Info niet verantwoordelijk is.

Een dergelijk voorbehoud staat echter op de website noch in de overeenkomst.

Store Info heeft tijdens het pleidooi gesteld dat zij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tijdens een gesprek met Toute Fabienne een dergelijk voorbehoud heeft gemaakt, althans dat zij informatie met die strekking aan Toute Fabienne heeft gegeven. Dit is door Toute Fabienne betwist. Indien komt vast te staan dat Store Info Toute Fabienne voldoende duidelijk in de door haar gestelde zin over de koppeling heeft geïnformeerd, dan is er mogelijk sprake van voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst door Store Info gedane mededelingen op grond waarvan Toute Fabienne van Store Info geen kassasysteem met een reeds daadwerkelijk functionerende koppeling mocht verwachten.

3.8

Het hof zal Store Info toelaten tot het door haar aangeboden (getuige-)bewijs dat zij dergelijke mededelingen aan Toute Fabienne heeft gedaan en zal iedere verdere beslissing in het principaal en incidenteel appel aanhouden.

4 Beslissing

Het hof:

rechtdoende in principaal en incidenteel appel:

laat Store Info toe tot het bewijs van haar stelling dat zij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Toute Fabienne zodanige mededelingen heeft gedaan dat Toute Fabienne geen kassasysteem met een daadwerkelijk functionerende koppeling mocht verwachten;

beveelt dat, indien Store Info getuigen wil doen horen, een getuigenverhoor zal plaatshebben voor mr. H.M.M. Steenberghe, daartoe tot raadsheer‑commissaris benoemd, in het Paleis van Justitie, IJdok 20 te Amsterdam op een nader te bepalen dag en uur;

verwijst de zaak naar de rol van 7 maart 2017 voor een akte aan de zijde van Store Info waarbij zij kan laten weten of en, zo ja, hoe zij voornoemd bewijs wenst te leveren, met - indien Store Info getuigen wil doen horen - een opgave van de door Store Info voor te brengen getuige(n), alsmede de verhinderdata van beide partijen, hun advocaten en de voor te brengen getuige(n) over de maanden april, mei en juni 2017, met verzoek een datum voor enquête te bepalen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.W.H. Vink, A.S. Arnold en H.M.M. Steenberghe en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2017.